Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận: Quá trình hội nhập của Việt Nam vào ASEAN và AFTA

Được đăng lên bởi khanhhoi86
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 14602 lần   |   Lượt tải: 24 lần
NHÓM 9

GVHD: Đặng Thị Mỹ Dung

A. LỜI MỞ ĐẦU
Có thể nói, từ khi gia nhập vào ASEAN và AFTA, Việt Nam ngày càng có
nhiều cơ hội hơn để bước vào những sân chơi quốc tế mang tinh tầm cỡ, điển
hình là WTO. Gia nhập ASEAN - AFTA, bên cạnh những thuận lợi, Việt Nam
còn phải đối mặt với những khó khăn, thách thức đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng
của một quốc gia đang phát triển. Tìm hiểu về ASEAN và AFTA, chúng ta sẽ
hiểu rõ hơn nữa về quá trình hội nhập của Việt Nam vào hai tổ chức này.

B. NỘI DUNG
CHƯƠNG I: ASEAN
Giới thiệu chung về ASEAN
Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (Association of Southeast Asian Nations,
viết tắt là ASEAN) là một liên minh chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội của các quốc
gia trong khu vực Đông Nam Á. ASEAN có diện tích hơn 4.5 triệu km 2 với dân số tới
nay là hơn 570 triệu người bao gồm 10 quốc gia: Indonesia, Malaysia, Philippines,
Thái Lan, Singapore, Brunei, Việt Nam, Lào, Myanmar, Campuchia. Các nước
ASEAN có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú và hiện nay đang đứng hàng đầu
thế giới về cung cấp một số nguyên liệu cơ bản như: cao su (90% sản lượng cao su thế
giới), thiếc và dầu thực vật (90%), gỗ xẻ (60%), gỗ súc (50%), cũng như gạo, đường
dầu thô, dứa... Công nghiệp của ASEAN cũng đang trên đà phát triển, đặc biệt trong
các lĩnh vực: dệt, hàng điện tử, hàng dầu, các loại hàng tiêu dùng. Những sản phẩm
này được xuất khẩu với khối lượng lớn và đang thâm nhập một cách nhanh chóng vào
các thị trường thế giới. Với GDP tổng cộng khoảng hơn 1000 tỷ USD và tổng kim
ngạch xuất khẩu hàng năm khoảng 350 tỷ USD, ASEAN đến nay vẫn là điểm sáng của
kinh tế thế giới và được coi là tổ chức khu vực thành công nhất của các nước đang
phát triển.
I. Vài nét về sự ra đời của ASEAN
. ASEAN ra đời trong hoàn cảnh chiến tranh nóng ở Đông Dương và chiến tranh
lạnh trên thế giới. Để đối phó với các thách thức này, xu hướng co cụm lại trong một
tổ chức khu vực với một hình thức nào đó để tăng cường sức mạnh bản thân đã xuất
hiện và phát triển trong các nước thành viên tương lai của ASEAN. Trước ASEAN, ở
Đông Nam Á đã có một vài tổ chức khu vực ra đời và tồn tại được một thời gian ngắn
hoặc đã manh nha hình thành như: Hiệp hội Đông Nam Á (ASA) ra đời 1961 gồm
Tìm hiểu về ASEAN - AFTA

Trang 1

NHÓM 9

GVHD: Đặng Thị Mỹ Dung

Thái Lan, Philippines và Malaysia; tổ chức MAPHILINDO ra đời 1963 gồm Malaysia,
Philippines và Inđônêxia.
Ngày 8-8-1967, ASEAN chính thức được thành lập tại Bangkok, Thái Lan (bởi
tuyên bố Bangkok), đánh dấu một mốc quan trọng trong t...
NHÓM 9 GVHD: Đặng Thị Mỹ Dung
A. LỜI MỞ ĐẦU
thể nói, từ khi gia nhập vào ASEAN AFTA, Việt Nam ngày càng
nhiều hội hơn để bước vào những sân chơi quốc tế mang tinh tầm cỡ, điển
hình WTO. Gia nhập ASEAN - AFTA, bên cạnh những thuận lợi, Việt Nam
còn phải đối mặt với những khó khăn, thách thức đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng
của một quốc gia đang phát triển. Tìm hiểu về ASEAN AFTA, chúng ta sẽ
hiểu rõ hơn nữa về quá trình hội nhập của Việt Nam vào hai tổ chức này.
B. NỘI DUNG
CHƯƠNG I: ASEAN
Giới thiệu chung về ASEAN
Hiệp hội c Quốc gia Đông Nam Á (Association of Southeast Asian Nations,
viết tắt ASEAN) một liên minh chính trị, kinh tế, văn hóa hội của các quốc
gia trong khu vực Đông Nam Á. ASEAN diện tích hơn 4.5 triệu km
2
với dân số tới
nay hơn 570 triệu người bao gồm 10 quốc gia: Indonesia, Malaysia, Philippines,
Thái Lan, Singapore, Brunei, Việt Nam, Lào, Myanmar, Campuchia. Các nước
ASEAN nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú hiện nay đang đứng hàng đầu
thế giới về cung cấp một số nguyên liệu cơ bản như: cao su (90% sản lượng cao su thế
giới), thiếc dầu thực vật (90%), gỗ xẻ (60%), gỗ c (50%), cũng như gạo, đường
dầu thô, dứa... Công nghiệp của ASEAN cũng đang trên đà phát triển, đặc biệt trong
các lĩnh vực: dệt, hàng điện tử, hàng dầu, các loại hàng tiêu dùng. Những sản phẩm
này được xuất khẩu với khối lượng lớn đang thâm nhập một cách nhanh chóng vào
các thị trường thế giới. Với GDP tổng cộng khoảng hơn 1000 tỷ USD tổng kim
ngạch xuất khẩu hàng năm khoảng 350 tỷ USD, ASEAN đến nay vẫn là điểm sáng của
kinh tế thế giới được coi tổ chức khu vực thành công nhất của các ớc đang
phát triển.
I. Vài nét về sự ra đời của ASEAN
. ASEAN ra đời trong hoàn cảnh chiến tranh nóng Đông Dương chiến tranh
lạnh trên thế giới. Để đối phó với c thách thức này, xu hướng co cụm lại trong một
tổ chức khu vực với một hình thức nào đó để tăng cường sức mạnh bản thân đã xuất
hiện phát triển trong các ớc thành viên tương lai của ASEAN. Trước ASEAN,
Đông Nam Á đã một vài tổ chức khu vực ra đời và tồn tại được một thời gian ngắn
hoặc đã manh nha hình thành như: Hiệp hội Đông Nam Á (ASA) ra đời 1961 gồm
Tìm hiểu về ASEAN - AFTA Trang 1
Tiểu luận: Quá trình hội nhập của Việt Nam vào ASEAN và AFTA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận: Quá trình hội nhập của Việt Nam vào ASEAN và AFTA - Người đăng: khanhhoi86
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Tiểu luận: Quá trình hội nhập của Việt Nam vào ASEAN và AFTA 9 10 923