Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận kinh tế lượng

Được đăng lên bởi nhungoc-vaa
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1323 lần   |   Lượt tải: 4 lần
“Những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động đi lại bằng xe buýt của Sinh Viên Học Viện Hàng
Không Việt Nam”

Chương I: PHẦN MỞ ĐẦU
1/ Lí do chọn đề tài: “Những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động đi xe buýt của Sinh
Viên Học Viện Hàng Không Việt Nam”
Trong cuộc sống hiện đại của chúng ta ngày nay có rất nhiều phương tiện giao thông
giúp chúng ta có thể di chuyển từ nơi này đến nơi khác, trong đó xe buýt là một
phương tiện giao thông công cộng được nhiều nước trên Thế Giới quan tâm đến bởi
những đặc tính tiện lợi của mình.
Xe buýt giúp giải quyết những vấn đề quá tải về giao thông, giá rẻ đồng thời góp
phần bảo vệ Môi trường nên ngày càng trở thành một phương tiện giao thông quan
trọng của cuộc sống.
Việt Nam nói chung và TP. Hồ Chí Minh nói riêng đang đối mặt với những vấn đề
quá tải về giao thông, áp tắt giao thông xảy ra thường xuyên mỗi ngày làm ảnh hưởng
không tốt tới cuộc sống của người dân. Chính vì thế, cùng với các nước trên Thế Giới
Việt Nam cũng đang chú trọng đầu tư vào phương tiện xe buýt . Người ta có thể đi
học bằng xe buýt, đi chơi bằng xe buýt, đi làm bằng xe buýt.
Nhà nước cũng thực hiện hỗ trợ cho Sinh Viên, Học Sinh bằng việc phát hành vé tập,
vé tháng, hay lấy vé giá rẻ khi xuất trình thẻ sinh viên, học sinh.
Nhận thấy Học Viện Hàng không nằm trên tuyến đường Cộng Hòa nơi có nhiều xe
buýt qua lại như số4, số 104, số 28, số 145…Sinh viên Học Viện Hàng Không vẫn
hàng ngày đi học, đi chơi..bằng phương tiện xe buýt. Vậy họ sử dụng xe buýt như thế
nào và yếu tố nào ảnh hưởng đến việc đi xe buýt của họ?
Chính vì điều đó mà nhóm kinh tế lượng của lớp QTKD5 – K5 đã thực hiện đề tài
nghiên cứu “Những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động đi xe buýt của Sinh Viên Học
Viện Hàng Không Việt Nam”.
2/ Đối tượng: Sinh Viên Học Viện Hàng Không Việt Nam
3/ Bảng khảo sát:

Nhóm Kinh Tế Lượng
Lớp QTKD5_K5

Page 1

“Những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động đi lại bằng xe buýt của Sinh Viên Học Viện Hàng
Không Việt Nam”

BẢNG KHẢO SÁT NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG ĐI
LẠI BẰNDG XE BUÝT CỦA SINH VIÊN HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT
NAM.
Rất mong các bạn điền đầy đủ các thông tin sau:
1: Bạn là Sinh Viên Học Viện Hàng Không năm thứ……………
2: Thu nhập hàng tháng của bạn là……………triệu VNĐ.
3: Trong một tuần trung bình bạn thường đi xe buýt bao nhiêu lần……….
4: Đoạn đường mà bạn thường đi xe buýt dài khoảng………….km.
5: Để đoán được xe buýt bạn thường chờ trong khoảng thời gian bao lâu…………..
(phút)
6: Mật độ người trên xe buýt mà bạn thường đi như thế nào?
A: Rất đông.
B: Đông.
C: Bình thư...
“Những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động đi lại bằng xe buýt của Sinh Viên Học Viện Hàng
Không Việt Nam”
Chương I: PHẦN MỞ ĐẦU
1/ Lí do chọn đề tài: “Những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động đi xe buýt của Sinh
Viên Học Viện Hàng Không Việt Nam”
Trong cuộc sống hiện đại của chúng ta ngày nay có rất nhiều phương tiện giao thông
giúp chúng ta có thể di chuyển từ nơi này đến nơi khác, trong đó xe buýt là một
phương tiện giao thông công cộng được nhiều nước trên Thế Giới quan tâm đến bởi
những đặc tính tiện lợi của mình.
Xe buýt giúp giải quyết những vấn đề quá tải về giao thông, giá rẻ đồng thời góp
phần bảo vệ Môi trường nên ngày càng trở thành một phương tiện giao thông quan
trọng của cuộc sống.
Việt Nam nói chung và TP. Hồ Chí Minh nói riêng đang đối mặt với những vấn đề
quá tải về giao thông, áp tắt giao thông xảy ra thường xuyên mỗi ngày làm ảnh hưởng
không tốt tới cuộc sống của người dân. Chính vì thế, cùng với các nước trên Thế Giới
Việt Nam cũng đang chú trọng đầu tư vào phương tiện xe buýt . Người ta có thể đi
học bằng xe buýt, đi chơi bằng xe buýt, đi làm bằng xe buýt.
Nhà nước cũng thực hiện hỗ trợ cho Sinh Viên, Học Sinh bằng việc phát hành vé tập,
vé tháng, hay lấy vé giá rẻ khi xuất trình thẻ sinh viên, học sinh.
Nhận thấy Học Viện Hàng không nằm trên tuyến đường Cộng Hòa nơi có nhiều xe
buýt qua lại như số4, số 104, số 28, số 145…Sinh viên Học Viện Hàng Không vẫn
hàng ngày đi học, đi chơi..bằng phương tiện xe buýt. Vậy họ sử dụng xe buýt như thế
nào và yếu tố nào ảnh hưởng đến việc đi xe buýt của họ?
Chính vì điều đó mà nhóm kinh tế lượng của lớp QTKD5 – K5 đã thực hiện đề tài
nghiên cứu “Những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động đi xe buýt của Sinh Viên Học
Viện Hàng Không Việt Nam”.
2/ Đối tượng: Sinh Viên Học Viện Hàng Không Việt Nam
3/ Bảng khảo sát:
Nhóm Kinh T L ngế ượ
L p QTKD5_K5 Page 1
Tiểu luận kinh tế lượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận kinh tế lượng - Người đăng: nhungoc-vaa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Tiểu luận kinh tế lượng 9 10 15