Ktl-icon-tai-lieu

tiểu luận nguyên lý thống kê kinh tế

Được đăng lên bởi hangmoon1994
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1549 lần   |   Lượt tải: 5 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP
KHOA KINH TẾ - QTKD
--------

TIỂU LUẬN KINH TẾ LƯỢNG
ĐỀ TÀI: “PHÂN TÍCH SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU
TỐ ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN”
GVHD: Lê Thị Loan
Nhóm SV thực hiện:
STT
1
2
3
4
5

Họ tên
Nguyễn Thị Thanh Hằng
Trần Thanh Vy
Nguyễn Thị Tuyết Giao
Nguyễn Thị Thu Nga
Hùynh Thị Ngọc Gấm

Lớp
ĐHKT12B
ĐHKT12B
ĐHKT12B
ĐHKT12B
ĐHKT12B

Mã SV

PHÂN TÍCH SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ ĐẾN KẾT QUẢ
HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN
I. PHẦN MỞ ĐẦU.
1. Lý do lựa chọn chủ đề.
Một thực tế hiện nay xảy ra trong nhiều trường đại học trên cả nước: Như chúng ta đã
biết, môi trường học tập của sinh viên trong đại học rất đafdạng ,nó có thể giúp sinh viên
có thể tiến bộ nhưng cũng có thể là những cám dỗ kéo theo. Vì vậy đòi hỏi sinh viên phải
có sự tự giác, nỗ lực cá nhân rất lớn, đặc biệt là hình thức đào tạo theo tín chỉ. Tuy nhiên,
nhiều sinh viên hiện nay vẫn không đạt được kết quả mong muốn mặc dù có chăm chỉ.
Có thể là vì phương pháp học của họ chưa thực sự đúng đắn.
Thực tế khác cho thấy, sinh viên đại học sau khi ra trường muốn tìm được một việc làm
đúng chuyên ngành, lương cao và ổn định thì rất khó với tấm bằng Trung bình và cơ hội
cao hơn khi họ đạt được những tấm bằng cao hơn. Với những người còn ngồi trên ghế
nhà trường nói chung và sinh viên nói riêng thì Điểm trung bình học tập là yếu tố quan
trọng nhất để đánh giá kết quả học tập của sinh viên sau mỗi kỳ học kỳ. Kết quả của mỗi
kỳ sẽ quyết định xem sinh viên có được học bổng hoặc bị buộc thôi học hay không, xếp
loại học lực gì và tấm bằng mà họ đạt được sau khi kết thúc chương trình đào tạo của nhà
trường…
Đứng trước thực tế đó, chúng em đã chọn nghiên cứu chủ đề: “Phân tích sự ảnh hưởng
của các yếu tố đến kết quả học tập của sinh viên” .
2. Quy trình thu thập số liêụ.
Thông qua việc điều tra và phân tích để có thể đưa ra những kết luận, giải pháp kịp thời
nhằm cải thiện và nâng cao điểm trung bình của sinh viên sau mỗi kỳ học. Đồng thời có
những đề xuất với Nhà truờng có những chính sách phù hợp, kịp thời tạo điều kiện cho
sinh viên đạt được kết quả học tập tốt nhất.
3. Phương pháp nghiên cứu:
Phương pháp thu thập dữ liệu:
+ Phạm vi nghiên cứu: Sinh viên năm thứ 2 khóa 2012 của trường Đại Học Đồng Tháp.
Kết quả nghiên cứu của đề tài chỉ có giá trị dựa trên thu thập dữ liệu của học kì I năm học
2012-2013.
+ Đặc điểm của mẫu: 60 sinh viên
+ Hình thức điều tra: Chuẩn bị mẫu câu hỏi bao gồm các yếu tố sau: điểm trung bình học
kì I vừa rồi, điểm trung bình đầu vào trường, số giờ tự học hàng ngày...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP
KHOA KINH TẾ - QTKD
---- ----
TIỂU LUẬN KINH TẾ LƯỢNG
ĐỀ TÀI: “PHÂN TÍCH SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU
TỐ ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN”
GVHD: Lê Thị Loan
Nhóm SV thực hiện:
STT Họ tên Lớp Mã SV
1 Nguyễn Thị Thanh Hằng ĐHKT12B
2 Trần Thanh Vy ĐHKT12B
3 Nguyễn Thị Tuyết Giao ĐHKT12B
4 Nguyễn Thị Thu Nga ĐHKT12B
5 Hùynh Thị Ngọc Gấm ĐHKT12B
tiểu luận nguyên lý thống kê kinh tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tiểu luận nguyên lý thống kê kinh tế - Người đăng: hangmoon1994
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
tiểu luận nguyên lý thống kê kinh tế 9 10 744