Ktl-icon-tai-lieu

Thuế thu nhập cá nhân

Được đăng lên bởi Tam Huynh
Số trang: 119 trang   |   Lượt xem: 4899 lần   |   Lượt tải: 2 lần
LUẬT THUẾ TNCN NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT
Nguyễn Thái Liên
PHÒNG THUẾ TNCN - CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

1

1

Xin chào!

2

2

CĂN CỨ PHÁP LÝ
 Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12 được Quốc hội khoá
XII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 21/11/2007.
 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 và các VB hướng
dẫn thực hiện.
 Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008
 Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008
 THông tư số 27/2009/TT-BTC ngày 06/02/2009
 Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/03/2009
 Các văn bản hướng dẫn khác

3

3

Tương lai thuế TNCN

4

4

NỘI DUNG BÀI
Đối tượng nộp thuế
Đối tượng phải đăng ký MST- thủ tục
Thu nhập chịu thuế
Giảm trừ gia cảnh - hồ sơ
Thu nhập miễn thuế - hồ sơ
Giảm thuế - hồ sơ
Kê khai quyết toán thuế, nộp thuế
Hoàn thuế - thủ tục
Các ví dụ - một số lưu ý
Miễn thuế

5

5

1- Đối tượng nộp thuế
Cá nhân cư trú có thu nhập chịu
thuế trong và ngoài lãnh thổ VN
Cá nhân không cư trú có thu
nhập chịu thuế phát sinh trong
lãnh thổ VN
Cá nhân có quốc tịch VN kể cả
cá nhân được cử đi lao động
NN có Thu nhập chịu thuế
Cá nhân không mang quốc tịch
VN( làm việc tại VN, không làm
việc tại VN) nhưng có thu nhập
chịu thuế

6

6

Luật thuế TNCN thay thế Pháp lệnh thuế thu
nhập đối với người có thu nhập cao từ ngày
01/01/2009.
Đối với 06 tháng đầu năm 2009 đối với một
số khoản thu nhập được miễn nộp thuế theo
NQ của QH
Từ 01/07/2009 có 06 thu nhập phải thực
hiện Luật trong đó từ tiền lương, công; kinh
doanh, …..
7

7

Cá nhân cư trú là người đáp ứng một
trong các điều kiện sau
• Có mặt tại VN từ 183 ngày
trở lên tính trong năm
dương lịch hoặc tính theo
12 tháng liên tục kể từ ngày
đầu tiên có mặt tại VN
• Có nơi ở thường xuyêntại
VN( có nơi đăng ký thường
trú hoặc thuê nhà theo hợp
đồng có thời hạn từ 90 ngày
trở lên trong năm tính thuế
không phân biệt cá nhân tự
thuê hay cơ quan chi trả
thuê)
8

8

Cá nhân không cư trú
Là người không đáp ứng các điều kiện trên

9

9

2- Đối tượng phải đăng ký thuế
Tổ

chứ
kin c cá
hd
n
oan hân
h

n
đơ

Tổ chức
cá nhân
chi trả TN

cá cơ quan quản lý hành
chínhNNcác cấp

DD
, VP
án
Ldự ức NN
BQ
các a tổ ch
củ

tổ chức Qtế, nước ngoài

n vị
p
ghiệ
sự n

t

ứ
ch
ổ

H,
,X
rị
CT
c

ền

rả

đơ
các

iệp
gh

h
ng

vị

t
hi
c

c
há
k

10

10

CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP CHIU THUẾ PHẢI ĐĂNG KÝ MST
điều 21 Luật QLT-điều 2 điều 8 Luật thuế TNCN

cá nhân có thu
nhập từ tiền
lương tiền công

Cá nhân có TNKD
bao gồm hành nghề
ĐL,Hộ SXNN
khôngđược miễn thuế TNCN
Cá nhân có TN từ SXKD
thực hiện đăng ký thuế
TNCN đồng thời với việc
đăng ký các loại...
1
1
LUT THUTNCN NHỮNG ĐIỀU CN BIT
LUT THUTNCN NHỮNG ĐIỀU CN BIT
Nguyn Thái Liên
PHÒNG THUTNCN - CC THUTP HÀ NI
Nguyn Thái Liên
PHÒNG THUTNCN - CC THUTP HÀ NI
Thuế thu nhập cá nhân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuế thu nhập cá nhân - Người đăng: Tam Huynh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
119 Vietnamese
Thuế thu nhập cá nhân 9 10 850