Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận bể bơi có mái 1.500 khán giả

Được đăng lên bởi thaorain95
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 311 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tiểu luận
Bể bơi có mái 1.500 khán gia
Mục lục:
A: Mở đầu

2

B: Nội dung
1: 1 số nguyên tắc thiết kế chính.

3

2: Các giai pháp thiết kế chính.

4

C: Các côg trình tham khao.

7

1

A: Mở đầu:
Bể bơi có mái là một công trình công cộng nằm độc lập trong một khu
dân cư của một đô thị hay trong một khu liên hợp thể thao .Đây là bể
bơi loại lớn về số đường bơi và số lượng khán gia.
Đối tượng sử dụng bể bơi là các vận động viên chuyên nghiệp hoặc
nghiệp dư và cũng là nơi phục vụ cho quần chúng nhân dân đến bơi
lội để tăng cường sức khỏe.
Công trình bể bơi có mái với sức chứa 1.500 khán gia là một trong
những công trình không gian lớn với em ban đầu còn khá xa lạ nên
em muốn thông qua đồ án K8 lần này để tìm hiểu thêm về thể loại
công trình này.

Bể bơi Olympic Bắc Kinh

2

1: 1 số nguyên tắc thiết kế chính.
Lựa chọn các giai pháp kết cấu hợp lý trên cơ sở dây chuyền công
nghệ đã được duyệt và cần ứng dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật.
Phai nghiên cứu sử dụng các thiết kế điển hình, các chi tiết và
cụm chi tiết, các cấu kiện và công trình đơn vị đã được Nhà nước ban
hành.
Phai vận dụng tối đa vật liệu địa phương và san phẩm công nghiệp đã
được chế tạo.
Đam bao đủ diện tích, chỗ ngồi, giao thông để phục vụ 1.500 khán
gia.
Yếu tố công năng phai đam bao, sử dụng không gian có hiệu qua.
Không gian bên ngoài gần gũi với thiên nhiên , tôn trọng thực tại.
Các lối đi chính vào công trình nên nằm trên các trục đường lớn để
thuận tiện cho việc đi lại.
Dựa trên khu đất D9.4 để xây dựng công trình với hình dáng. tổng
mặt bằng và công năng, lối đi phù hợp.

3

2: Các giai pháp thiết kế chính.
Chiều dài thông thủy của bể bơi là 50 m và loại có chiều dài 25 m.
Trường hợp đầu bể bơi có gắn bang đồng hồ điện tử thì chiều dai bể
lấy 50 m + 0,03 m hoặc 25 m + 0,03 m
Bể thi đấu gồm có 8 đường bơi và 10 đường bơi, mỗi đường bơi có
chiều rộng 2,5 m và 2 đường bơi cách thành bể 3m.

4

Hình anh minh họa bể bơi
Khu vực giang dạy, huấn luyện hay thi đấu là khu vực chính, cần
được bố trí ở vị trí thích hợp và nên gần cửa ra vào chính.
Mạng lưới giao thông trong công trình cần tránh các luồng đi chồng
chéo và quanh co.
Các khu vực kể trên cần đam bao tính chất riêng biệt của từng khu.
nhưng vẫn ph...




 !"
#$%&'(')')*+
,--')')*.
,,/'01'234
Tiểu luận bể bơi có mái 1.500 khán giả - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận bể bơi có mái 1.500 khán giả - Người đăng: thaorain95
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Tiểu luận bể bơi có mái 1.500 khán giả 9 10 614