Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận Chức năng kiểm soát của quản trị

Được đăng lên bởi Quang Trần
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1348 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tiểu luận

Chức năng kiểm soát của quản trị

1

LỜI MỞ ĐẦU
Sau khi tiến hành các chức năng hoạch định, tổ chức và lãnh đạo thì mô hình
hoạt động của doanh nghiệp vẩn chưa hoàn chỉnh. Do vậy nhà quản trị phải tiến
hành giám sát và đánh giá công việc nhằm hạn chế tới mức tối đa các sai sót, hay có
thể nói nhà quản trị đã tiến hành chức năng kiểm soát. Kiểm soát là mối nối cuối
cùng trong chuỗi các hoạt động của nhà quản trị. Kiểm soát là cách duy nhất để nhà
quản trị biết được họ có đạt được mục tiêu của tổ chức đặt ra không, cũng như lý do
tại sao được hoặc không đạt được.
Đối với hầu hết mọi người, từ “kiểm tra”, “kiểm soát” thường mang ý nghĩa
tiêu cực, kiềm chế, thúc ép, định ranh giới, theo dõi hoặc lôi kéo. Nhiều nhân viên
hay khách hàng thường không bằng lòng với những hoạt động kiểm tra, kiểm soát
bởi vì chúng ảnh hưởng đến giá trị của sự tự do và tính cá nhân. Vì lý do này, kiểm
soát thường là tâm điểm của tranh luận và những đấu tranh chính sách trong tổ
chức. Tuy nhiên, kiểm soát là cần thiết và hữu ích. Kiểm soát hiệu quả là một trong
số các bí quyết để gia tăng lợi nhuận của các công ty lớn.
Kiểm soát là một chức năng mà mọi nhà quản trị đều phải thực hiện dù rằng
kết quả công việc của các bộ phận do họ quản lý đều đạt đúng theo kế hoạch đề ra.
Nhà quản trị không thể xác định mức độ hoàn thành công việc của bộ phận nếu
không đo lường được việc đã thực hiện và so sánh với tiêu chuẩn. Nó còn giúp các
nhà quản trị nhận thấy những khiếm khuyết trong hệ thống của tổ chức, trên cơ sở
đó có thể đưa ra những quyết định điều chỉnh kịp thời. Mặt khác, các hoạt động
kiểm soát đảm bảo cho sự tồn tại và duy trì tính hiệu quả của mỗi cá nhân, mỗi
nhóm, mỗi bộ phận và tổ chức. Một hệ thống kiểm soát hữu hiệu sẽ thúc đẩy và cho
phép mỗi nhân viên tự kiểm soát bản thân hơn là chịu sự kiểm soát từ người khác.
Chính sự tự giác sẽ giúp công việc được hiệu quả hơn. Do đó, có thể nói chức năng
kiểm soát là một chức năng cơ bản của quản trị.
Chính vì sự quan trọng và cần thiết này, nhóm đã quyết định chọn chức năng
kiểm soát làm đề tài của bài tiểu luận.

2

I. Khái niệm và vai trò của kiểm soát
I.1. Khái niệm
Sau khi các mục tiêu đã được xác lập, các kế hoạch đã được hoạch định, cơ
cấu tổ chức được xác định và nhân viên được tuyển dụng, đào tạo và khuyến khích
làm việc thì sai sót vẫn có thể xảy ra. Để đảm bảo cho mọi việc đi đúng hướng, nhà
quản trị phải giám sát và đánh giá kết quả công việc. Kết quả thực tế phải được so
sánh với những mục tiêu đã xác lập trước đ...
1
Tiu luận
Chức năng kiểm soát của quản trị
Tiểu luận Chức năng kiểm soát của quản trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận Chức năng kiểm soát của quản trị - Người đăng: Quang Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Tiểu luận Chức năng kiểm soát của quản trị 9 10 844