Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận Kinh Tế Lượng

Được đăng lên bởi nguyenvukhuongk53
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 985 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ ÁN GIỮA KÌ

A. SƠ LƯỢC ĐỀ ÁN
I. TÊN ĐỀ ÁN:
“ THỬ NGHIỆM XÂY DỰNG MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG ĐỂ PHÂN
TÍCH NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA TIẾT KIỆM QUỐC GIA VÀ TỶ LỆ LẠM
PHÁT ĐẾN TỔNG SẢN LƯỢNG QUỐC GIA CỦA 23 NƯỚC ”
II. LÝ THUYẾT NỀN:
Như ta đã biết, Tổng sản phẩm trong nước (Gross Domestic Product – GDP)
là giá trị thị trường của tất cả hàng hóa dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trong
phạm vi một nước, trong một thời kì nhất định, thường là 1 năm. Nó thường được
coi là chỉ tiêu tốt nhất để phản ánh tính hình hoạt động của nền kinh tế.
Tiết kiệm là khoản thu nhập còn lại sau tiêu dùng, được tích trữ tại nhà, ngân
hàng, bảo hiểm … Thông qua các hệ thống tài chính, nguồn tiền này sẽ chuyển
sang những cá nhân, tổ chức cần vốn để hoạt động kinh doanh.
Lạm phát là sự tăng lên trong mức giá chung. Mức giá chung được tính bằng
giá trị bình quân gia quyền cho hàng hóa và dịch vụ trong nền kinh tế. Trong thời
ky lạm phát, giá cả và tiền lương thay đổi không theo cùng một tỷ lệ, do đó nó sẽ
gây nên nhiều tác động trong nền kinh tế như: tác động đến tính công bằng trong
phân phối thu nhập, tác động đến sản lượng và việc làm …
III. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
Tại bất cứ thời điểm nào cũng có người muốn tiết kiệm một phần thu nhập
của bản thân để dành cho tương lai. Người tiết kiệm cung cấp tiền cho hệ thống tài
chính với hy vọng sẽ nhận lại cả gốc lẫn lãi trong tương lai. Vậy tổng tiết kiệm
quốc gia đó có ảnh hưởng như thế nào đến GDP thực tế của nước đó? Ta nhận thấy
hệ thống tài chính ngân hàng, cũng như hệ thống thông tin, tính minh bạch của mỗi
quốc gia có mức độ phát triển khác nhau hay xu hướng tiết kiệm quốc dân của mỗi
KHOÁ LỚP K53B

Page 1

ĐỀ ÁN GIỮA KÌ
nước cũng khác nhau: đối với những nước có nền kinh tế không ổn định, người dân
thông thường sẽ tự bảo quản tiết kiệm của mình, và ngược lại. Chúng ta có cơ sở
tin tưởng rằng, một nước công nghiệp phát triển, họ có hệ thống tài chính cực phát
triển, giúp họ dễ dàng huy động, quay vốn hiệu quả hơn những nước kém phát
triển khác.
Bên cạnh đó, lạm phát luôn là một con số nóng của một quốc gia. Nó ảnh
hưởng trực tiếp đến tỷ lệ thất nghiệp, năng suất lao động của một nước.
Trong đề án này, chúng tôi sẽ xây dựng mô hình kinh tế lượng để kiểm
chứng mối quan hệ của tiết kiệm quốc gia, lạm phát đến GDP của 23 quốc gia
thuộc những vùng kinh tế và lãnh thỗ khác nhau.
IV. SỐ LIỆU VÀ NGUỒN THAM KHẢO:
Các nước chọn làm mẫu thỏa mãn tính khách quan, bao gồm nhóm các nền
kinh tế lớn G20 và nhóm không thuộc G20 thuộc nhiều nền văn hóa, khu vực lãn...
ĐỀ ÁN GIỮA KÌ
A. SƠ LƯỢC ĐỀ ÁN
I. TÊN ĐỀ ÁN:
THỬ NGHIỆM XÂY DỰNG HÌNH KINH TLƯỢNG ĐỂ PHÂN
TÍCH NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA TIẾT KIỆM QUỐC GIA TỶ L LẠM
PHÁT ĐẾN TỔNG SẢN LƯỢNG QUỐC GIA CỦA 23 NƯỚC ”
II. LÝ THUYẾT NỀN:
Như ta đã biết, Tổng sản phẩm trong nước (Gross Domestic Product – GDP)
giá trị thị trường của tất cả hàng hóa dịch vụ cuối ng được sản xuất ra trong
phạm vi một nước, trong một thời nhất định, thường 1 năm. Nó thường được
coi là chỉ tiêu tốt nhất để phản ánh tính hình hoạt động của nền kinh tế.
Tiết kiệm là khoản thu nhập còn lại sau tiêu dùng, được tích trữ tại nhà, ngân
hàng, bảo hiểm Thông qua các hệ thống i chính, nguồn tiền này sẽ chuyển
sang những cá nhân, tổ chức cần vốn để hoạt động kinh doanh.
Lạm phát là sự tăng lên trong mức giá chung. Mức giá chung được tính bằng
giá trị bình quân gia quyền cho hàng hóa dịch vụ trong nn kinh tế. Trong thời
ky lạm phát, giá cả tiền lương thay đổi không theo ng một tỷ lệ, do đó sẽ
gây nên nhiều tác động trong nền kinh tế như: tác động đến tính công bằng trong
phân phối thu nhập, tác động đến sản lượng và việc làm …
III. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
Tại bất cứ thời điểm nào cũng người muốn tiết kiệm một phần thu nhập
của bản thân để dành cho tương lai. Người tiết kiệm cung cấp tiền cho hệ thống tài
chính với hy vọng sẽ nhận lại cả gốc lẫn lãi trong tương lai. Vậy tổng tiết kiệm
quốc gia đó có ảnh hưởng như thế nào đến GDP thực tế của ớc đó? Ta nhận thấy
hệ thống tài chính ngân hàng, cũng như hệ thống thông tin, tính minh bạch của mỗi
quốc gia có mức độ phát trin khác nhau hay xu hướng tiết kiệm quốc dân của mỗi
KHOÁ LỚP K53B Page 1
Tiểu luận Kinh Tế Lượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận Kinh Tế Lượng - Người đăng: nguyenvukhuongk53
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Tiểu luận Kinh Tế Lượng 9 10 6