Ktl-icon-tai-lieu

TÌM HIỂU UCP 600 THÔNG QUA CÁC TÌNH HUỐNG MINH HỌA

Được đăng lên bởi Quỳnh Duyên
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 3781 lần   |   Lượt tải: 9 lần
TÌM HIỂU UCP 600 THÔNG QUA CÁC TÌNH
HUỐNG MINH HỌA (ĐIỀU 1-18
1. Tổng quan về UCP 600
Ngày nay, nhu cầu giao thương giữa các quốc gia trên thế giới ngày càng phát triển; hoạt động mua bán
trao đổi diễn ra sôi nổi và tấp nập hơn. Vì lẽ đó hoạt động thanh toán quốc tế không ngừng đổi mới và
phát triển theo. Trong ngoại thương, việc thanh toán giữa các nhà xuất khẩu và nhập khẩu thuộc hai
quốc gia khác nhau phải được tiến hành thông qua ngân hàng bằng những phương thức thanh toán nhất
định. Phương thức thanh toán quốc tế là cách thức thực hiện việc giao hàng và trả tiền của một hợp
đồng xuất nhập khẩu thông qua trung gian ngân hàng. Việc lựa chọn phương thức thanh toán quốc tế
nào là tùy thuộc vào sự chiết khấu giữa hai bên và phù hợp với tập quán cũng như luật lệ trong thanh
toán và buôn bán quốc tế. Một trong những phương thức thanh toán quốc tế hiện nay được sử dụng phổ
biến là phương thức thanh toán tín dụng chứng từ. Nội dung phương thức thanh toán tín dụng chứng từ
được thực hiện theo “Quy tắc và thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ” (Uniform Customs and
Practice for documentary credits) do phòng thương mại quốc tế (ICC) ban hành . Văn bản đầu tiên được
xuất bản năm 1933 (UCP No 82), sau đó UCP đã được 6 lần sửa đổi bổ sung qua các năm 1951 (UCP
No 131), 1962 (UCP No 222), 1974 (UCP No 290), 1983 (UCP 400), 1993 (UCP No 500), 2007 (UCP No
600) - đây là văn bản mới nhất có giá trị hiệu lực từ ngày 1/1/2007. Hiện nay, UCP được sử dụng trên
180 nước trên thế giới , năm 1962 lần đầu tiên được dịch ra Tiếng Việt. UCP được coi là một văn bản
quy tắc hướng dẫn, các bên sử dụng được quyền lựa chọn một trong 6 bản UCP . Tuy nhiên chỉ có bản
UCP bằng tiếng Anh mới có giá trị pháp lý.
2. Tìm hiểu UCP 600 ( điều 1-18 ) thông qua các tình huống minh họa
2.1 - Điều 1: Phạm vi sử dụng UCP
TÌNH HUỐNG 1 Sau ngày 01/07/2007, các phiên bản UCP trước đó ( từ UCP 82 tới UCP 500 ) còn được
áp dụng trong giao dịch thanh toán qua phương thức tín dụng chứng từ hay không? Giải quyết: Câu trả
lời là vẫn được áp dụng nếu như trong L/C dẫn chiếu là áp dụng UCP đó. Vì theo điều 1 UCP 600 thì
UCP 600 là những điều luật áp dụng cho tất cả các tín dụng chứng từ ( kể cả Thư tín dụng dự phòng
trong chừng mực bản quy tắc có thể áp dụng được) khi nội dung của Thư tín dụng ghi rõ nó tuân theo
bản quy tắc này. Có nghĩa là: L/C chỉ áp dụng UCP 600 khi trong L/C ghi rõ tham chiếu UCP 600. Khi một
phiên bản UCP mới ra đời thì các phiên bản UCP trước đó vẫn còn nguyên giá trị hiệu lực nếu c...
TÌM HIỂU UCP 600 THÔNG QUA CÁC TÌNH
HUỐNG MINH HỌA (ĐIỀU 1-18
1. Tổng quan về UCP 600
Ngày nay, nhu cầu giao thương giữa các quốc gia trên thế giới ngày càng phát triển; hoạt động mua bán
trao đổi diễn ra sôi nổi và tấp nập hơn. Vì lẽ đó hoạt động thanh toán quốc tế không ngừng đổi mới và
phát triển theo. Trong ngoại thương, việc thanh toán giữa các nhà xuất khẩu và nhập khẩu thuộc hai
quốc gia khác nhau phải được tiến hành thông qua ngân hàng bằng những phương thức thanh toán nhất
định. Phương thức thanh toán quốc tế là cách thức thực hiện việc giao hàng và trả tiền của một hợp
đồng xuất nhập khẩu thông qua trung gian ngân hàng. Việc lựa chọn phương thức thanh toán quốc tế
nào là tùy thuộc vào sự chiết khấu giữa hai bên và phù hợp với tập quán cũng như luật lệ trong thanh
toán và buôn bán quốc tế. Một trong những phương thức thanh toán quốc tế hiện nay được sử dụng phổ
biến là phương thức thanh toán tín dụng chứng từ. Nội dung phương thức thanh toán tín dụng chứng từ
được thực hiện theo “Quy tắc và thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ” (Uniform Customs and
Practice for documentary credits) do phòng thương mại quốc tế (ICC) ban hành . Văn bản đầu tiên được
xuất bản năm 1933 (UCP No 82), sau đó UCP đã được 6 lần sửa đổi bổ sung qua các năm 1951 (UCP
No 131), 1962 (UCP No 222), 1974 (UCP No 290), 1983 (UCP 400), 1993 (UCP No 500), 2007 (UCP No
600) - đây là văn bản mới nhất có giá trị hiệu lực từ ngày 1/1/2007. Hiện nay, UCP được sử dụng trên
180 nước trên thế giới , năm 1962 lần đầu tiên được dịch ra Tiếng Việt. UCP được coi là một văn bản
quy tắc hướng dẫn, các bên sử dụng được quyền lựa chọn một trong 6 bản UCP . Tuy nhiên chỉ có bản
UCP bằng tiếng Anh mới có giá trị pháp lý.
2. Tìm hiểu UCP 600 ( điều 1-18 ) thông qua các tình huống minh họa
2.1 - Điều 1: Phạm vi sử dụng UCP
TÌNH HUỐNG 1 Sau ngày 01/07/2007, các phiên bản UCP trước đó ( từ UCP 82 tới UCP 500 ) còn được
áp dụng trong giao dịch thanh toán qua phương thức tín dụng chứng từ hay không? Giải quyết: Câu trả
lời là vẫn được áp dụng nếu như trong L/C dẫn chiếu là áp dụng UCP đó. Vì theo điều 1 UCP 600 thì
UCP 600 là những điều luật áp dụng cho tất cả các tín dụng chứng từ ( kể cả Thư tín dụng dự phòng
trong chừng mực bản quy tắc có thể áp dụng được) khi nội dung của Thư tín dụng ghi rõ nó tuân theo
bản quy tắc này. Có nghĩa là: L/C chỉ áp dụng UCP 600 khi trong L/C ghi rõ tham chiếu UCP 600. Khi một
phiên bản UCP mới ra đời thì các phiên bản UCP trước đó vẫn còn nguyên giá trị hiệu lực nếu các bên
thỏa thuận áp dụng UCP đó. Vì xét cho cùng thì UCP vẫn chỉ là một tập quán quốc tế. Sự ra đời của một
bản UCP chỉ mang tính chất bổ sung, hoàn thiện những bản trước đó. Vì vậy nếu L/C dẫn chiếu là UCP
nào thì sẽ áp dụng UCP đó. Ví dụ như LC dẫn chiếu là theo UCP 500 thì sẽ áp dụng theo UCP 500.
Nhưng theo xu thế hiện đại, người ta chuyển sang dung UCP 600 ngày càng nhiều vì tính hoàn thiện của
nó so với các bản trước.
TÌNH HUỐNG 2 Nếu một bức L/C quy định áp dụng UCP 600 và kèm theo yêu cầu “ ngoại trừ điều …..
về ……”. Bức L/C như trên có được chấp nhận hay không?
Giải quyết : Câu trả lời là vẫn được chấp nhận. Vì theo điều 1 UCP 600 thì “ Bản quy tắc ràng buộc tất cả
các bên trừ khi Thư tín dụng quy định khác hay loại trừ bớt” có nghĩa là khi bức L/C dẫn chiếu là áp dụng
UCP 600 nhưng có thể loại trừ một số điều khoản cho phù hợp với lợi ích của các bên liên quan hay theo
yêu cầu của bên nào đó.
2.2 - Điều 2: Các định nghĩa
TÌNH HUỐNG 1 Công ty Phát Tài, Việt Nam kí hợp đồng nhập khẩu xe máy từ công ty Honda, Nhật
Bản. Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ. Quy trình mở L/C như sau:
Người xin mở thư tín dụng: nhà nhập khẩu, công ty Phát Tài, Việt Nam Ngân hàng phát hành: ngân
hàng VCB, Việt Nam Ngân hàng thông báo: ngân hàng VCB, Nhật Bản Ngân hàng xác nhận: ngân hàng
TÌM HIỂU UCP 600 THÔNG QUA CÁC TÌNH HUỐNG MINH HỌA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÌM HIỂU UCP 600 THÔNG QUA CÁC TÌNH HUỐNG MINH HỌA - Người đăng: Quỳnh Duyên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
TÌM HIỂU UCP 600 THÔNG QUA CÁC TÌNH HUỐNG MINH HỌA 9 10 685