Ktl-icon-tai-lieu

Thương hiệu cá nhân marketing căn bản

Được đăng lên bởi Phương Barbie
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1013 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phương phápxâydựngthươnghiệucánhân
NhómNoronĐẹp
GVHD:Ths.HồThịHảiThùy
BộMôn: MarketingCănBản

Tròchơi: “Xemhìnhđoántên”

Lady Gaga
Adolf Hitler

Bill Gates

Cácnộidungchính

• Tổngquanvềthươnghiệucánhân
• CácphươngphápxâydựngthươnghiệucánhândướigócnhìnMarketing
• Xâydựngthươnghiệucánhânvớisinhviên

Các khái niệm cơ bản

Thương hiệu cá nhân (Personal Brand)
+ Giá trị phân biệt
+ Hình chiếu bản thân

Xây dựng thương hiệu cá nhân(Personal Branding)
+ Quá trình định vị hình ảnh cá nhân
+ Mộtquá trình marketing bản thân

Cácnhântốcủamôitrườngmarketingcóảnhhưởngnhưthếnào?

Môitrườngvimô

Môitrườngvĩmô
Phápluật

Nănglựcbảnthân

Vănhóa
Côngnghệ

Cộngđồngcôngchúng

Kinhtế

Các bạn có biết?

Biểutượng của một con người vượt lên trên số phận, biểu tượng của
ngành truyền hình, biểu tượng của nữ doanh nhân thành đạt.

Thương hiệu cá nhân giúp bà bán bất kì món hàng nào, từ một chiếc
sandwich cho tới 1 cái tủ lạnh.

Live your best life -Hãysốngcuộcsốngtuyệtvờicủachínhmình

Têncủabàđãtrởthànhbảochứngthànhcôngchobấtkỳsảnphẩmnào.

Quá trình hình thành và phát triển

Quality comes first

Integrity is never
compromised

Quátrình hình thành và pháttriển

Quátrình hình thành và phát triển

THỜI ĐẠI

Vai trò của thương hiệu cá nhân
Fact:
Tạora quyền lực vị trí và quyền
lực cá nhân

60%

người được hỏicho

biết họ tìm đến các sản phẩm của Apple vì
ngưỡng mộ danh tiếng và câu chuyện về
sự nghiệp của Steve Jobs – CEO của Apple
lúc bây giờ.

Đối với nhà
lãnh đạo

Thuhút khách hàng mục tiêu,
ảnh hưởng đến lòng tinvàsự
trung thànhcủa kháchhàng

BẠN CŨNG VẬY?
Thu hút nhân tài cho doanh
nghiệp

Vai trò của thương hiệu cá nhân

Nguyễn Thiên Nga - Giám
Đốc công ty FaifooHotel

Vai trò của thương hiệu cá nhân

Nếu chúng takhôngphải là người nổi tiếng cũngkhôngphải là ông chủ
nhữngdoanhnghiệp hay tập đoàn,cónhất thiết rằng chúng ta phải tạo dựng
cho mình một thương hiệu cá nhân haykhông?

Vai trò của thương hiệu cá nhân

Làm tăng khả năng nhận dạng của bản thân bạn trước nhóm
công chúng mục tiêu

Thuân lợi hơn trong việc đạt được mục tiêu cá nhân và mục
tiêu công việc

Tạo sự khác biệt rõ giữa bạn và đối thủ cạnh tranh

Dễ thu hút và duy trì mối quan hệ tốt với những đối tượng tiếp
xúc xung quanh mình

Gia tăng sự ủng hộ của mọi người đối với mổi quyết định của
bạn

Phương pháp xây dựng thương hiệu cá nhân

1. Đánh giá bản
thân và tình hình

2. Phân tích

hiện tại

SWOT

4. Lắng nghe
& Điều chỉnh

6. Quyết
định nguồn
lực

3. Mục tiêu &
Tầm nhìn

5. Chương tr...
Phương phápxâydựngthươnghiệucánhân
NhómNoronĐẹp
GVHD:Ths.HồThịHảiThùy
BộMôn: MarketingCănBản
Thương hiệu cá nhân marketing căn bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thương hiệu cá nhân marketing căn bản - Người đăng: Phương Barbie
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Thương hiệu cá nhân marketing căn bản 9 10 258