Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận “Quản lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện Vân Canh”

Được đăng lên bởi tramtaodan220
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1515 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Tiểu luận “Quản lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện Vân Canh”

A - MỞ ĐẦU
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Sau hơn 05 năm thi hành Luật Đất đai 2003, công tác quản lý nhà nước (QLNN) về
đất đai ngày càng hiệu quả và phù hợp hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của
đất nước.
- Năng lực, trình độ chuyên môn của một số cán bộ, công chức chưa đáp ứng được
yêu cầu của công tác QLNN về đất đai.
- Việc chấp hành pháp luật đất đai của các cấp, các ngành và của nhân dân chưa thật
nghiêm minh; tình trạng lấn chiếm đất đai, giao đất không đúng thẩm quyền, thu tiền sử
dụng đất sai quy định; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất còn nhiều
bất cập, gây cho nhân dân nhiều bức xúc; tình trạng khiếu kiện, tranh chấp đất đai ở một số
địa phương còn kéo dài; công tác quy hoạch – kế hoạch sử dụng đất; công tác đo đạc lập
bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính; công tác
thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo v.v…còn tồn tại những khiếm khuyết, sơ hở, tính
đồng bộ chưa cao. Tất cả những vấn đề đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu lực và hiệu
quả của công tác QLNN về đất đai. Việc nghiên cứu lĩnh vực QLNN về đất đai trong tình
hình hiện nay là rất cần thiết và có ý nghĩa rất quan trọng nhằm:
- Tìm ra những nguyên nhân hạn chế, yếu kém trong công tác QLNN về đất đai,
đồng thời có biện pháp cụ thể, thích hợp nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả QLNN về đất
đai.
- Rút ra những bài học kinh nghiệm giúp các cấp, các ngành thực hiện tốt chức năng
QLNN về đất đai.
- Nâng cao nhận thức toàn xã hội trong việc chấp hành tốt pháp luật đất đai.
- Bảo đảm quyền sở hữu của Nhà nước đối với đất đai, bảo vệ quyền và lợi ích chính
đáng của người dân trong việc sử dụng đất.
Vân Canh là một trong ba huyện miền núi của tỉnh Bình Định đang được Nhà nước
quan tâm đầu tư phát triển, nằm ở vị trí cửa ngõ phía Tây Nam của tỉnh cách thành phố Quy
Nhơn khoảng 35 km, có lợi thế về giao thông như tỉnh lộ 638; đường sắt Bắc Nam chạy qua
nối liền với tỉnh Phú Yên, có tiềm năng lớn về đất đai. Định hướng phát triển kinh tế xã hội
của huyện đến năm 2020 là “ Nông lâm nghiệp – Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp –
Du lịch và Dịch vụ ”. Vì vậy trong thời gian đến công tác QLNN về đất đai có ý nghĩa và
tầm quan trọng ảnh hưởng rất lớn đến định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương,
-1-

Tiểu luận “Quản lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện Vân Canh”

ổn định đời sống của nhân dân, khai thác tốt tiềm năng đất đai, bảo vệ quyề...
Tiểu luận “Quản lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện Vân Canh”
A - M ĐẦU
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Sau hơn 05 năm thi hành Luật Đất đai 2003, công tác quản nhà nước (QLNN) về
đất đai ngày càng hiệu quả phù hợp hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - hội của
đất nước.
- Năng lực, trình độ chuyên môn của một số cán bộ, công chức chưa đáp ứng được
yêu cầu của công tác QLNN về đất đai.
- Việc chấp hành pháp luật đất đai của các cấp, các ngành của nhânn chưa thật
nghiêm minh; tình trạng lấn chiếm đất đai, giao đất không đúng thẩm quyền, thu tiền sử
dụng đất sai quy định; công c bồi thường, giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất còn nhiều
bất cập, gây cho nhân dân nhiều bức xúc; tình trạng khiếu kiện, tranh chấp đất đai một số
địa phương còn kéo dài; công tác quy hoạch kế hoạch sử dụng đất; công tác đo đạc lập
bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ địa chính; công tác
thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo v.v…còn tồn tại những khiếm khuyết, hở, tính
đồng bộ chưa cao. Tất cả những vấn đề đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu lực hiệu
quả của công tác QLNN về đất đai. Việc nghiên cứu lĩnh vực QLNN về đất đai trong tình
hình hiện nay là rất cần thiết và có ý nghĩa rất quan trọng nhằm:
- m ra những nguyên nhân hạn chế, yếu kém trong công c QLNN về đất đai,
đồng thời biện pháp cụ thể, thích hợp nhằm nâng cao ng lực, hiệu quả QLNN về đất
đai.
- Rút ra những bài học kinh nghiệm giúp các cấp, các ngành thực hiện tốt chức năng
QLNN về đất đai.
- Nâng cao nhận thức toàn xã hội trong việc chấp hành tốt pháp luật đất đai.
- Bảo đảm quyền sở hữu của Nhà nước đối với đất đai, bảo vệ quyền và lợi ích chính
đáng của người dân trong việc sử dụng đất.
Vân Canh một trong ba huyện miền núi của tỉnh Bình Định đang được Nhà ớc
quan tâm đầu tư phát triển, nằm ở vị trí cửa ngõ phía Tây Nam của tỉnh cách thành phố Quy
Nhơn khoảng 35 km, có lợi thế về giao thông như tỉnh lộ 638; đường sắt Bắc Nam chạy qua
nối liền với tỉnh Phú Yên, tiềm năng lớn về đất đai. Định hướng phát triển kinh tế hội
của huyện đến năm 2020 Nông lâm nghiệp Công nghiệp Tiểu thủ công nghiệp
Du lịch Dịch vụ ”. vậy trong thời gian đến công tác QLNN về đất đai ý nghĩa
tầm quan trọng ảnh hưởng rất lớn đến định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương,
- 1 -
Tiểu luận “Quản lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện Vân Canh” - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận “Quản lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện Vân Canh” - Người đăng: tramtaodan220
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Tiểu luận “Quản lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện Vân Canh” 9 10 799