Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận môn quản lý tài chính trong giáo dục

Được đăng lên bởi truongptdtnt-thcstanson
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1527 lần   |   Lượt tải: 7 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC

TIỂU LUẬN MÔN HỌC
QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TRONG GIÁO DỤC

Giảng viên phụ trách: PGS. TS. Đặng Quốc Bảo
Học viên : Lương Thị Dịu

Lớp: Cao học Quản lý Giáo dục K14 lớp QH-2014-S-5

HÀ NỘI – 2015

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC

BÀI KIỂM TRA GIỮA KỲ
QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TRONG GIÁO DỤC

Giảng viên phụ trách: PGS.TS. Đặng Quốc Bảo
Học viên: : Lương Thị Dịu

Lớp: Cao học Quản lý Giáo dục K14 lớp QH-2014-S-5

HÀ NỘI – 2015

Hạn nộp bài theo qui định: ngày

tháng

năm 201

Thời gian nộp bài:

tháng

năm 201

ngày

Nhận xét của giảng viên chấm bài:

Điểm: ...................................

Giảng viên (kí tên): ................................

Câu hỏi
Câu 1: Điền ý tưởng vào mệnh đề sau:
Toán học là ông hoàng của các môn khoa học
Kinh tế học là nữ hoàng của các khoa học
Còn kinh tế học giáo dục là …
Câu 2: Bàn luận về mối tương quan của hai đại lượng GNP và GNP
Câu 3: Tìm mối tương quan giữa 3 đại lượng x,y,z và xác định công thức cốt yếu. minh
họa bằng 3 bài toán.
Câu 4: Giải thích chùm thông điệp: Tứ thụ, tam phi… bất, Tứ tôn, Ngũ quy.
BÀI LÀM
Câu 1: Điền ý tưởng vào mệnh đề sau:
Toán học là ông hoàng của các môn khoa học
Kinh tế học là nữ hoàng của các khoa học
Còn kinh tế học giáo dục là người thầy vĩ đại của các môn khoa học.
Khi nhắc đến Toán học, kinh tế học hay bất kì một môn khoa học nào chúng ta
cũng đã nghiên cứu để nắm được khái niệm, đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên
cứu... của các khoa học đó. Cùng với sự phát triển các môn khoa học xuất hiện kinh tế
học giáo dục. Vậy kinh tế học giáo dục là gì? Và tại sao nói kinh tế học giáo dục là
người thầy vĩ đại của các môn khoa học khác?
Kinh tế học giáo dục là một khoa học nghiên cứu làm thế nào để phân bổ nguồn
lực khan hiếm một cách tối ưu trong giáo dục để đạt được hiệu quả về mặt kinh tế xã
hội. Theo Phan Văn Kha và Nguyễn Lộc: Kinh tế học giáo dục là một khoa học liên
ngành được hình thành chủ yếu trên cơ sở là kinh tế học và giáo dục học.
Điểm mạnh nổi trội của kinh tế học giáo dục là nó có cơ sở lý thuyết và khuôn
khổ rõ ràng để phát triển lý thuyết cũng như kiểm nghiệm, định lượng. Nó trả lời cho
các câu hỏi về chính sách bằng các con số và giúp các nhà chính sách giáo dục nên đầu
tư khi nào và ở đâu. Điểm yếu của kinh tế học giáo dục là vì nó được xây dựng trên nền
tảng của các khoa học khác nên ngoài giải quyết các vấn đề mang tính thực chứng còn
đề cập các vấn đề mang tính chuẩn tắc.

Đầu tư cho giáo dục tức là đầu tư để phát triển c...
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC
TIỂU LUẬN MÔN HỌC
QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TRONG GIÁO DỤC
Giảng viên phụ trách: PGS. TS. Đặng Quốc Bảo
Học viên : Lương Thị Dịu
Lớp: Cao học Quản lý Giáo dục K14 lớp QH-2014-S-5
HÀ NỘI – 2015
Tiểu luận môn quản lý tài chính trong giáo dục - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận môn quản lý tài chính trong giáo dục - Người đăng: truongptdtnt-thcstanson
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Tiểu luận môn quản lý tài chính trong giáo dục 9 10 48