Ktl-icon-tai-lieu

Thương mại điện tử và thanh toán trong thương mại điện tử

Được đăng lên bởi thienanh207
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 2339 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Thương mại điện tử và thanh toán trong thương mại điện tử
( E-commerce and E-payment)
Nội dung
1. Giới thiệu chung
 Đặt vấn đề
 Mục tiêu nghiên cứu
2. Tổng quan về thương mại điện tử
 Khái niệm
 Các đặc trưng của TMĐT
 Lợi ích của TMĐT
 Thách thức của TMĐT
 Các phương tiện kỹ thuật
 Hình thức giao dịch
 Các mối quan hệ trong TMĐT
 Các hệ thông thông tin quản lý trong mô hình thương mại điện
 Các mô hình giao dịch trong TMĐT
 Các ứng dụng điển hình
3. Thương mại di động

4. Thanh toán trong thương mại điện tử

I.

Giới thiệu chung

 Đặt vấn đề

•

Trong nền kinh tế toàn cầu, thương mại điện tử và kinh doanh điện tử đã
trở thành một yếu tố cần thiết của chiến lược kinh doanh và là một chất
xúc tác mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế. Trong những năm gần đây, sự
phát triển mạnh mẽ của TMĐT trên thế giới đã góp phần thay đổi cách
thức kinh doanh, giao dịch truyền thống và đem lại những lợi ích to lớn
cho xã hội.

•

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cạnh tranh quốc tế ngày càng
cao, công nghệ đóng vai trò hết sức quan trọng đối với năng lực cạnh
tranh của doanh nghiệp nói riêng và năng lực cạnh tranh của một quốc
gia nói chung. Cùng với quá trình phát triển của khoa học, văn hóa, xã
hội, ngày nay Công nghệ thông tin có thể giúp cho các cơ quan nhà nước,
các doanh nghiệp và mọi công dân của chúng ta thực hiện được những gì
mà cách 5-10 năm chưa từng mơ ước.

•

Như chúng ta đã biết một trong những điều kiện cơ bản và có ý nghĩa
quyết định trong việc phát triển TMĐT là ciệc hoàn thiện các dịch vụ
TTĐT.
Thực tế đã chứng minh TTĐT là một
trong
những vấn đề cốt lõi để phát triển
TMĐT,
với vai trò là một khâu không thể
tách dời của quy trình giao dịch.

 Mục tiêu nghiên cứu

II.

•

Nghiên cứu đánh giá, phân tích tổng quan về TMĐT

•

Xác định được thành phần chủ yếu của hạ tầng công nghệ cho các hệ
thống TMĐT

•

Nhận biết được các ứng dụng của TMĐT

•

Giải thích các đặc tính cơ bản của các hệ thông thanh toán điện tử cần
thiết hỗ trợ cho TMĐT

Tổng quan về thương mại điện tử

 Giới thiệu về thương mại điện tử

1. Khái niệm
-

Theo nghĩa rộng TMĐT bao gồm bất kỳ một giao dịch nào mà sử dụng công
nghệ số, kể cả mạng thông tin toàn cầu Internet luôn mở, các mạng đóng như
mạng Trao đổi dữ liệu điện tử (EDI) và các thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng.

-

Theo nghĩa hẹp TMĐT chỉ bao gồm những giao dịch sử dụng giao thức
TCP/IP và một số giao thức bảo mật khác như giao thức SSL (Secure
Sockets Layer protocol)/SET (Secure Electronic Transaction protocol) với kỹ
thuật m...
Thương mại điện tử và thanh toán trong thương mại điện tử
( E-commerce and E-payment)
Nội dung
1. Giới thiệu chung
Đặt vấn đề
Mục tiêu nghiên cứu
2. Tổng quan về thương mại điện tử
Khái niệm
Các đặc trưng của TMĐT
Lợi ích của TMĐT
Thách thức của TMĐT
Các phương tiện kỹ thuật
Hình thức giao dịch
Các mối quan hệ trong TMĐT
Các hệ thông thông tin quản lý trong mô hình thương mại điện
Các mô hình giao dịch trong TMĐT
Các ứng dụng điển hình
3. Thương mại di động
4. Thanh toán trong thương mại điện tử
I. Giới thiệu chung
Đặt vấn đề
Thương mại điện tử và thanh toán trong thương mại điện tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thương mại điện tử và thanh toán trong thương mại điện tử - Người đăng: thienanh207
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Thương mại điện tử và thanh toán trong thương mại điện tử 9 10 184