Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận môn quản trị marketing

Được đăng lên bởi trangdaile1995
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 833 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM
KHOA KINH DOANH QUỐC TẾ-MARKETING

TIỂU LUẬN GIỮA KỲ

MÔN HỌC: QUẢN TRỊ MARKETING
ĐỀ TÀI:
PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC XÚC TIẾN CỦA
NƯỚC RỬA CHÉN MỸ HẢO VÀ ĐƯA RA GIẢI PHÁP
GVHD: NGUYỄN VĂN TRƯNG
DANH SÁCH NHÓM
Lê Ngọc Trang Đài CM04
Nguyễn Ngọc Huỳnh Trân CM03
Phạm Hoàng N.P Thảo Trang CM03
Đặng Thị Huyền Nghi CM03

2

MỤC LỤC

3

MỤC LỤC BIỂU ĐỒ

4

MỤC LỤC BẢNG

5

I.

CƠ SỞ LÝ LUẬN
1. Khái niệm chiến lược xúc tiến và xúc tiến hỗn hợp

Xúc tiến là những nỗ lực của doanh nghiệp để thông tin, thuyết phục, nhắc nhở và khuyến khích
khách hàng mua sản phẩm cũng như hiểu rõ về doanh nghiệp. Nhờ xúc tiến mà doanh nghiệp có
thể bán ra nhiều hơn và nhanh hơn.
Các hoạt động trong Marketing mix như lập kế hoạch sản xuất sản phẩm, định giá, phân phối chủ
yếu hình thành bên trong doanh nghiệp hoặc giữa doanh nghiệp với trung gian Marketing. Trong
khi đó, hoạt động xúc tiến, nhân tố thứ tư trong Marketing mix, giúp cho doanh nghiệp truyền
thong trực tiếp với khách hàng.
Hiện nay, các công ty thường thực hiện các hoạt động truyền thông Marketing đến khách hàng,
các giới trung gian và những giới công chúng khác bằng một hỗn hợp truyền thong Marketing,
hay còn gọi là hỗn hợp xúc tiến. Một hỗn hợp xúc tiến bao gồm:






Quảng cáo
Khuyến mãi
Quan hệ công chúng và tuyên truyền
Bán hàng trực tiếp
Marketing trực tiếp

Thực chất của hoạt động xúc tiến hỗn hợp là việc sử dụng các phương tiện để truyền thông tin
liên lạc với thị trường và khách hàng mục tiêu nhằm thông báo cho biết về sự sẵn có của sản
phẩm, thuyết phục họ sản phẩm này tốt hơn trên nhiều phương diện so với những sản phẩm cùng
loại khác và nhắc họ mua thêm khi đã dùng hết các sản phẩm đã mua. Khi các nỗ lực của xúc
tiến hỗn hợp đã đạt được thì đồng nghĩa rằng thị phần của công ty, số lượng hàng hoá tiêu thụ và
doanh số bán sẽ được tăng lên.
(Nguồn: Bản chất và vai trò của xúc tiến hỗn hợp trong hệ thống Marketing-mix
Link: )

6

2. Vai trò và mục tiêu chiến lược xúc tiến
a. Vai trò

Một công ty khi có một chiến lược xúc tiến hỗn hợp thích ứng với thị trường sẽ thu được rất
nhiều lợi ích không chỉ bằng việc tăng doanh số hay lượng bán. Họ sẽ tạo được và duy trì mối
quan hệ công chúng tốt đẹp với khách hàng của mình, tạo nên sự ưa thích nhãn hiệu trong khách
hàng và xây dựng một hình ảnh thuận lợi, tốt đẹp cho công ty.
Xúc tiến hỗn hợp giúp cho công ty thực hiện các công việc như thúc...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM
KHOA KINH DOANH QUỐC TẾ-MARKETING
TIỂU LUẬN GIỮA KỲ
MÔN HỌC: QUẢN TRỊ MARKETING
ĐỀ TÀI:
PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC XÚC TIẾN CỦA
NƯỚC RỬA CHÉN MỸ HẢO VÀ ĐƯA RA GIẢI PHÁP
GVHD: NGUYỄN VĂN TRƯNG
DANH SÁCH NHÓM
Lê Ngọc Trang Đài CM04
Nguyễn Ngọc Huỳnh Trân CM03
Phạm Hoàng N.P Thảo Trang CM03
Đặng Thị Huyền Nghi CM03
Tiểu luận môn quản trị marketing - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận môn quản trị marketing - Người đăng: trangdaile1995
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Tiểu luận môn quản trị marketing 9 10 972