Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận hệ thống quản trị chất lượng

Được đăng lên bởi teeleven11
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 527 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP HCM

Môn:quảntrịchấtlượng

Chủđề:CáchoạtđộngcủaHTQLCL

GV:LêHoàngVũ

1

Mụclục

IKháiquátvềHTQLCLISO 9000
IICáchoạtđộngcủaHTQLCL
1.Hoạchđịnhchấtlượng
2.Kiểmsoátchấtlượng
3.Đảmbảochấtlượng
4.Cảitiếnchấtlượng

III/Ứngdụng

2

IKháiquátvềHTQlCLISO 9000

ISOlàmộttổchứcquốctếvềtiêuchuẩnhóa
Rađờivàhoạtđộngtừ23/2/1947
Cótrên120thànhviên
VNlàthànhviênthứ72từnăm1977

3

IICáchoạtđộngcủaHTQLCL

1/Hoạchđịnhchấtlượng
LàmộtphầncủaQLCL
TậptrungvàoviệclậpmụctiêuCLvàquiđịnhcácquátrìnhtácnghiệp
CácnguồnlựcliênquanđểthựchiệnmụctiêuCL

4

IICáchoạtđộngcủaHTQLCL

1/Hoạchđịnhchấtlượng(tt)
Nộidungchủyếu
+Xáclậpmụctiêuvàchínhsách
+XácđịnhKH
+Xácđịnhnhucầuvàđặcđiểm
+HoạchđịnhcácđặctínhcủaSP
+Chuyểngiaokếtquả

5

IICáchoạtđộngcủaHTQLCL

2/KiểmsoátCL
TậptrungvàothựchiệncácyêucầuCL
Nhiệmvụchủyếu:
+Tổchức
+Đánhgiá
+ Sosánh
+Tiếnhành

6

IICáchoạtđộngcủaHTQLCL

3/Đảmbảochấtlượng
ĐảmbảomộtmứcchấtlượngcủaSP
Thỏamãnhoàntoànnhữngyêucầucủangườitiêudùng
Cungcấplòngtin

7

IICáchoạtđộngcủaHTQLCL

Đảmbảochấtlượngdựatrêncáchìnhthức:
+Sựkiểmtra

+Quảntrịchấtlượngsảnxuất

+TrongsuốtchutrìnhSP

8

IICáchoạtđộngcủaHTQLCL

4/Cảitiếnchấtlượng
Tậptrungvàonângcaokhảnăngthựchiệncácyêucầu
Lànỗlựckhôngngừng
Khôngnhữngduytrìmàcònnângcaochấtlượng

9

III/Ứngdụng

CôngtyVIMECO
Đượcthànhlập24/3/1997
LàthànhviêncủatổngCtyVINACONEX
ÁpdụngtheotiêuchuẩnISO 9001-2000

10

III/Ứngdụng

QuátrìnhápdụngcủaCtyVIMECO
o Bước1:Tìmhiểuvàlựachọntiêuchuẩn
o Bước2:Đánhgiáthựctrạngvàsosánhvớitiêuchuẩn
o Bước3:Thiếtlậphệthốngtổchứcchỉđạo
o Bước4:Thiếtkếvàlậpvănbảnhệthống

11

III/Ứngdụng

QuátrìnhápdụngcủaCtyVIMECO(tt)
o Bước5:Ápdụnghệthống
o Bước6:Chuẩnbịchođánhgiá
o Bước7:Tiếnhànhđánhgiá
o Bước8:Duytrìhệthống

12

III/Ứngdụng

Lợiíchsaukhiápdụng

◦ TạonềnmóngchoSP
◦ Tăngnăngsuấtvàgiảmgiáthành
◦ Tăngtínhcạnhtranh
◦ TănguytínCty
13

CẢMƠNTHẦYVÀCÁCBẠNĐÃLẮ
NGNGHE

14

...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP HCM
1
Chủđề:CáchoạtđộngcủaHTQLCL
GV:LêHoàngVũ
Môn:quảntrịchấtlượng
Tiểu luận hệ thống quản trị chất lượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận hệ thống quản trị chất lượng - Người đăng: teeleven11
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Tiểu luận hệ thống quản trị chất lượng 9 10 639