Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận quản trị chất lượng

Được đăng lên bởi Quang Ltt
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 3645 lần   |   Lượt tải: 8 lần
TÌM HIỂU VỀ KAIZEN

LỜI MỞ ĐẦU
Trong bối cảnh nền thị trường kinh tế phát triển mạnh mẽ như hiện nay,
mỗi quốc gia, mỗi khu vực đều chịu sự chi phối bởi sức ép kinh tế đè nặng lên vai
của các nhà sản xuất. Họ đều luôn muốn tạo ra những sản phẩm tốt nhất,
chất lượng nhất nhưng lại có giá cả phải chăng để có thể thu hút được sự chú ý
của khách hàng, và tìm cách để khách hàng chịu bỏ tiền ra để mua sản phẩm của
họ. Để làm được điều đó, các nhà sản xuất phải đầu tư, nghiên cứu để không
ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm của mình.
Để làm được điều đó, mỗi doanh nghiệp có những chiến lược riêng, cách thức
riêng để áp dụng trong việc sản xuất của họ. Nhưng xét trên lĩnh vực nghiên cứu
quản trị chất lượng, tất cả các doanh nghiệp nói chung đều áp dụng công cụ Kaizen
– một công cụ không mới, nhưng luôn luôn là chìa khóa thành công trong sự phát
triển của doanh nghiệp.
1.GIỚI THIỆU VỀ KAIZEN
1.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
Thuyết Kaizen do Masaaki Imai đề xướng
Masaaki Imai sinh năm 1930 tại Tokyo Nhật Bản. Ông là một cố vấn trong lĩnh
vực quản lý chất lượng
Trong khi giúp đỡ các công ty nước ngoài như vậy, Masaaki Imai thường được
nghe hỏi về cách quản lý kinh doanh của Nhật. Vào khoảng năm 1980, nhiều phái
đoàn nước ngoài đến Nhật nghiên cứu những nét đặc trưng của cung cách quản lý
Nhật như TQC (Total quality control – kiểm tra chất lƣợng toàn diện) và khái
niệm “vừa - đúng - lúc” (Just - in - time).
Masaaki Imai đã đi thăm nhiều công ty Nhật Bản, ông đã có ấn tượng sâu sắc về
TQC, về cách làm ăn theo khẩu hiệu “vừa đúng lúc” và về những nỗ lực cải tiến
năng suất là nhiều công ty Nhật đã thực hiện. Qua những kinh nghiệm đó
ông phát hiện ra sự hình thành một hệ thống quản lý kỳ diệu có một không hai ở
Nhật và ông cảm nhận một cách mạnh mẽ rằng chính ông phải có nhiệm vụ giới
thiệu thực chất của khái niệm quản lý này của Nhật ra nước ngoài. Tại Nhật
thuật ngữ “QCD” rất hay được dùng. Q là chất lượng (Qualyti), C là chi phí (Cost)
và D là giao hàng (Delivery - ở đây có thể hiểu là tiêu thụ sản phẩm - ND). Các
công ty Nhật đều nghĩ rằng muốn làm hài lòng khách hàng thì họ phải đạt cho
được QCD. Các nhà quản lý Mỹ và Châu Âu cho rằng nhiệm vụ của họ không phải
là lo nghĩ về chất lượng hay chi phí. Theo họ nhiệm vụ của họ là ở chỗ khác. Đó
NHÓM 11_LỚP 11CQD07

Page 1

TÌM HIỂU VỀ KAIZEN
chính là sự khác nhau to lớn giữa cung cách quản lý Nhật và cung cách quản lý
phuơng Tây.
Từ sau thế chiến II, Nhật đã hoàn thiện một triết lý quản lý mới. Chính nhờ triết lý
và phương pháp luậ...
TÌM HIỂU VỀ KAIZEN
LỜI MỞ ĐẦU
Trong bối cảnh nền thị trường kinh tế phát triển mạnh mẽ như hiện nay,
mỗi quốc gia, mỗi khu vực đều chịu sự chi phối bởi sức ép kinh tế đè nặng lên vai
của các nhà sản xuất. Họ đều luôn muốn tạo ra những sản phẩm tốt nhất,
chất lượng nhất nhưng lại có giá cả phải chăng để có thể thu hút được sự chú ý
của khách hàng, và tìm cách để khách hàng chịu bỏ tiền ra để mua sản phẩm của
họ. Để làm được điều đó, các nhà sản xuất phải đầu tư, nghiên cứu để không
ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm của mình.
Để làm được điều đó, mỗi doanh nghiệp có những chiến lược riêng, cách thức
riêng để áp dụng trong việc sản xuất của họ. Nhưng xét trên lĩnh vực nghiên cứu
quản trị chất lượng, tất cả các doanh nghiệp nói chung đều áp dụng công cụ Kaizen
– một công cụ không mới, nhưng luôn luôn là chìa khóa thành công trong sự phát
triển của doanh nghiệp.
1.GIỚI THIỆU VỀ KAIZEN
1.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
Thuyết Kaizen do Masaaki Imai đề xướng
Masaaki Imai sinh năm 1930 tại Tokyo Nhật Bản. Ông là một cố vấn trong lĩnh
vực quản lý chất lượng
Trong khi giúp đỡ các công ty nước ngoài như vậy, Masaaki Imai thường được
nghe hỏi về cách quản lý kinh doanh của Nhật. Vào khoảng năm 1980, nhiều phái
đoàn nước ngoài đến Nhật nghiên cứu những nét đặc trưng của cung cách quản lý
Nhật như TQC (Total quality control – kiểm tra chất lƣợng toàn diện) và khái
niệm “vừa - đúng - lúc” (Just - in - time).
Masaaki Imai đã đi thăm nhiều công ty Nhật Bản, ông đã có ấn tượng sâu sắc về
TQC, về cách làm ăn theo khẩu hiệu “vừa đúng lúc” và về những nỗ lực cải tiến
năng suất là nhiều công ty Nhật đã thực hiện. Qua những kinh nghiệm đó
ông phát hiện ra sự hình thành một hệ thống quản lý kỳ diệu có một không hai ở
Nhật và ông cảm nhận một cách mạnh mẽ rằng chính ông phải có nhiệm vụ giới
thiệu thực chất của khái niệm quản lý này của Nhật ra nước ngoài. Tại Nhật
thuật ngữ “QCD” rất hay được dùng. Q là chất lượng (Qualyti), C là chi phí (Cost)
và D là giao hàng (Delivery - ở đây có thể hiểu là tiêu thụ sản phẩm - ND). Các
công ty Nhật đều nghĩ rằng muốn làm hài lòng khách hàng thì họ phải đạt cho
được QCD. Các nhà quản lý Mỹ và Châu Âu cho rằng nhiệm vụ của họ không phải
là lo nghĩ về chất lượng hay chi phí. Theo họ nhiệm vụ của họ là ở chỗ khác. Đó
NHÓM 11_LỚP 11CQD07 Page 1
Tiểu luận quản trị chất lượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận quản trị chất lượng - Người đăng: Quang Ltt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Tiểu luận quản trị chất lượng 9 10 697