Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận quản trị học "Đạo đức trong kinh doanh"

Được đăng lên bởi Rock Rock
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 4243 lần   |   Lượt tải: 8 lần
MỤC LỤC

1

LỜI MỞ ĐẦU
Khi nhắc tới khái niệm "đạo đức kinh doanh", người ta thường cho rằng, đó là một
yếu tố rất trừu tượng hoặc không thực tế. Bản thân những người hoạt động kinh doanh
cũng không hiểu rõ khái niệm này và không hiểu hết vai trò của yếu tố đạo đức trong
kinh doanh. Họ chỉ coi đó là yếu tố “vị nhân” (dùng làm người) chứ không “vị lợi”
(không sinh lợi). Trong khi đó, đạo đức kinh doanh lại có vai trò rất lớn đối với sự phát
triển của doanh nghiệp. Từ thực tế, các nhà kinh tế đã chứng minh rằng lợi nhuận doanh
nghiệp gắn liền với đạo đức, và mức độ tăng lợi nhuận gắn với mức độ tăng đạo đức. Vì
vậy, khi không hiểu được vai trò của đạo đức kinh doanh, không có ý thức xây dựng đaọ
đức kinh doanh trong doanh nghiệp, các doanh nghiệp sẽ rất khó đi tới con đường thành
công cao nhất. Hiểu rõ khái niệm, vai trò và cách thức xây dựng đạo đức kinh doanh là
vô cùng quan trọng với các doanh nghiệp.
Chính vì điều này mà nhóm chúng em chọn đề tài: “Đạo Đức Kinh Doanh” để có thể
hiểu rõ hơn về vấn để này. Trong quá trình làm bài tiểu luận này chắc chắn sẽ không
tránh khỏi những thiếu sót. Mong nhận được sự đóng góp ý kiến của thầy để cho bài tiểu
luận của chúng em hoàn thiện hơn. Chúng em xin chân thành cám ơn!

2

1. Đạo đức kinh doanh
1.1. Đạo đức
1.1.1. Khái niệm:
-

-

-

Từ “đạo đức” có gốc từ tiếng latinh Moralital (luân lý) - bản thân mình cư xử
và gốc từ Hy lạp Ethigos (đạo lý) - người khác muốn ta hành xử và ngược lại ta
muốn họ. Ở Trung Quốc, “đạo” có nghĩa là đường đi, đường sống của con người,
“đức” có nghĩa là đức tính, nhân đức, các nguyên tắc luân lý.
Đạo đức là tập hợp các nguyên tắc, quy tắc, chuẩn mực xã hội nhằm điều
chỉnh, đánh giá hành vi của con người đối với bản thân và trong quan hệ với
người khác, với xã hội.
“Đạo đức học là khoa học nghiên cứu về bản chất tự nhiên của cái đúng - cái
sai và phân biệt khi lựa chọn giữa cái đúng - cái sai, triết lý về cái đúng - cái sai,
quy tắc hay chuẩn mực chi phối hành vi của các thành viên cùng một nghề
nghiệp” (Từ điển American Heritage Dictionary).

1.1.2. Đặc điểm:
-

Đạo đức có tính giai cấp: “Người ở trong túp lều tranh suy nghĩ khác người

-

ở trong một lâu đài”.
Đạo đức có tính dân tộc, địa phương: “Sự khác nhau giữa người miền Bắc

-

và người miền Nam”.
Nội dung các chuẩn mực đạo đức thay đổi theo điều kiện lịch sử cụ thể:

-

“Sự khác nhau giữa xã hội phong kiến và xã hội ngày nay”.
Đạo đức có chức năng cơ bản là điều chỉnh hành vi của con người theo các
chuẩn mực và quy tắc đạo đứ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận quản trị học "Đạo đức trong kinh doanh" - Người đăng: Rock Rock
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Tiểu luận quản trị học "Đạo đức trong kinh doanh" 9 10 93