Ktl-icon-tai-lieu

Thực trạng thuê tài chính ở việt Nam hiện nay

Được đăng lên bởi Well' ˚˛˚
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1230 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Thực trạng thuê tài chính ở Việt Nam hiện nay
1. Khái niệm: Cho thuê tài chính là hoạt động tín dụng trung và dài
hạn thông qua việc cho thuê máy móc, thiết bị, phương tiện vận
chuyển và các động sản khác nhau trên cơ sở hợp đồng cho thuê
giữa bên cho thuê với bên thuê.
2. Thực trạng:
Cho thuê tài chính bắt đầu xuất hiện ở Việt Nam từ năm 1995
Tính đến tháng 10/2008 chỉ có 13 công ty cho thuê tài chính đang
hoạt động chính thức trên thị trường thuê mua ở Việt Nam. Các chủ
thể có nhu cầu thuê tài chính là các DN, tổ chức kinh tế, hộ kinh
doanh… và cá nhân hoạt động trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác
nhau. Tuy nhiên thực tế thì khách hàng đi thuê tài chính chủ yếu là các
DN hoạt động trong lĩnh vực vận tải và xây dựng.
Các cty cho thuê tài chính được thành lập và hoạt động tại VN dưới
các hình thức sau:
+ Cty cho thuê tài chính nhà nước.
+ Cty cho thuê tài chính cổ phần
+ Cty cho thuê tài chính liên doanh
+ Cty cho thuê tài chính 100% vốn nước ngoài
+ Cty cho thuê tài chính trực thuộc tổ chức tín dụng
Hầu hết các cty cttc đang hoạt động tại VN đều gặt hái nhiều thành
công, lợi nhuận cao, tỷ lệ nợ quá hạn thấp trong tổng dư nợ, hoạt động
cttc tỏ ra là hình thức kinh doanh phù hợp trong việc tài trợ vốn tín
dụng cho các DN trong tình hình hiện tại của VN.
Các đối tượng được thuê tài chính ở VN là:
+ Doanh ngiệp
+ Cá nhân và hộ gia đình kinh doanh
+ Các tổ chức khác thuộc diện được vay vốn của các tổ chức tín
dụng
Mặc dù cho thuê tài chính là loại hình cấp tín dụng trung và dài hạn
khá phổ biến trên thế giới và có nhiều lợi thể cạnh tranh, nhưng sau
nhiều năm có mặt, thị trường cttc ở VN chỉ có 13 cty được thành lập
dưới các hình thức sở hữu khác nhau.
Vốn điều lệ trung bình của 1 DN cttc là 150 tỉ đồng – rất nhỏ so
với vốn điều lệ của các ngân hàng thương mại (thường là trên 1000 tỉ
đồng). và hiện có nhiều DN hoạt động ko hiệu quả.
Phương thức cho thuê và tài sản cho thuê chưa đa dạng, tăng
trưởng cttc chưa tương xứng với tiềm năng, giá cho thuê hiện nay còn
cao. Nếu bỏ qua các yếu tố an toàn, chi phí bỏ ra ban đầu thấp…thì
cho đến hết thời hạn thanh lý hợp đồng cttc, bên thuê sẽ phải thanh
toán tổng số tiền đối với tài sản thuê cao hơn so với đi vay từ các
nguồn khác như ngân hàng.

Thực trạng hàng hóa cttc tại VN: hiện nay, tài sản cttc chủ yếu tập
trung vào phương tiện vận tải, máy móc thiết bị đáp ứng được tỷ lệ
37% so với nhu cầu của nền kinh tế. Tiếp đến là máy móc thiết bị dây
chuyền công nghệ cũng chỉ đáp ứng được 34% so với nhu cầu của nền
kte. Má...
Thực trạng thuê tài chính ở Việt Nam hiện nay
1. Khái niệm: Cho thuê tài chính hoạt động tín dụng trung dài
hạn thông qua việc cho thuê máy móc, thiết bị, phương tiện vận
chuyển các động sản khác nhau trên sở hợp đồng cho thuê
giữa bên cho thuê với bên thuê.
2. Thực trạng:
Cho thuê tài chính bắt đầu xuất hiện ở Việt Nam từ năm 1995
Tính đến tháng 10/2008 chỉ có 13 công ty cho thuêi chính đang
hoạt động chính thức trên thị trường thuê mua Việt Nam. Các chủ
thể có nhu cầu thuê i chính các DN, t chức kinh tế, hộ kinh
doanh… cá nhân hoạt động trong nhiều nh vực, ngành nghề khác
nhau. Tuy nhiên thực tế thì khách hàng đi thuê tài chính chủ yếu là các
DN hoạt động trong lĩnh vực vận tải và xây dựng.
Các cty cho thuê tài chính được thành lập và hoạt động tại VN dưới
các hình thức sau:
+ Cty cho thuê tài chính nhà nước.
+ Cty cho thuê tài chính cổ phần
+ Cty cho thuê tài chính liên doanh
+ Cty cho thuê tài chính 100% vốn nước ngoài
+ Cty cho thuê tài chính trực thuộc tổ chức tín dụng
Hầu hết các cty cttc đang hoạt động tại VN đều gặt hái nhiều thành
công, lợi nhuận cao, tỷ lệ nợ quá hạn thấp trong tổng dư nợ, hoạt động
cttc tỏ ra là hình thức kinh doanh phù hợp trong việc tài trợ vốn tín
dụng cho các DN trong tình hình hiện tại của VN.
Các đối tượng được thuê tài chính ở VN là:
+ Doanh ngiệp
+ Cá nhân và hộ gia đình kinh doanh
+ Các t chức khác thuộc diện được vay vốn của các tổ chức tín
dụng
Mặc dù cho thuê tài chính là loại hình cấp tín dụng trung và dài hạn
khá phổ biến trên thế giới và nhiều lợi thể cạnh tranh, nhưng sau
nhiều năm mặt, thị trường cttc VN chỉ 13 cty được thành lập
dưới các hình thức sở hữu khác nhau.
Vốn điều lệ trung nh của 1 DN cttc 150 tỉ đồng rất nhỏ so
với vốn điều lệ của các ngân hàng thương mại (thường trên 1000 tỉ
đồng). và hiện có nhiều DN hoạt động ko hiệu quả.
Phương thức cho thuê và tài sản cho thuê chưa đa dạng, tăng
trưởng cttc chưa tương xứng với tiềm năng, giá cho thuê hiện nay còn
cao. Nếu bỏ qua các yếu tố an toàn, chi phí bỏ ra ban đầu thấp…thì
cho đến hết thời hạn thanh lý hợp đồng cttc, bên thuê s phải thanh
toán tổng số tiền đối với tài sản thuê cao hơn so với đi vay từ các
nguồn khác như ngân hàng.
Thực trạng thuê tài chính ở việt Nam hiện nay - Trang 2
Thực trạng thuê tài chính ở việt Nam hiện nay - Người đăng: Well' ˚˛˚
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thực trạng thuê tài chính ở việt Nam hiện nay 9 10 31