Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận thẩm định dự án đầu tư

Được đăng lên bởi Duy Bop
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 711 lần   |   Lượt tải: 3 lần
A. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
_ Tuy hiện nay trên khu vực phường 10 , quận Gò Vấp tồn tại nhiều quán cà phê nhưng
vẫn ko đáp ứng đủ nhu cầu cho tất cả các thành phần xã hội vì đa phần chúng có giá
khoảng 17.000 trở lên . Đối với sinh viên thì đó là giá “xa sỉ” khó có thể chấp nhận
được !!! Vì vậy chúng tôi quyết định lập 1 dự án quán cà phê nhằm phục vụ cho những
“tương lai của đất nước” & những thành phần có thu nhập thấp
2. Mục đích nghiên cứu
Thông qua việc nghiên cứu về thị trường, khách hàng, đối thủ,.. để:
_ Nắm được tình hình kinh doanh
- Đưa ra chính sách kinh doanh phù hợp mang lại hiệu quả kinh doanh cho quán
- Đánh giá khả năng tài chính - rủi ro
- Cung cấp dịch vụ giải khát và một số dịch vụ thư giãn khác cho khách hàng.
3. Phương pháp nghiên cứu
- Thu thập thông tin:
+ Trên mạng, báo chí, xin số liệu trực tiếp ở các cửa hàng đồ trang trí nội thất, các
siêu thị, các quán café, trà sữa ở địa phương,...
+ Tham khảo sách báo, tập chí và xin ý kiến từ các chuyên gia, các người hoạt động
cùng lĩnh vực.
+

Tổng hợp và xử lý thông tin:
Phương pháp phân tích SWOT

+ Các phương pháp phân tích định lượng thông qua các chỉ số tài chính

1

+

Đánh giá định tính theo ý kiến chuyên gia, theo quan sát thực tế và các thông tin

thu thập được.
4. Phạm vi nghiên cứu :
4.1 Phạm vi không gian
-

Đề tài này chỉ nghiên cứu việc khởi nghiệp là dự án thành lập quán café 7 Sinh

Viên tọa lạc tại 135 đường Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp.
-

Số liệu dùng để tính toán là dữ liệu thứ cấp, qua khảo sát thực tế và ước đoán .
4.2 Phạm vi thời gian

Dự án có phạm vi nghiên cứu từ tháng 11 năm 2008 đến nay
5. Cơ sở dữ liệu
Dữ liệu của dự án được thu thập từ việc điều tra trên các cửa hàng đồ gỗ, trang trí
nội thất trên đường Ngô Gia Tự, quận 10; từ siêu thị Big C, đường Tô Hiến Thành,
phường 14, quận 10; siêu thị điện máy Chợ Lớn, đường An Dương Vương, quận 5;
công ty dịch vụ thương mại Phong Vũ, đường Cách Mạng Tháng 8, quận 3; trang web:
 và nhiều trang web khác.

2

B. PHẦN NỘI DUNG
Chương 1: Mô Tả Tổng Quan
I. Giới thiệu sơ lược về quán
- Tên quán: "CAFÉ 7 SINH VIÊN”
- Địa điểm : 135 Quang Trung, F.10, Q. Gò Vấp
- Ngành nghề kinh doanh : cung cấp dịch vụ giải khát
- Vị trí trong ngành : quán cafe
* Mục tiêu của quán :
- Đạt được lợi nhuận ngay từ năm đầu hoạt động
- tạo tâm lý thư giãn cho khách hang
- là nơi giao lưu của sinh viên, cán bộ công nhân viên, và các đối tượng khác.
- Tối đa hoá sự hài lòng của khách hàng
- Đạt uy tín với các đối tượn...
1
A. PHN M ĐẦU
1. Lý do chn đềi
_ Tuy hin nay trên khu vc phường 10 , qun Gò Vp tn ti nhiu quán cà phê nhưng
vn ko đáp ng đủ nhu cu cho tt c các thành phn hi đa phn chúng giá
khong 17.000 tr lên . Đối vi sinh viên thì đó giá “xa skhó th chp nhn
được !!! vy chúng tôi quyết định lp 1 d án quán cà phê nhm phc v cho nhng
“tương lai ca đất nước” & nhng thành phn có thu nhp thp
2. Mc đích nghiên cu
Thông qua vic nghiên cu v th trường, khách hàng, đối th,.. để:
_ Nm được tình hình kinh doanh
- Đưa ra chính sách kinh doanh phù hp mang li hiu qu kinh doanh cho quán
- Đánh giá kh năng tài chính - ri ro
- Cung cp dch v gii khát và mt s dch v thư giãn khác cho khách hàng.
3. Phương pháp nghiên cu
- Thu thp thông tin:
+ Trên mng, báo chí, xin s liu trc tiếp các ca hàng đồ trang trí ni tht, các
siêu th, các quán café, trà sa địa phương,...
+ Tham kho sách báo, tp chí và xin ý kiến t các chuyên gia, các người hot động
cùng lĩnh vc.
- Tng hp và x lý thông tin:
+ Phương pháp phân tích SWOT
+ Các phương pháp phân tích đnh lượng thông qua các ch s tài chính
Tiểu luận thẩm định dự án đầu tư - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận thẩm định dự án đầu tư - Người đăng: Duy Bop
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Tiểu luận thẩm định dự án đầu tư 9 10 583