Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận tốt nghiệp : Vấn đề tiền lương

Được đăng lên bởi Quốc Cường
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1823 lần   |   Lượt tải: 9 lần
BÁO CÁO TỐT NGHIỆP

Tiểu luận
Vấn đề tiền lương

MỤC LỤC

Lời nói đầu ............................................................................................................. 1
I.Lý luận về tiền lương. .......................................................................................... 2
1. Định nghĩa về tiền lương dưới CNTB. ............................................................ 2
2. Sự chuyển hoá của giá trị sức lao động hay giá cả sức lao động thành tiền
công lý giải cho việc “ Nhà Tư bản thuê công nhân trả lương đủ sức lao động
nhưng công nhân vẫn bị bóc lột ”. ...................................................................... 3
3.Các hình thức của tiền công. ........................................................................... 5
4. Những nhân tố quyết định sự sự biến đổi của tiên công và hiện tượng tiền
lương trong CNTB thường thấp hơn giá trị sức lao động.................................... 8
II. Thực trạng tiền lương và các giải pháp về vấn đề tiền lương ở Việt Nam. ........ 9
1. Thực trạng tiền lương. .................................................................................. 9
2. Các giải pháp để tiếp tục hoàn thiện chính sách tiền lương. ....................... 12
Kết luận ........................................................................................................... 14
Tài liệu tham khảo.

LỜINÓIĐẦU
Vấn đề tiền lương luôn là vấn đề quan trọng của mọi thời đại, tiền lương
chính là giá cả của sức lao động vì vậy mà nó gắn liền với mọi phương thức sản
xuất và các hình thức kinh tế. Đặc biệt dưới chủ nghĩa tư bản thì tiền lương là
phương tiện, là cái để thấy rõ nhất bản chất bóc lột của chủ nghĩa tư bản. Việc phân
tích tiền lương trong chủ nghĩa tư bản sẽ vạch trần được bản chất bóc lột của chủ
nghĩa tư bản, nóđược biểu hiện bề ngoài là công nhân bán lao động và toàn bộ lao
động được trả công, công nhân không bị bóc lột. Để làm rõ sự nhầm lẫn về bản
chất và hiện tượng bóc lột của chủ nghĩa tư bản thì lí luận về tiền công sẽ là sự bổ
sung và hoàn chỉnh. Nó giúp ta hiểu rõ hơn dã tâm và sự che đậy bóc lột của chủ
nghĩa tư bản. Để hiểu một cách thấu đáo kĩ càng hơn về vấn đề này mà em đã chọn
“tiền lương” làm chủđề cho bài tiểu luận của mình.

Phần Nội dung
I. BẢNCHẤTKINHTẾCỦATIỀNLƯƠNGDƯỚICHỦNGHĨATƯBẢN

1. Định nghĩa về tiền lương dưới chủ nghĩa tư bản
Công nhân làm việc cho nhà tư bản một thời gian nào đó, sản xuất ra một
lượng hàng hoá nào đó thì nhận được một số tiền công nhất định. Tiền trả công đó
g...
BÁO CÁO TỐT NGHIỆP
Tiểu luận
Vấn đề tiền lương
Tiểu luận tốt nghiệp : Vấn đề tiền lương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận tốt nghiệp : Vấn đề tiền lương - Người đăng: Quốc Cường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tiểu luận tốt nghiệp : Vấn đề tiền lương 9 10 181