Ktl-icon-tai-lieu

TIỂU LUẬN MÔN: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Được đăng lên bởi cao-hoc-tai-chinh-ngan-hang
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 3320 lần   |   Lượt tải: 9 lần
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI MIỀN TRUNG


TIỂU LUẬN
MÔN: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Sự phối hợp điều hành các công cụ chính sách tiền tệ thực hiện mục tiêu
kiểm soát lạm phát và tác động đến hoạt động kinh doanh của NHTM
những vấn đề lý luận và thực tiễn hiện nay ở Việt Nam.

GVHD:

PGS. TS. Nguyễn Đắc Hưng

Học viên: Lâm Thái Bảo Ngọc
Lớp CH TCNH 04C

Huế, 5/2012.

MỤC LỤC
I. Cơ sở lý luận

1

I.1 Lạm phát

1

I.1.1 Khái niệm lạm phát

1

I.1.2 Các loại lạm phát

1

a. Lạm phát thấp

1

b. Lạm phát cao (lạm phát phi mã)

1

c. Siêu lạm phát

2

I.1.3 Nguyên nhân gây ra lạm phát

2

a. Lạm phát do cầu kéo

2

b. Lạm phát do cầu thay đổi

2

c. Lạm phát do chi phí đẩy

2

d. Lạm phát do cơ cấu

2

e. Lạm phát do xuất khẩu

3

f. Lạm phát do nhập khẩu

3

g. Lạm phát tiền tệ

3

h. Lạm phát đẻ ra lạm phát

3

I.2 Công cụ và chính sách tiền tệ

4

I.2.1 Chính sách tiền tệ của Ngân hàng trung ương

4

a. Khái niệm

4

b. Mục tiêu của chính sách tiền tệ

4

c. Định hướng điều hành chính sách tiền tệ

4

I.2.2 Các công cụ của chính sách tiền tệ

5

I.2.3 Các nội dung của chính sách tiền tệ

5

II. Nhận thức và thực trạng về sự phối hợp điều hành các công cụ chính sách tiền tệ
thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát và tác động đến hoạt động kinh doanh của ngân
hàng thương mại

5

II.1 Thực trạng của việc sử dụng các công cụ của chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát
lạm phát những năm qua ở Việt Nam.

5

II.1.1 Dự trữ bắt buộc

6

II.1.2 Tái chiết khấu

6

II.1.3 Hoạt động thị trường mở

7

II.1.4 Lãi suất

8

II.1.5 Hạn mức tín dụng

9

II.2 Giải pháp hoàn thiện chính sách tiền tệ trong việc kiểm soát lạm phát và nâng cao
hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại

10

II.2.1 Dự trữ bắt buộc

10

II.2.2 Tái chiết khấu

11

II.2.3 Hoạt động thị trường mở

12

II.2.4 Lãi suất

13

II.2.5 Hạn mức tín dụng

14

III. Kết luận

15

NỘI DUNG TIỂU LUẬN
I. Cơ sở lý luận
I.1 Lạm phát
I.1.1 Khái niệm lạm phát
Trong kinh tế học, lạm phát là sự tăng lên theo thời gian của mức giá chung của
nền kinh tế. Trong một nền kinh tế, lạm phát là sự mất giá trị thị trường hay giảm sức
mua của đồng tiền. Khi so sánh với các nền kinh tế khác thì lạm phát là sự phá giá tiền
tệ của một loại tiền tệ so với các loại tiền tệ khác. Thông thường theo nghĩa đầu tiên
thì người ta hiểu là lạm phát của đơn vị tiền tệ trong phạm vi nền kinh tế của một quốc
gia, còn theo nghĩa thứ hai thì người ta hiểu là lạm phát của một loại tiền tệ trong
phạm vi thị trường toàn cầu.
I.1.2 Các loại lạm p...
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI MIỀN TRUNG

TIỂU LUẬN
MÔN: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
Sự phối hợp điều hành các công cụ chính sách tiền tệ thực hiện mục tiêu
kiểm soát lạm phát và tác động đến hoạt động kinh doanh của NHTM
những vấn đề lý luận và thực tiễn hiện nay ở Việt Nam.
GVHD: PGS. TS. Nguyễn Đắc Hưng
Học viên: Lâm Thái Bảo Ngọc
Lớp CH TCNH 04C
TIỂU LUẬN MÔN: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TIỂU LUẬN MÔN: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI - Người đăng: cao-hoc-tai-chinh-ngan-hang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
TIỂU LUẬN MÔN: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 9 10 798