Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận môn kinh tế chính trị

Được đăng lên bởi vanlucvp
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 672 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TIỂU LUẬN
MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ
ĐỀ TÀI:

Kinh tế nhà nước trong nền kinh tế nhiều thành
phần

1

MỞ ĐẦU
Nền kinh tế nhà nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH là một nền kinh tế nhiều
thành phần. Đó là một tất yếu khách quan. Cơ cấu kinh tế nhiều thành phần tồn tại không
phải do ý muốn chủ quan của nhà nước, nó tồn tại và phát triển phụ thuộc vào những tiền
đề kinh tế, chính trị khách quan của nền kinh tế. Trong cơ cấu kinh tế này mà thành phần
kinh tế luôn có vai trò vị trí và vận động phát triển theo một xu hướng nhất định. Nhưng
xuất phát từ tính quy luật vốn có của nền kinh tế. Trong cơ cấu kinh tế này mỗi thành
phần kinh tế luôn có vai trò vị trí và vận động, phát triển theo một xu hướng nhất định.
Nhưng xuất phát từ tính quy luật vốn có của nền kinh tế đều vận động theo hướng đến
mục tiêu lợi ích. Nhưng Đảng và Nhà nước luôn khẳng định kinh tế nhà nước luôn giữ
vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân.
Thực tiễn trong hơn 10 năm đổi mới vừa qua Đảng và Nhà nước đã có nhiều cố
gắng củng cố, nâng cao vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước và hiện nay vai trò chủ đạo
của kinh tế nhà nước đang từng bước được khẳng định.
Tuy nhiên hiện nay đang có rất nhiều ý kiến khác nhau về việc phát triển thành
phần kinh tế này: đổi mới, cổ phần sắp xếp, nâng cao hiệuquả. Vì vậy trong đề án này tôi
tập trung đi vào việc nghiên cứu quan niệm về kinh tế thị trường, tính tất yếu và nội dung
vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế nhiều thành phần, vai trò của nó
được thể hiện như thế nào, các giải pháp để trong thời gian tới tăng cường vai trò chủ đạo

2

của kinh tế nhà nước ở nước ta. Tôi hi vọng nó sẽ góp phần nhỏ để mọi người hiểu hơn
về thành phần kinh tế này và góp một phần vào việc phát triển kinh tế nhà nước trở lên
vững mạnh.

3

NỘI DUNG
Chương I: Quan niệm chung về kinh tế nhà nước
1. Quá trình hình thành kinh tế nhà nước
Mỗi nhà nước đều có chức năng kinh tế nhất định và chức năng này được thông
qua các mức độ khác nhau tuỳ từng giai đoạn phát triển. ở bất kì nước nào kém phát triển
hay phát triển chức năng của kinh tế nhà nước vẫn giữ vai trò chủ đạo.
Ở nước ta sau khi giải phóng (1954) và thống nhất đất nước (1975) trong quá trình
xây dựng CNXH do nhận thức đơn giản phiến diện nên đã đồng nhất giữa sở hữu nhà
nước với sở hữu XHCN. Chúng ta coi kinh tế quốc doanh là chủ yếu bó hẹp phạm vi xí
nghiệp quốc doanh, thành lập xí nghiệp quốc doanh ở mọi lĩnh vực. Đặc biệt là vấn đề
quản lý: theo kiểu tập trung quan liêu, theo kế hoạch định trước theo ...
1
TIỂU LUẬN
MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ
ĐỀ TÀI:
Kinh tế nhà nước trong nền kinh tế nhiều thành
phần
Tiểu luận môn kinh tế chính trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận môn kinh tế chính trị - Người đăng: vanlucvp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Tiểu luận môn kinh tế chính trị 9 10 680