Ktl-icon-tai-lieu

tiểu luận quản trị học

Được đăng lên bởi nguyenmaipt96
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 2089 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đề tài
Phân tích ảnh hưởng của yếu tố môi trường đặc thù tới hoạt động quản trị của khách
sạn Công Đoàn Việt Nam tại Hà Nội
Lời mở đầu
Trong nền kinh tế, mỗi doanh nghiệp là một chủ thể, là một tế bào giúp nền kinh tế
phát triển. Ngược lại, nền kinh tế là cái nôi để doanh nghiệp phát triển, nó có thể tạo ra
thuận lợi hoặc khó khăn cho doanh nghiệp. Một doanh nghiệp từ khi thành lập đến khi
giải thể, trong suốt quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của mình luôn nằm trong mối
quan hệ tác động qua lại với môi trường kinh doanh của doanh nghiệp. Môi trường kinh
doanh là cơ sở để doanh nghiệp phân tích đồng bộ các tác nhân ảnh hưởng đến quá trình
sản xuất kinh doanh, từ đó khai thác tốt nhất các lợi thế và ngăn ngừa các rủi ro có thể
xảy ra. Do vậy để thành công trong việc xây dựng và phát triển công ty trong tương lai,
các doanh nghiệp cần phải biết nhìn nhận, đánh giá và khai thác các yếu tố thuộc môi
trường kinh doanh đặc thù một cách khoa học và hợp lý để có những bước đi chiến lược
kinh doanh hiệu quả.
Vì những lí do trên, nhóm 5 lựa chọn đề tài : Phân tích ảnh hưởng của yếu tố môi
trường đặc thù tới hoạt động quản trị của khách sạn Công Đoàn Việt Nam” .
Do thời gian và kiến thức còn hạn hẹp,bài thảo luận cuat nhóm 5 không tránh khỏi
những thiếu sót. Mong cô đưa ra những góp ý giúp bài thảo luậ của chúng e hoàn thiện
hơn.
Nhóm 5 xin chân thành cảm ơn cô- Thạc sĩ Phương Thanh Thanh đã giúp chúng e
hoàn thành bài thảo luận này.

BIÊN BẢN THẢO LUẬN

Nhóm 5
Thời gian: 13h30-1530 ngày 2-4-2016
Địa điểm : Ghế đá trước thư viện,trường đại học Thương Mại
Thành viên:Tất cả thành viên trong nhóm than gia họp thảo luận.Bao gồm:.Nguyễn Thị
Linh;Nguyễn Thị Nhật Linh; Tăng Tú Linh;. Vũ Thùy Linh; Lô Thị Loan; Nguyễn Thị
Lý;Nguyễn Thị Mai;Trần Thị Mai; Lương Thúy Nga ;Trần Thị Thúy Ngà
Nội dung thảo luận : Tổng hợp đề cương sơ bộ của các thành viên trong nhóm và chỉnh
sửa chọn ra đề cương hoàn chỉnh nhất.
Phân công công việc
1. Nguyễn Thị Linh :Lời mở đầu. phần 1.1+ 1.2
2. Nguyễn Thị Nhật Linh: 2.1 – 2.1.3
3. Tăng Tú Linh : 2.1.1
4. Vũ Thùy Linh: 2.2.2
5. Lô Thị Loan: 2.2.3
6. Nguyễn Thị Lý: 2.2.4
7. Nguyễn Thị Mai: 2.3 + chỉnh sủa word+ sửa slide
8. Trần Thị Mai : 3.1 và 3.2.1.1
9. Lương Thúy Nga : 3.2.1.2-3.2.1.4 + slide
10. Trần Thị Thúy Ngà : 3.3 + Kết luận
Nhóm trưởng

Thư kí

Nguyễn Thị Mai

Tăng Tú Linh

BẢNG ĐÁNH GIÁ THÀNH VIÊN

STT

Họ và tên

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nguyễn Thị Linh
Nguyễn Thị Nhật Linh
Tăng Tú Linh (TK)
Vũ Thùy Linh
Lô Thị Loan
Nguyễn Thị Lý...
Đề tài
Phân tích ảnh hưởng của yếu tố môi trường đặc thù tới hoạt động quản trị của khách
sạn Công Đoàn Việt Nam tại Hà Nội
Lời mở đầu
Trong nền kinh tế, mỗi doanh nghiệp một chủ thể, một tế bào giúp nền kinh tế
phát triển. Ngược lại, nền kinh tế cái nôi để doanh nghiệp phát triển, thể tạo ra
thuận lợi hoặc khó khăn cho doanh nghiệp. Một doanh nghiệp từ khi thành lập đến khi
giải thể, trong suốt quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của mình luôn nằm trong mối
quan hệ tác động qua lại với môi trường kinh doanh của doanh nghiệp. Môi trường kinh
doanh sở để doanh nghiệp phân tích đồng bộ các tác nhân ảnh hưởng đến quá trình
sản xuất kinh doanh, từ đó khai thác tốt nhất các lợi thế ngăn ngừa các rủi ro thể
xảy ra. Do vậy để thành công trong việc xây dựng phát triển công ty trong ơng lai,
các doanh nghiệp cần phải biết nhìn nhận, đánh giá khai thác các yếu tố thuộc môi
trường kinh doanh đặc thù một cách khoa học hợp để những bước đi chiến lược
kinh doanh hiệu quả.
những do trên, nhóm 5 lựa chọn đề i : Phân tích ảnh ng của yếu tố môi
trường đặc thù tới hoạt động quản trị của khách sạn Công Đoàn Việt Nam” .
Do thời gian kiến thức còn hạn hẹp,bài thảo luận cuat nhóm 5 không tránh khỏi
những thiếu sót. Mong đưa ra những góp ý giúp bài thảo luậ của chúng e hoàn thiện
hơn.
Nhóm 5 xin chân thành cảm ơn cô- Thạc Phương Thanh Thanh đã giúp chúng e
hoàn thành bài thảo luận này.
BIÊN BẢN THẢO LUẬN
tiểu luận quản trị học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tiểu luận quản trị học - Người đăng: nguyenmaipt96
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
tiểu luận quản trị học 9 10 988