Ktl-icon-tai-lieu

Thuế giá trị gia tăng

Được đăng lên bởi dangxuankhanh93
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 2209 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Thuế Giá Trị
Gia Tăng
Nhóm 10

L/O/G/O


Khái niệm
• Thuế giá trị gia tăng (VAT) là thuế tính trên
giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ
phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu
thông đến tiêu dùng.
• Giá tính thuế GTGT là giá bán chưa có
thuế GTGT.

Mục đích
• Đảm bảo nguồn thu lớn, ổn định và kịp thời cho
NSNN, góp phần tăng cường tài chính quốc gia, đảm
bảo nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói,
giảm nghèo và củng cố an ninh, quốc phòng.
• Tăng cường hạch toán kinh doanh, thực hiện tốt chế
độ kế toán, lưu giữ hoá đơn, chứng từ; góp phần vào
việc chống trốn, lậu thuế; nâng cao tinh thần tự giác
của các đối tượng kinh doanh.
• Thuế GTGT có tác dụng tích cực trong việc khuyến
khích xuất khẩu, khuyến khích đầu tư và từ đó, thúc
đẩy sản xuất kinh doanh phát triển

Đối tượng chịu thuế
• Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) là
hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh
doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả
hàng hóa, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở
nước ngoài), trừ các đối tượng không chịu
thuế GTGT.

Đối tượng nộp thuế
• Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng
hoá, dịch vụ chịu thuế và tổ chức, cá nhân khác
nhập khẩu hàng hoá chịu thuế là đối tượng nộp thuế
giá trị gia tăng.
• Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam
mua dịch vụ (kể cả trường hợp mua dịch vụ gắn với
hàng hoá) của tổ chức nước ngoài không có cơ sở
thường trú tại Việt Nam, cá nhân ở nước ngoài là
đối tượng không cư trú tại Việt Nam thì tổ chức, cá
nhân mua dịch vụ là người nộp thuế.

Đối tượng không chịu thuế
1.  Sản  phẩm  trồng  trọt,  chăn  nuôi,  thủy  sản  nuôi  trồng, 
đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ 
qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, 
đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu
2.  Sản  phẩm  là  giống  vật  nuôi,  giống  cây  trồng,  bao  gồm 
trứng giống, con giống, cây giống, hạt giống, tinh dịch, phôi, 
vật liệu di truyền
3.  Tưới,  tiêu  nước;  cày,  bừa  đất;  nạo  vét  kênh,  mương  nội 
đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp; dịch vụ thu hoạch sản 
phẩm nông nghiệp
4.  Sản  phẩm  muối  được  sản  xuất  từ  nước  biển,  muối  mỏ 
tự nhiên, muối tinh, muối i­ốt

Đối tượng không chịu thuế
5. Nhà  ở thuộc sở hữu Nhà nước do Nhà nước bán cho 
người đang thuê
6. Chuyển quyền sử dụng đất
7.  Bảo  hiểm  nhân  thọ,  bảo  hiểm  người  học,  bảo  hiểm 
vật nuôi, bảo hiểm cây trồng và tái bảo hiểm
8.  Dịch  vụ  cấp  tín  dụng;  kinh  doanh  chứng  khoán; 
chuyển  nhượng  vốn;  dịch  vụ  ...
L/O/G/O
www.themegallery.com
Thuế Giá Trị
Gia Tăng
Nhóm 10
Thuế giá trị gia tăng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuế giá trị gia tăng - Người đăng: dangxuankhanh93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
Thuế giá trị gia tăng 9 10 710