Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận ; Vấn đề chất lượng nguồn nhân lực ở tỉnh Hưng Yên

Được đăng lên bởi Jeny Ha Mi
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1204 lần   |   Lượt tải: 15 lần
TIỂU LUẬN Vấn đề chất lượng nguồn nhân lực ở tỉnh Hưng Yên

LỜI MỞ ĐẦU

Hưng Yên là một tỉnh nằm trong vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng
điểm Bắc Bộ và tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Là cửa ngõ
phía Đông Hà Nội, có nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch chạy qua, lại có
vị trí gần các cảng biển Hải Phòng, Cái Lân và sân bay quốc tế Nội Bài, Hưng Yên
có nhiều điều kiện thuận lợi để trở thành khu kinh tế trọng điểm của cả vùng nói
riêng và cả nước nói chung.
Trong những năm qua, trên địa bàn tỉnh đã hình thành nhiều khu công nghiệp tập
trung, khu công nghiệp làng nghề góp phần tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, việc
cung ứng lao động tay nghề và gắn liền với nhu cầu sử dụng chưa theo kịp và đáp
ứng sự phát triển của các doanh nghiệp. Hầu hết các doanh nghiệp chỉ tuyển dụng
60 - 70% lao động tại chỗ, còn lại phải thuê lao động từ các địa phương khác.
Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó? Bài tiểu luận đề cập đến vấn đề
chất lượng nguồn nhân lực ở tỉnh Hưng Yên dựa trên cơ sở kiến thức, cơ sở môn
học đã tích lũy trong quá trình học tập cũng như việc thu thập từ các nguồn tài liệu,
sách, báo khác.
Trong quá trình bài tiểu luận được hoàn thành, chắc chắn vẫn còn có những thiếu
sót, người viết mong nhận được ý kiến đánh giá, đóng góp của giảng viên hướng
dẫn để bài tiểu luận được hoàn thiện hơn.

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN MỘT 2
THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TỈNH HƯNG YÊN. 2

1. Đánh giá chung về vấn đề dân số và lao động ở Hưng Yên. 2
2. Thực trạng chất lượng nguồn nhân lực tỉnh. 2
2.1. Chất lượng nguồn nhân lực tỉnh dưới góc độ HDI. 2
2.2. Trình độ văn hóa của nguồn nhân lực. 4
2.3. Trình độ chuyên môn kỹ thuật của nguồn nhân lực. 5
2.4. Chỉ tiêu về sức khỏe của nguồn nhân lực. 6
HẦN HAI. 8
MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẦN THỰC HIỆN 8
KẾT LUẬN 9
TÀI LIỆU THAM KHẢO 10
PHỤ LỤC 11
PHẦN MỘT
THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TỈNH HƯNG
YÊN.
1. Đánh giá chung về vấn đề dân số và lao động ở Hưng Yên.
Vấn đề dân số và lao động có ảnh hưởng rất lớn đến quá trình phát triển
kinh tế của Hưng Yên nói riêng và của cả nước nói chung, nó vừa là động lực,
đồng thời cũng là thách thức. Nhìn chung, Hưng Yên là tỉnh có số dân ở mức
trung bình của đồng bằng Sông Hồng, có tỉ lệ tăng tự nhiên là 0,8 và tỉ lệ dân cư
sống ở khu vực nông thôn chiếm đa số. Song điều đáng nói là với 11% dân cư
sống ở khu vực thành thị (123,3 nghìn người -2004) so với 89% dân cư sống ở
khu vực nông thôn (996,7 nghìn người -2004) (số liệu điều tra lao động việc làm
1/7/2001...
TIỂU LUẬN Vấn đề chất lượng nguồn nhân lực ở tỉnh Hưng Yên
LỜI MỞ ĐẦU
Hưng Yên là một tỉnh nằm trong vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng
điểm Bắc Bộ và tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Là cửa ngõ
phía Đông Hà Nội, có nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch chạy qua, lại có
vị trí gần các cảng biển Hải Phòng, Cái Lân và sân bay quốc tế Nội Bài, Hưng Yên
có nhiều điều kiện thuận lợi để trở thành khu kinh tế trọng điểm của cả vùng nói
riêng và cả nước nói chung.
Trong những năm qua, trên địa bàn tỉnh đã hình thành nhiều khu công nghiệp tập
trung, khu công nghiệp làng nghề góp phần tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, việc
cung ứng lao động tay nghề và gắn liền với nhu cầu sử dụng chưa theo kịp và đáp
ứng sự phát triển của các doanh nghiệp. Hầu hết các doanh nghiệp chỉ tuyển dụng
60 - 70% lao động tại chỗ, còn lại phải thuê lao động từ các địa phương khác.
Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó? Bài tiểu luận đề cập đến vấn đề
chất lượng nguồn nhân lực ở tỉnh Hưng Yên dựa trên cơ sở kiến thức, cơ sở môn
học đã tích lũy trong quá trình học tập cũng như việc thu thập từ các nguồn tài liệu,
sách, báo khác.
Trong quá trình bài tiểu luận được hoàn thành, chắc chắn vẫn còn có những thiếu
sót, người viết mong nhận được ý kiến đánh giá, đóng góp của giảng viên hướng
dẫn để bài tiểu luận được hoàn thiện hơn.
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN MỘT 2
THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TỈNH HƯNG YÊN. 2
Tiểu luận ; Vấn đề chất lượng nguồn nhân lực ở tỉnh Hưng Yên - Trang 2
Tiểu luận ; Vấn đề chất lượng nguồn nhân lực ở tỉnh Hưng Yên - Người đăng: Jeny Ha Mi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Tiểu luận ; Vấn đề chất lượng nguồn nhân lực ở tỉnh Hưng Yên 9 10 815