Ktl-icon-tai-lieu

Tiền giả

Được đăng lên bởi thanhnha1506
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 3452 lần   |   Lượt tải: 6 lần
MÔN: TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

TIỀN GIẢ

GVHD:  THS. NGUYỄN THÚY 
QUỲNH

NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN NGHIÊN CỨU









KHÁI NIỆM TIỀN GIẢ
SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA
TIỀN GIẢ
HOẠT ĐỘNG CỦA TIỀN GIẢ
TÁC HẠI VÀ HÌNH PHẠT CỦA TIỀN
GIẢ
CÁCH NHẬN BIẾT TIỀN GIẢ

KHÁI NiỆM TiỀN GiẢ

TIỀN GIẢ LÀ
GÌ ?????

 Theo  quy  định  luật  pháp,  mỗi  quốc 

gia  có  khái  niệm  khác  nhau  về  tiền 
giả.  Chẳng  hạn  như  ở  Việt  Nam, 
tiền giả  được hiểu là tiền được làm 
giống  như  tiền  Việt  Nam  nhưng 
không phải do Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam tổ chức in, đúc, phát hành 
(Quyết  định  số  130/QĐ­TTg  ngày 
30/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ 
về bảo vệ tiền Việt Nam);

 Còn

đối với hầu hết các nước, tiền giả
được giải thích cụ thể hơn, đó là: (1) tiền
giả là bất cứ vật gì không phải là tiền thật
(tiền giấy, tiền xu) mà được làm giống hay
cố tình làm giống hoặc làm cho được chấp
nhận như là một đồng tiền thật; hoặc
(2)tiền giả là tiền thật nhưng bị sửa đổi
bằng cách can dán, cạo sửa hoặc in lại.

Sự ra đời VÀ PHÁT TRIỂN của tiền giả
 Tiền

giả không phải là mới bởi nó có từ thời
cổ đại. Các hành vi sao chép và in tiền giả có
tuổi thọ ngang bằng tuổi thọ của đồng tiền,
nghĩa là khi đồng tiền ra đời thì việc làm
nhái song hành xuất hiện, gây thiệt hại
nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến an
ninh xã hội và gây suy giảm niềm tin nơi con
người.

 Tiền

   

giả

ra

đời

từ

bao

giờ

?



Click to edit Master text styles
 Second level


Third level
 Fourth level


Fifth level

Benjamin Franklin không chỉ là tổng 
thống mà còn là người đặt nền móng 
chống tiền giả của Mỹ

 Tiền

giả xuất hiện rất sớm, sớm như chính sự
ra đời của đồng tiền chính hiệu, đặc biệt là tại
La Mã cổ đại và Trung Quốc cách đây trên
2.500 năm. Trước khi tiền giấy và tiền xu
được phát minh, nạn làm giả cũng đã phổ
biến. Ví dụ, tại vùng Prehispanic, Mexico,
các lái buôn cacao đã biết sản xuất “cacao
dởm” để trộn vào với cacao thật. Nạn làm
tiền giả phát triển sôi động phải kể đến khi
đồng tiền thật xuất hiện vào khoảng năm 700
TCN nhưng tốc độc còn chậm bởi đồng tiền
bằng kim loại có giá trị bằng chính vật chất
tạo nên nó, chưa kể chi phí gia công đòi hỏi
phải có tay nghề mới làm được.

 Sang

đến thời Lamã cổ đại, nạn tiền giả bắt
đầu phát triển sôi động buộc người ta phải thi
hành lệnh chặt đầu nếu có đầy đủ bằng
chứng. Khi người Trung Quốc phát minh ra
tiền giấy và việc lưu thông rộng rãi từ triều
nhà Nguyên thế kỷ 13 thì công nghệ tiền giả
cũng bắt đầu nâng cấp, buộc Hoàng đế Trung
Hoa hồ...
MÔN: TÀI CHÍNH TIỀN TỆ
TI N GI
GVHD: THS. NGUY N THÚY
QU NH
Tiền giả - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiền giả - Người đăng: thanhnha1506
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
Tiền giả 9 10 675