Ktl-icon-tai-lieu

Tìm Câu Trả Lời

Được đăng lên bởi mankylong
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 2427 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 1
1. Hãy phân biệt về sự khác nhau giữa một nhu cầu cấp
thiết (need) với một mong muốn (want) được thể hiện
trong những chiếc xe máy chẳng hạn. Tại sao sự phân biệt
này lại quan trọng đối với các nhà sản xuất xe máy ?
2. Bạn đang định vào một tiệm ăn để ăn trưa. Hãy vận
dụng các khái niệm về sản phẩm, trao đổi, giao dịch và thị
trường vào hoàn cảnh này.
3.Làm thế nào để phân biệt được triết lý sản xuất và triết
lý sản phẩm ? Hãy lấy ví dụ cụ thể để giải thích sự khác
biệt đó.
4.Có phải mọi công ty đều cần phải thực hành triết lý
marketing hay không ?
Theo bạn có những công ty nào không cần theo định
hướng này hay không?
5. Marketing là khoa học về việc biến tiềm năng mua của
thị trường về một loại sản phẩm trở thành hiện thực. Định
nghĩa này phản ánh triết lý sản phẩm, triết lý bán hàng
hay triết lý marketing?
6. Trong các chức năng hoạt động sau, marketing bao
gồm những chức năng

nào, giải thích tại sao:
a) Bán hàng, quảng cáo và quan hệ với công chúng;
b) Đánh giá nhu cầu và phát triển sản phẩm;
c) Định giá và phân phối;
d) Tất cả các công việc nêu trên ?
7.Vì sao khi thực hành một hệ thống marketing phải đặt
các mục tiêu : tối đa hóa mức độ tiêu dùng, tối đa hóa sự
thỏa mãn của người tiêu dùng, tối đa hóa sự lựa chọn của
người tiêu dùng và tối đa hóa chất lượng cuộc sống ?
8. Marketing - mix là gì ? Giải thích mối quan hệ giữa các
yếu tố trong marketing - mix ?

1. Những cơ sở nào mà để xây dựng các
chiến lược marketing cạnh tranh ?
2. Vì sao khi xây dựng các chiến lược
marketing, doanh nghiệp cần phân tích
các đối thủ cạnh tranh ? Những gì doanh
nghiệp cần biết về đối thủ và điều đó thể

hiện như thế nào trong tiến trình hoạch
định chiến lược marketing cạnh tranh ?
3. Thế nào là quan điểm marketing định
hướng theo đối thủ cạnh tranh ? Hãy
lấy ví dụ về một doanh nghiệp mà bạn
biết đã thực hiện marketing theo quan
điểm
này ?
4. Thế nào là quan điểm marketing định
hướng theo khách hàng ? Lấy ví dụ
về một doanh nghiệp mà bạn biết đã
thực hiện marketing theo quan điểm
này ?
5. Thế nào là quan điểm marketing định
hướng theo thị trường ? Ý nghĩa của

nó trong hoạch định chiến lược
marketing cạnh tranh ? Cho ví dụ minh
họa ?
6. Vị thế cạnh tranh là gì ? Vì sao nói
mục đích của hoạch định chiến lược
marketing cạnh tranh là nhằm xây dựng
vị thế cạnh tranh ? Điều đó có đúng
không? Vì sao ?
7. Những điểm khác nhau cơ bản giữa
các chiến lược dẫn đầu thị trường,
thách thức thị trường, đi theo thị trường
và lấp chỗ trống thị trường ?
8. Những cách thức mở...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm Câu Trả Lời - Người đăng: mankylong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Tìm Câu Trả Lời 9 10 639