Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận về quản trị học

Được đăng lên bởi HưỜng Lê
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1870 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Tiểu luận: Lý thuyết của Elton Mayo và Mc.Gregor về tâm lý xã hội trong quản
trị

KHOA: QUẢN TRỊ KINH DOANH


TIỂU LUẬN
MÔN: QUẢN TRỊ HỌC
ĐỀ TÀI SỐ 5:

E.Mayo
(1880 – 1949)

Mc.Gregor
(1906 – 1964)

GVHD: TS. BÙI VĂN DANH
Lớp: 210700302
Nhóm: I

Thành phố Hồ Chí Minh tháng 10/2009

Tiểu luận: Lý thuyết tâm lý xã hội trong quản trị học
GVHD: Thày Bùi Văn Danh

KHOA: QUẢN TRỊ KINH DOANH


TIỂU LUẬN
MÔN: QUẢN TRỊ HỌC
ĐỀ TÀI SỐ 5:

DANH SÁCH NHÓM I
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

SINH VIÊN
Vũ Thị Hà Anh
Bùi Thị Kiều Nga
Nguyễn Minh Ngọc
Nguyễn Ngọc Oanh
Võ Thị Hồng Sương
Dư Thị Kim Thắm
Nguyễn Thị Ngọc Thanh
Trần Thạch Thảo
Đinh Ngọc Kim Thoa
Trần Thị Hồng Thủy
Trần Thị Thủy
Bùi Văn Tiệp
Nguyễn Như Tuân
Nguyễn Thị Hải Yến

MSSV
08100361
08269911
08881771
08107491
08265371
08231271
08101281
08271531
08106821
08105081
08103971
08267261
08251411
08213771

Thành phố Hồ Chí Minh tháng 10/2009
Nhóm 1_Lớp 210700302_ĐHCN Tp.HCM

2

Tiểu luận: Lý thuyết tâm lý xã hội trong quản trị học
GVHD: Thày Bùi Văn Danh

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
...............................................................................................................
Tiểu luận: Lý thuyết của Elton Mayo và Mc.Gregor về tâm lý xã hội trong quản
trị
KHOA: QUẢN TRỊ KINH DOANH

TIỂU LUẬN
MÔN: QUẢN TRỊ HỌC
ĐỀ TÀI SỐ 5:
E.Mayo Mc.Gregor
(1880 – 1949) (1906 – 1964)
Thành phố Hồ Chí Minh tháng 10/2009
GVHD: TS. BÙI VĂN DANH
Lớp: 210700302
Nhóm: I
Tiểu luận về quản trị học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận về quản trị học - Người đăng: HưỜng Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Tiểu luận về quản trị học 9 10 842