Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận về kinh tế du lịch

Được đăng lên bởi lifeisletters
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 807 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tiểu luận Kinh Tế Đối Ngoại

Chương 1: Cơ sở lí luận về du lịch.
1.1. Những khái niệm liên quan đến du lịch.
1.1.1. Khái niệm du lịch và đặc tính quan trọng của du lịch.
Hoạt động du lịch đã có nguồn gốc hình thành từ rất lâu đời và phát triển với tốc
độ rất nhanh, song cho đến ngày nay thì khái niệm “Du lịch” lại được hiểu rất khác nhau
tại các quốc gia khác nhau dưới nhiều góc độ. Trong bài này người viết không thể đưa
ra hết tất cả những khái niệm về du lịch mà chỉ muốn giới thiệu những khái niệm được
đánh giá là tin cậy, gần gũi, bao quát và dễ hiểu đến người đọc.
Theo Luật du lịch do Quốc hội nước ta ban hành có hiệu lực từ 01/01/2006 thì: Du
lịch là các hoạt động có liên quan đến chuyến đi của con người ngoài nơi cư trú thường
xuyên của mình nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, tìm hiểu, giải trí, nghỉ dưỡng trong
một khoảng thời gian nhất định.
Còn theo Giáo sư, Tiến sĩ Hanziker và Krapf, hai người được coi là những người
đặt nền móng cho lí thuyết về cung du lịch thì: Du lịch là tập hợp các mối quan hệ và
các hiện tượng phát sinh trong các cuộc hành trình và lưu trú của những người địa
phương, nếu việc lưu trú đó không thành cư trú thường xuyên và không liên quan đến
hoạt động kiếm lời (Khái niệm này đã được Đại hội lần thứ 5 của hiệp hội Quốc tế
những nhà nghiên cứu khoa học về du lịch chấp nhận và trở thành cơ sở cho môn khoa
học du lịch)
Còn theo định nghĩa của Hội nghị Quốc tế về thống kê du lịch ở Otawa Canada
diễn ra vào 6/1991 thì : Du lịch là hoạt động của con người đi tới một nơi ngoài môi
trường thường xuyên, trong một khoảng thời gian ít hơn khoảng thời gian đã được các
tổ chức du lịch quy định trước, mục đích của chuyến đi không phải là để tiến hành các
hoạt động kiếm tiền trong phạm vi vùng tới thăm.
Trên cơ sở tổng hợp những lí luận và thực tiễn của hoạt động du lịch trên thế giới
và ở Việt Nam trong những năm gần đây thì khoa Du lịch và Khách sạn trường Đại Học
Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội đã đưa ra định nghĩa : Du lịch là một ngành kinh doanh bao
gồm các hoạt động tổ chức hướng dẫn du lịch, sản xuất, trao đổi hàng hóa và dịch vụ
của những doanh nghiệp, nhằm đáp ứng các nhu cầu về đi lại lưu trú ăn uống tham
quan, giải trí, tìm hiểu và các nhu cầu khác của khách du lịch. Các hoạt động đó phải
đem lại lợi ích kinh tế chính trị, xã hội thiết thực cho nước làm du lịch và cho bản thân
doanh nghiệp.
Trang 1

Tiểu luận Kinh Tế Đối Ngoại

Hay theo Luật du lịch Việt Nam thì : Du lịch là các hoạt động có liên quan đến chuyến
đi của con người ngoài nơi...
Tiểu luận Kinh Tế Đối Ngoại
Chương 1: Cơ sở lí luận về du lịch.
1.1. Những khái niệm liên quan đến du lịch.
1.1.1. Khái niệm du lịch và đặc tính quan trọng của du lịch.
Hoạt động du lịch đã nguồn gốc hình thành từ rất lâu đời phát triển với tốc
độ rất nhanh, song cho đến ngày nay thì khái niệm “Du lịch” lại được hiểu rất khác nhau
tại các quốc gia khác nhau dưới nhiều góc độ. Trong bài y người viết không thể đưa
ra hết tất cả những khái niệm về du lịch chỉ muốn giới thiệu những khái niệm được
đánh giá là tin cậy, gần gũi, bao quát và dễ hiểu đến người đọc.
Theo Luật du lịch do Quốc hội nước ta ban hành có hiệu lực từ 01/01/2006 thì: Du
lịch các hoạt động liên quan đến chuyến đi của con người ngoài nơi trú thường
xuyên của mình nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, tìm hiểu, giải trí, nghỉ dưỡng trong
một khoảng thời gian nhất định.
Còn theo Giáo sư, Tiến Hanziker Krapf, hai người được coi những người
đặt nền móng cho thuyết về cung du lịch thì: Du lịch tập hợp các mối quan h
các hiện tượng phát sinh trong các cuộc hành trình lưu trú của những người địa
phương, nếu việc lưu trú đó không thành trú thường xuyên không liên quan đến
hoạt động kiếm lời (Khái niệm này đã được Đại hội lần thứ 5 của hiệp hội Quốc tế
những nhà nghiên cứu khoa học về du lịch chấp nhận trở thành sở cho môn khoa
học du lịch)
Còn theo định nghĩa của Hội nghị Quốc tế về thống du lịch Otawa Canada
diễn ra vào 6/1991 thì : Du lịch hoạt động của con người đi tới một nơi ngoài môi
trường thường xuyên, trong một khoảng thời gian ít hơn khoảng thời gian đã được c
tổ chức du lịch quy định trước, mục đích của chuyến đi không phải để tiến hành các
hoạt động kiếm tiền trong phạm vi vùng tới thăm.
Trên sở tổng hợp những luận thực tiễn của hoạt động du lịch trên thế giới
và ở Việt Nam trong những năm gần đây thì khoa Du lịch và Khách sạn trường Đại Học
Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội đã đưa ra định nghĩa : Du lịch một ngành kinh doanh bao
gồm các hoạt động tổ chức hướng dẫn du lịch, sản xuất, trao đổi hàng hóa dịch vụ
của những doanh nghiệp, nhằm đáp ứng các nhu cầu về đi lại lưu trú ăn uống tham
quan, giải trí, tìm hiểu các nhu cầu khác của khách du lịch. c hoạt động đó phải
đem lại lợi ích kinh tế chính trị, hội thiết thực cho nước làm du lịch cho bản thân
doanh nghiệp.
Trang 1
Tiểu luận về kinh tế du lịch - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận về kinh tế du lịch - Người đăng: lifeisletters
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Tiểu luận về kinh tế du lịch 9 10 419