Ktl-icon-tai-lieu

THUYẾT QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

Được đăng lên bởi vuonghuyen191294
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 345 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THUYẾT QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH
******
SVTH:VƯƠNG THỊ HUYỀN
NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG
VŨ MẠNH LINH
NGUYỄN THỊ HUẾ
NGÔ THỊ THU THỦY

GVHD:TRẦN THỊ THANH BÌNH

NộiDung
1

1.M.Weber

a.Thânthể:
MaxWeber (1864-1920) là một nhà xã hội học nổi
tiếng người Đức, sống cùng thời với Taylor và
Fayol. Ông đã có những cống hiến kiệt xuất đối
với lý luận tổ chức quản lý cổ điển phương Tây.
MaxWeber sinh ra trong một gia đình giàu có ở
An pho năm 1864, sau đó ông chuyển
đếnBerlin.

b.Sựnghiệp








1891:đỗtiếnsĩ
1892:họckhoakinhtếvàkhoaluậttạitrườngĐH BECLINvàĐH C.
1892-1920:giảngdạyở 5trườngvới3môn:phápluật,chínhtrịkinhtếhọc,xãhộihọc.
Ông là người sáng lập tạp chí “ Văn hiến khoa học xã hội và chính trị xã hội ”và
là cố vấn Chính phủ Đức.
tác phẩm chủyếu:“ Lý luận tôn giáo và tinh thần tư bản chủ nghĩa”, “ Lịch sử
kinh tế nói chung ”, “ Lý luận về tổ chức kinh tế xã hội”, “Những luận văn về
xã hội học”.
ông là “ người cha của lý luận về tổchức”

2. BỐI CẢNH RA DỜI CỦA HỌC THUYẾT

QuátrìnhCMCN,
KTTBpháttriểnmạnhvàkhôngngừngm
ởrộngởĐức.

Thuyết
Đòihỏinhữngbiệnphápquảnlýv
àtổchứckiểumớitươngxứng,ổn
định,cóhiệuquảcao.

Xuấthiệncáctổchứclũngđoạn.

quảnlý
hànhchính
rađời.

3. NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỌC THUYẾT
a.Thểchếquảnlýhànhchínhlýtưởng-thểchếquanliêu.




Kn:theom.Weber“thểchếquanliêu”làcáctổchứctiếnhànhthôngquachứcvụ,chứcvị.
Đặctrưng:Tínhchuẩnxác,Tínhnhạybén,Tínhrõràng,Tinhthông
vănbản,Tínhliêntục,Tínhnghiêmtúc,Tínhthốngnhất,Quanhệ
nghiêmchỉnh,Phòngngừa vachạm,Tiếtkiệm nhân lực và vậtlực.

phục

tùng

nếurời xa thể chế quan liêu này đêu sẽ lâm vào cảnh hỗn loạn và không thể tién
hành một cách bình thường.

b.Quảnlýgắnvớiquyềnlực



Theo Weberthìbấtkỳtổchứcnàocũngphảilấyquyềnlựcở 1hìnhthứcnàođólàmcởsởtồntại.



Xétvềmặtquảnlý:quyềnlựclàmệnhlệnhcủanhàquảnlýtácđộngđếnhànhvicủangườibịquản
lý.

-Phậnloại:

Quyềnlực

Kiểutruyềnthống

Dựavàosựsùngbáiđốivớilãnhtụs
iêuphàm

Căncứvàotruyềnthốngđươngtr
uyềnđãlâuđểlàmviệc.

Mangnặngmàusắcthầnbí

Pháplý

Bảođảmtínhliệntục,ổnđịnh,hi
ệuquả

Nềntảngchothểch
Kémhiệuquả

Khôngthểápdụng

ếquảnlý

4. BÌNH LUẬN ĐÁNH GIÁ HỌC THUYẾT

LýthuyếtcủaM.
Weberđượcđónnhậnrộngrãitrong
giớiquảnlýnóichúngđặcbiệtlàtron
gquảnlýhànhchínhcông,quảnlýqu
ânđội.

a.Ưuđiểm

1.Nănglựcchuyênmôntốtdẫnđếnhiệuquảchuyênmôncao.
2.Loạibỏsựthiênvị.
3.Bảođảmcôngănviệclàm.
4.Tổchứcxãhộichặtchẽ,hợplý,giốngnhưmộtcỗmáynăngsuấtcao.
5.Cóquyđịnhrõràngvềquyềnhạn,tráchnhiệm,cóquychếthựchiệnnghiêmkhắc
vàquanhệphụctùngtheobậccấp, dođótrởthànhmộthệthốngkỹthuậtquảnlý.

6.Giảmth...
THUYẾT QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH
******
SVTH:
VƯƠNG THỊ HUYỀN
NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG
VŨ MẠNH LINH
NGUYỄN THỊ HUẾ
NGÔ THỊ THU THỦY
GVHD
:TRẦN THỊ THANH BÌNH
THUYẾT QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THUYẾT QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH - Người đăng: vuonghuyen191294
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
THUYẾT QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH 9 10 170