Ktl-icon-tai-lieu

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ETF

Được đăng lên bởi loannt-bav
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 1358 lần   |   Lượt tải: 7 lần
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ETF VIỆT NAM

Nhóm8 _lớpthứ6 ca 1_H301
Giảngviên:ThầyMạcĐứcTâm

Logo

Danhsáchthànhviên

Nhóm8:
1,NguyễnThịDuyên(NT)
2,LêThịNgọcMai
3,NguyễnMinhNguyệt
4,VươngThịThùyAnh
5,LưuThịThúyDuyên:
6,NguyễnThịThúyLoan
7,NguyễnThịThuHà
8,PhạmLưuMạnhQuang
9,NguyễnThịThuHiền
10, MaiThịLinh
slide.tailieu.vn

NộiDungThảoLuận

Logo

1

2
Kinhnghiệmxâydựngq

Lýluậnchungvềqu

uỹETF ởcácnước–

ỹETF

ThựctrạngcủaVN

3

Đánhgiávàgiảiphápph
áttriểnETFViệtNam


Company

slide.tailieu.vn

Logo

I.LýluậnchungvềETF

1.KháiquátchungvềquỹETF

slide.tailieu.vn

Logo

I.LýluậnchungvềETF

Quỹmởđượchìnhthànhtừviệctiếpnhận,hoánđổidanhmụcchứngkhoáncơcấulấychứn
gchỉquỹ.Trongđó,danhmụcchứngkhoáncơcấulàdanhmụcbaogồmcácchứngkhoánđ
ượcthiếtkếnhằmmôphỏngbiếnđộngcủachỉsốthamchiếuvàđượccôngtyquảnlýquỹch
ấpnhậntronggiaodịchhoánđổilấylôchứngchỉquỹETF. 

QUỸ ETF LÀ 
GÌ??

Quỹhoánđổidanhmục(ExchangeTraded Fund),gọitắtlàquỹETF

slide.tailieu.vn

Logo

I.LýluậnchungvềETF

1.1.2Cácdanhmụcđầutưtậptrung

Toànbộcácmãcổphiếucủa1chỉsốchứngkh
oán(S&P 500,Nasdaq10)

Toànbộcácmãcổphiếucủa1ngành(nănglư
ợng,bấtđộngsản)

Cácloạihànghóa(vàng,dầumỏ,caosu)

slide.tailieu.vn

Logo

I.LýluậnchungvềETF

1.1.3ThànhphầnthamgiaETF

Ngườihưởngthụ(nhàđầutư) =kháchhàngcủaquỹ
Côngtybánhàng(ngânhàng)
Côngtyquảnlýquỹ(ủythác)
Ngânhàngtínthác(nhậnủythác) =ngânhànggiámsátbảoquản

slide.tailieu.vn

Logo
I.LýluậnchungvềETF

1.1.4Phânloại:

slide.tailieu.vn

I.LýluậnchungvềETF

Logo

1.1.5Cơchếhoạtđộng

a)

slide.tailieu.vn

I.LýluậnchungvềETF

Logo

Biểuđồ1.SơđồcơchếhoạtđộngcủaquỹETF

slide.tailieu.vn

1.1.5Cơchếhoạtđộng

Logo

Phương pháp nghiên cứu

Công cụ nghiên cứu

Chọn mẫu

slide.tailieu.vn

1.1.5Cơchếhoạtđộng

Logo

Phương pháp nghiên cứu

Công cụ nghiên cứu

Chọn mẫu

slide.tailieu.vn

1.2Đánhgiá

Logo

slide.tailieu.vn

1.2Đánhgiá

Logo

slide.tailieu.vn

1.2.3 SosánhquỹETFvớiquỹMởvàquỹĐóng

Logo

QuỹETF

Quỹmở

Quỹđóng

ứngkhoán)

√

x

√

Giágiaodịchtrênthịtrườngthứcấp

GiágiaodịchgầnvớiNAV,códiscount/

GiágiaodịchkháxavớiNAVvàchênhlệchn

premiumnhỏ

àythườnglớnhơnsovớichênhlệchtrongtr

Niêmyết(thứcấptrênsàngiaodịchch

ườnghợpquỹETF

Kết luận 2
Giaodịchmua/bánvớiquỹ

√

√

Giágiaodịch= NAV

Giágiaodịch= NAV

x

Thờigiangiaodịchtrựctiếpvớiquỹ

Hàngngày

Địnhkỳ

x

Danhmụcđầutư

Danhmụcđầutưcôngkhai.

Danhmụcđầutưbảomật.

Danhmụcđầutưbảomật.

NAVcậpnhậthàngngày,iNAVtínhliê

BáocáoNAVđịnhkỳ(thườnghàn

BáocáoNAVđịnhkỳ(thườnghàngtuần)

ntụctro...
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ETF VIỆT NAM
Nhóm8 _lớpthứ6 ca 1_H301
Giảngviên:ThầyMạcĐứcTâm
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ETF - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ETF - Người đăng: loannt-bav
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ETF 9 10 760