Ktl-icon-tai-lieu

Thuyết Minh Đầu tư dự án công trình

Được đăng lên bởi nguyenthinhkts230794
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 3013 lần   |   Lượt tải: 18 lần
CÔNG TY CP ĐẦU TU PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ DU LỊCH HẢI THUẬN

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
CÔNG TRÌNH

KHU KHÁCH SẠN, RESORT THẤP TẦNG KHU DU LỊCH
HẢI THUẬN ( GIAI ĐOẠN 1)
ĐỊA ĐIỂM
XÃ PHƯỚC THUẬN- HUYỆN XUYÊN MỘC TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

CHỦ ĐẦU TƯ
CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ DU LỊCH

HẢI THUẬN

THÁNG 10 - NĂM 2012

Dự ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

CÔNG TRÌNH

KHU DU LỊCH HẢI THUẬN
HẠNG MỤC

XÂY MỚI KHU KHÁCH SẠN VÀ RESORT THẤP TẦNG
ĐỊA ĐIỂM
XÃ PHƯỚC THUẬN- HUYỆN XUYÊN MỘC TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Chủ đầu tư dự án : CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ
DU LỊCH HẢI THUẬN
Đơn vị lập dự án : CTY TNHH THIẾT KẾ KIẾN TRÚC HÀI HÒA

TPHCM, ngày 24 tháng 10 năm 2012
CHỦ ĐẦU TƯ CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ DU LỊCH
HẢI THUẬN GIÁM ĐỐC

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ LẬP Dự ÁN CHƯƠNG II: Sự CẦN THIẾT PHẢI
ĐẦU TƯ
1/. Lý do đầu tư
2/. Mục tiêu của dự án
3/. Hình thức đầu tư
4/. Cơ quan quyết định đầu tư

CHƯƠNG III : ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG VÀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN :
1/. Địa điểm xây dựng 2/. Hiện trạng khu
vực xây dựng 2.1/. Hiện trạng sử
dụng đất 2.2/. Hiện trạng kỹ thuật hạ
tầng 3/. Điều kiện tự nhiên 3.1/. Khí
hậu 3.2/. Địa chất công trình
CHƯƠNG IV : QUY MÔ DỰ ÁN,GIẢI PHÁP THIẾT KẾ & XÂY DỰNG
1/. Quy mô dự án
2/. Giải pháp bố cục mặt bằng công trình 3/.
Cơ cấu kiến trúc 4/. Kỹ thuật hạ tầng
CHƯƠNG V: KHÁI TOÁN VỐN ĐẦU TƯ - NGUỒN VỐN - HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
1/. Cơ sở để tính toán 2/. Khái toán vốn đầu
tư 3/. Nguồn vốn 4/. Hiệu quả đầu tư 5/.
Tiến độ thực hiện
CHƯƠNG VI: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
CHƯƠNG I : NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ LẬP DỰ ÁN
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Căn cứ Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003.
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ ban hành quy chế
quản lý đầu tư xây dựng.
Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quản lý quy
hoạch xây dựng.
Căn cứ QCXDVN 01/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ- BXD ngày
03/4/2008.
Căn cứ Nghị Định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án
đầu tư xây dựng công trình
Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi
tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ
về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ đồ án điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
giai đoạn 2020.
Công văn số 1237/UBVP-QHKT ngày 08/04/2008 về việc chấp thuận địa điểm và diện
tích đất để thực hiện dự án đầu tư Khu Du lịch Hải Thuận.
Công văn số 793/SXD-SDC ngày ...
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
CÔNG TRÌNH
KHU KHÁCH SẠN, RESORT THẤP TẦNG KHU DU LỊCH
HẢI THUẬN ( GIAI ĐOẠN 1)
ĐỊA ĐIỂM
XÃ PHƯỚC THUẬN- HUYỆN XUYÊN MỘC TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
CHỦ ĐẦU TƯ
CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ DU LỊCH
HẢI THUẬN
THÁNG 10 - NĂM 2012
CÔNG TY CP ĐẦU TU PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ DU LỊCH HẢI THUẬN
Thuyết Minh Đầu tư dự án công trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuyết Minh Đầu tư dự án công trình - Người đăng: nguyenthinhkts230794
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
Thuyết Minh Đầu tư dự án công trình 9 10 5