Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận kinh tế vĩ mô: Tình hình phá sản của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 7048 lần   |   Lượt tải: 25 lần
MỤC LỤC
Phần A: PHẦN MỞ ĐẦU.................................................................................................3
I. Lý do chọn đề tài...........................................................................................................3
II. Đối tượng nghiên cứu....................................................................................................3
III. Mục đích nghiên cứu.....................................................................................................3
IV. Cơ sở lý luận.................................................................................................................4
4.1. Khái niệm phá sản........................................................................................................4
4.2. Định hướng XHCN nền kinh tế ở nước ta...................................................................4
4.3. Một số nguyên nhân dẫn đến phá sản và những lời khuyên cụ thể.............................4

Phần B: NỘI DUNG CHÍNH..........................................................................................11
Chương I: Vài nét về tình hình phá sản doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường định
hướng XHCN ở Việt Nam hiện nay................................................................11
Chương II: Sự phá sản của Tập đoàn kinh tế Vinashin.....................................................15
2.1. Khái quát chung về tập đoàn kinh tế Vinashin...........................................................15
2.1.1. Lịch sử hình thành....................................................................................................15
2.1.2. Cơ cấu tổ chức..........................................................................................................16
2.1.3. Đầu tư.......................................................................................................................16
2.2. Tình hình phá sản của tập đoàn Vinashin...................................................................17
2.2.1. Một số dự án thất bại điển hình...............................................................................17
2.2.2. Một số nguyên nhân dẫn đến sự phá sản của Tập đoàn..........................................18
2.2.2.1. Nguyên nhân chủ quan..........................................................................................18
2.2.2.2. Nguyên nhân khách quan......................................................................................20
Trang 1

Chương III. Biện pháp Chín...
M C L C
Phần A: PHẦN MỞ ĐẦU.................................................................................................3
I. Lý do chọn đề tài...........................................................................................................3
II. Đối tượng nghiên cứu....................................................................................................3
III. Mục đích nghiên cứu.....................................................................................................3
IV. Cơ sở lý luận.................................................................................................................4
4.1. Khái niệm phá sản........................................................................................................4
4.2. Định hướng XHCN nền kinh tế ở nước ta...................................................................4
4.3. Một số nguyên nhân dẫn đến phá sản và những lời khuyên cụ thể.............................4
Phần B: NỘI DUNG CHÍNH..........................................................................................11
Chương I: Vài nét về tình hình phá sản doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường định
hướng XHCN ở Việt Nam hiện nay................................................................11
Chương II: Sự phá sản của Tập đoàn kinh tế Vinashin.....................................................15
2.1. Khái quát chung về tập đoàn kinh tế Vinashin...........................................................15
2.1.1. Lịch sử hình thành....................................................................................................15
2.1.2. Cơ cấu tổ chức..........................................................................................................16
2.1.3. Đầu tư.......................................................................................................................16
2.2. Tình hình phá sản của tập đoàn Vinashin...................................................................17
2.2.1. Một số dự án thất bại điển hình...............................................................................17
2.2.2. Một số nguyên nhân dẫn đến sự phá sản của Tập đoàn..........................................18
2.2.2.1. Nguyên nhân chủ quan..........................................................................................18
2.2.2.2. Nguyên nhân khách quan......................................................................................20
Trang 1
Tiểu luận kinh tế vĩ mô: Tình hình phá sản của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận kinh tế vĩ mô: Tình hình phá sản của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Tiểu luận kinh tế vĩ mô: Tình hình phá sản của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN 9 10 287