Ktl-icon-tai-lieu

Thực trạng và giải pháp thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại TP. Đà Nẵng

Được đăng lên bởi quynh-nguyen
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 4562 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Tuyển tập Báo cáo “Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học” lần thứ 6

Đại học Đà Nẵng - 2008

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ
TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) TẠI TP ĐÀ NẴNG
THE SITUATION & SOME SOLUTIONS TO ATTRACT FOREIGN DIRECT
INVESTMENT (FDI) IN DANANG CITY
SVTH: VŨ THỊ LAN, PHAN TRỌNG TOÀN
Lớp 31k09, Trường Đại học Kinh tế

GVHD: Th.S ĐINH VĂN AN
Khoa Kinh tế chính trị, Trường Đại học Kinh tế
TÓM TẮT
Bất kì một tỉnh, thành phố nào muốn thực hiện CNH – HĐH đều cần phải có vốn, vốn là chìa
khóa, là điều kiện hàng đầu để thực hiện CNH – HĐH và góp phần vào mục tiêu CNH – HĐH
chung của cả nước. Song vốn được tạo từ đâu và bằng cách nào là phụ thuộc rất lớn vào
chính sách của mỗi tỉnh, mỗi thành phố nói riêng và cả nước nói chung. Thông thường vốn
được huy động từ hai nguồn: vốn trong nước và ngoài nước. FDI có vai trò to lớn trong việc
xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội, phát triển kinh tế, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu, giải quyết việc
làm cho hàng triệu lao động, nâng cao mức sống cho người dân. Hơn 10 năm trở lại đây, khai
thác lợi thế sẵn có của một thành phố ven biển đầy tiềm năng, Đà Nẵng đã có những bứt phá
ngoạn mục không những về kinh tế mà còn về an ninh chính trị, xã hội và là điểm sáng của
miền Trung nói riêng, cả nước nói chung, thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu.
SUMMARY
Industrialization and modernization of any province, or city have the capital which is considered
a prerequisite to contribute the national industrialization and modernization target. However,
the capital is created whence and whereby depending on the policy of each province, each
borough in particular and nationwide generally. The capital usually is mobilized 2 sources:
inland capital and foreign capital. FDI plays an important role in building society infrastructure,
increasing the economic development, impulsing economic structure transfer, creating jobs for
millions labours, improving the living standard. In the recent ten years, due to the available
vantage of potential coastal city, Danang has already achieved a great success not only
economic but also society politics security. It ‘s a bright point about escaping backward in
Central in particular and nationwide generally

1. Khái quát về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)
Nguồn vốn FDI là nguồn vốn đầu tư của tư nhân nước ngoài để đầu tư cho sản xuất, kinh
doanh và dịch vụ nhằm mục đích thu lợi nhuận. Đây là một nguồn vốn lớn, có ý nghĩa quan
trọng trong phát triển kinh tế ở các nước đanh phát triển.
Vai trò của FDI đối v...
Tuyển tập Báo cáo “Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học” lần thứ 6 Đại học Đà Nẵng - 2008
109
THỰC TRNG VÀ GIẢI PHÁP THU HÚT VỐN ĐẦU
TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) TI TP ĐÀ NẴNG
THE SITUATION & SOME SOLUTIONS TO ATTRACT FOREIGN DIRECT
INVESTMENT (FDI) IN DANANG CITY
SVTH: VŨ THỊ LAN, PHAN TRỌNG TOÀN
Lớp 31k09, Trường Đại học Kinh tế
GVHD: Th.S ĐINH VĂN AN
Khoa Kinh tế chính trị, Trường Đại học Kinh tế
TÓM TT
Bất kì một tỉnh, thành phố nào muốn thực hiện CNH HĐH đều cần phải vốn, vốn chìa
khóa, điều kiện hàng đầu đthực hiện CNH H góp phần vào mục tiêu CNH HĐH
chung của c nước. Song vốn được tạo từ đâu bằng cách nào phụ thuộc rất lớn vào
chính sách của mỗi tỉnh, mỗi thành phố nói riêng cả nước nói chung. Thông thường vốn
được huy động từ hai nguồn: vốn trong nước ngoài nước. FDI vai trò to lớn trong việc
xây dựng sở hạ tầng xã hội, phát triển kinh tế, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu, giải quyết việc
làm cho hàng triệu lao động, nâng cao mức sống cho người dân. Hơn 10 năm trở lại đây, khai
thác lợi thế sẵn có của một thành phố ven biển đầy tiềm năng, Đà Nẵng đã những bứt phá
ngoạn mục không những về kinh tế mà còn về an ninh chính trị, xã hội điểm sáng của
miền Trung nói riêng, cả nước nói chung, thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu.
SUMMARY
Industrialization and modernization of any province, or city have the capital which is considered
a prerequisite to contribute the national industrialization and modernization target. However,
the capital is created whence and whereby depending on the policy of each province, each
borough in particular and nationwide generally. The capital usually is mobilized 2 sources:
inland capital and foreign capital. FDI plays an important role in building society infrastructure,
increasing the economic development, impulsing economic structure transfer, creating jobs for
millions labours, improving the living standard. In the recent ten years, due to the available
vantage of potential coastal city, Danang has already achieved a great success not only
economic but also society politics security. It ‘s a bright point about escaping backward in
Central in particular and nationwide generally
1. Khái quát về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)
Nguồn vốn FDI là nguồn vốn đầu tư của tư nhân nước ngoài để đầu tư cho sản xuất, kinh
doanh dịch vụ nhằm mục đích thu lợi nhuận. Đây một nguồn vốn lớn, ý nghĩa quan
trọng trong phát triển kinh tế ở các nước đanh phát triển.
Vai trò của FDI đối với phát triển kinh tế:
* Đối với nước đầu : Đầu ra nước ngoài giúp nâng cao hiệu quả sử dụng những lợi
thế ở nơi tiếp nhận đầu tư, hạ giá thành sản phẩm và nâng cao tỷ suất lợi nhuận của vốn đầu tư
và xây dựng được thị trường cung cấp nguyên liệu ổn định với giá phải chăng.
* Đối với nước tiếp nhận đầu tư
Đối với các nước đang phát triển: FDI giúp đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế thông qua
việc tạo ra những doanh nghiệp mới, thu hút thêm lao động, giải quyết một phần nạn thất
nghiệp ở những nước này, khắc phục tình trạng thiếu vốn kéo dài.
Theo sau FDI máy móc, thiết bị công nghệ mới giúp các nước đang phát triển tiếp
cận với khoa học kỹ thuật mới. Các tổ chức sản xuất trong nước bắt kịp phương thức quản lý
công nghiệp hiện đại, lực lượng lao động quen dần với phong cách làm việc công nghiệp cũng
như hình thành dần đội ngũ những nhà doanh nghiệp giỏi. FDI giúp tăng thu cho ngân sách
Nhà nước.
Thực trạng và giải pháp thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại TP. Đà Nẵng - Trang 2
Thực trạng và giải pháp thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại TP. Đà Nẵng - Người đăng: quynh-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Thực trạng và giải pháp thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại TP. Đà Nẵng 9 10 761