Ktl-icon-tai-lieu

THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Được đăng lên bởi Mai Tran
Số trang: 217 trang   |   Lượt xem: 2020 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Một số Điều ước đa phương thường được sử dụng trong Thương mại quốc tế

BỘ CÔNG THƯƠNG
___________

MỘT SỐ ĐIỀU ƯỚC ĐA PHƯƠNG
THƯỜNG ĐƯỢC SỬ DỤNG
TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Tài liệu biên dịch
phục vụ các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam
và các nhà nghiên cứu

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

Một số Điều ước đa phương thường được sử dụng trong Thương mại quốc tế

Cuốn sách này được xuất bản trong khuôn khổ Dự án “Nâng cấp
Hệ thống pháp lí thương mại đa phương của Việt Nam” do Vụ Pháp
chế - Bộ Công Thương thực hiện, được tài trợ bởi Uỷ ban Châu Âu
(EC) và Trung tâm Thương mại quốc tế (ITC) trong khuôn khổ Quỹ
Tín thác châu Á (ATF)
Chỉ đạo biên soạn
NGUYỄN SINH NHẬT TÂN

Biên dịch
LÊ TRIỆU DŨNG
BÙI BÌNH GIANG
NGÔ VIỆT HOÀ
NGUYỄN ĐẮC HOÀN
NGUYỄN DUY KIÊN
BÙI THỊ KIM OANH
PHAN HOÀNG TÚ
Hiệu đính
TRƯƠNG QUANG HOÀI NAM
NGUYỄN SINH NHẬT TÂN
PHẠM ĐÌNH THƯỞNG
NGUYỄN ĐỨC HẠNH
TRẦN THỊ THU HẰNG
BẠCH QUỐC AN

Mã số: 02.02.7/42.ĐH.2007
2

Một số Điều ước đa phương thường được sử dụng trong Thương mại quốc tế

LỜI NÓI ĐẦU
Năm 2005, Bộ Thương mại Việt Nam (nay là Bộ Công Thương) đã
quyết định tiến hành khảo sát tổng thể các điều ước quốc tế hiện hành có
ảnh hưởng đến thương mại. Bộ Thương mại đã bày tỏ mong muốn được
Trung tâm Thương mại quốc tế (ITC) giúp các nhà hoạch định chính
sách quốc gia rà soát khoảng 200 điều ước thương mại đa phương và
đánh giá khả năng tham gia của Việt Nam vào các điều ước đó.
Trong năm 2006, một phân tích hơn thiệt các hiệp định mà Việt Nam
chưa là thành viên được tiến hành trên cơ sở liên danh với ITC và một số
tổ chức định chế quốc tế. Hệ thống cơ sở dữ liệu LegaCarta của ITC đã
được sử dụng làm nền móng cho cuộc khảo sát này.
Tiếp sau cuộc hội thảo được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 10 năm
2006, Bộ Thương mại Việt Nam phối hợp với các Bộ Ngoại giao, Bộ Tư
pháp, Đoàn Luật sư Hà Nội, Tổng cục Hải quan, Đại học Luật Hà Nội và
Đại học Ngoại thương đã ban đầu xác định một nhóm gồm 11 điều ước
được xem là mang tính chiến lược đối với nền kinh tế quốc dân. Văn bản
các điều ước này sau đó đã được dịch sang tiếng Việt và biên tập trong
tài liệu này.
Tài liệu này chủ yếu phục vụ cho các nhà hoạch định chính sách
quốc gia nhằm thúc đẩy quá trình tham gia của Việt Nam vào các điều
ước này. Tài liệu này cũng nhằm phục vụ như một công cụ phổ biến các
văn kiện pháp lí quốc tế cho các giảng viên và sinh viên, luật sư và cộng
đồng luật gia. Nhận thức sâu hơn về các quy tắc thương mại quốc tế
trong cộng đồng pháp lí quốc gia mang tầm quan trọng đặc biệt ...
Mt s Điu ước đa phương thường được s dng trong Thương mi quc tế
B CÔNG THƯƠNG
___________
MT S ĐIU ƯỚC ĐA PHƯƠNG
THƯỜNG ĐƯỢC S DNG
TRONG THƯƠNG MI QUC T
Tài liu biên dch
phc v các nhà hoch định chính sách ca Vit Nam
và các nhà nghiên cu
NHÀ XUT BN ĐẠI HC SƯ PHM
THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - Người đăng: Mai Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
217 Vietnamese
THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 9 10 334