Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu vai trò của nguồn vốn ODA Nhật Bản đối với sự phát triển của Việt Nam

Được đăng lên bởi phuongthaotc236
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 939 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỜI MỞ ĐẦU.
Với đặc thù là một nước đang phát triển, đang trên đà xây dựng
Công nghiệp hóa- hiện đại hóa. Vì vậy Việt Nam rất cần đến một
lượng lớn vốn đầu tư, và đây cũng chính là thách thức đối với Việt
Nam bởi lượng vốn trong nước thì hạn chế, không thể đáp ứng được
các nhu cầu về vốn đầu tư, chính vì vậy việc huy động vốn từ bên
ngoài là vấn đề tất yếu mà Việt Nam cần và phải thực hiện. Nguồn
vốn ODA chính là một giải pháp để giải quyết vấn đề đó. Đặc biệt,
để khắc phục sư thiếu vốn thì ODA tập trung đầu tư cho các lĩnh vực
cơ sở hạ tầng là một giải pháp hữu hiệu để khắc phục sự thiếu vốn
đó. Tại Việt Nam, khoảng 80% lượng vốn ODA được dành cho đầu tư
vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng, số vốn này chiếm khoảng 40% tổng vốn
đầu tư của toàn xã hội cho cơ sở hạ tầng. Cách đây 20 năm, ngày
8/11/1993, Hội nghị bàn tròn về ODA dành cho Việt Nam đã được tổ
chức tại Paris, Pháp. Sự kiện quan trọng này chính thức đánh dấu sự
mở đầu mối quan hệ hợp tác phát triển giữa nước Việt Nam trên
đường đổi mới và cộng đồng các nhà tài trợ quốc tế.Hiện có khoảng
50 nhà tài trợ song phương và đa phương đang hoạt động, cung cấp
nguồn ODA và vốn vay ưu đãi cho nhiều ngành, lĩnh vực kinh tế, xã
hội của Việt Nam. Trong đó, Nhật Bản là nhà tài trợ song phương
lớn nhất cho Việt Nam trong giai đoạn 1993-2013 với khoảng 19,81
tỉ USD (Theo số liệu từ Vụ Kinh tế đối ngoại (Bộ KHĐT)).Nguồn viện
trợ lâu dài của Nhật Bản cho Việt Nam nhằm vào 5 lĩnh vực chính là:
phát triển nguồn nhân lực và xây dựng thể chế; xây dựng và cải tạo
các công trình giao thông và điện lực; phát triển nông nghiệp và xây
dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; phát triển giáo dục đào tạo và y tế;
bảo vệ môi trường. Vào thời gian gần đây, Nhật Bản đã công bố
chính sách viện trợ ODA mới cho Việt Nam với 3 mục tiêu chính:
Thúc đẩy tăng trưởng, cải thiện đời sống - xã hội, hoàn thiện cơ
cấu.Nhờ vào nguồn “ Hỗ trợ phát triển chính thức” này mà tình hình
kinh tế của Việt Nam ngày càng khởi sắc và có nhưng biến đổi rõ
rệt, nhưng mặt khác cũng không tránh khỏi những điều bất lợi.
1) Lợi ích khi đầu tư vào Việt Nam:
-

Việt Nam có vị trí chiến lược quan trọng ở khu vực Đông Nam Á.
Việt Nam nằm trên các tuyến giao thông biển ở khu vực Tây Thái
Bình Dương có nhiều cửa ngõ thông thương ra biển, những hải cảng
lớn (như Hải Phòng, Cam Ranh, Đà Nẵng, Vũng Tàu,...) đều rất có ý
nghĩa lớn về mặt quân sự, có thể được xem như một yếu tố tác động
đến chiến lược an ninh của Nhật Bản . Trong tương lai không xa Việt

1

-

Nam sẽ là nước đóng vai trò...
LỜI MỞ ĐẦU.
Với đặc thù một nước đang phát triển, đang trên đà xây dựng
Công nghiệp hóa- hiện đại hóa. vậy Việt Nam rất cần đến một
lượng lớn vốn đầu tư, và đây cũng chính là thách thức đối với Việt
Nam bởi lượng vốn trong nước thì hạn chế, không thể đáp ứng được
các nhu cầu về vốn đầu tư, chính vậy việc huy động vốn t bên
ngoài vấn đề tất yếu mà Việt Nam cần phải thực hiện. Nguồn
vốn ODA chính một giải pháp để giải quyết vấn đề đó. Đặc biệt,
để khắc phục sư thiếu vốn thì ODA tập trung đầu tư cho các lĩnh vực
sở hạ tầng một giải pháp hữu hiệu để khắc phục s thiếu vốn
đó. Tại Việt Nam, khoảng 80% lượng vốn ODA được dành cho đầu tư
vào lĩnh vực sở hạ tầng, số vốn này chiếm khoảng 40% tổng vốn
đầu của toàn hội cho cơ sở h tầng. Cách đây 20 năm, ngày
8/11/1993, Hội nghị bàn tròn về ODA dành cho Việt Nam đã được tổ
chức tại Paris, Pháp. Sự kiện quan trọng này chính thức đánh du s
mở đầu mối quan hệ hợp tác phát triển giữa nước Việt Nam trên
đường đổi mớicộng đồng các nhà tài trợ quốc tế.Hiện khoảng
50 nhà tài trợ song phương và đa phương đang hoạt động, cung cấp
nguồn ODA vốn vay ưu đãi cho nhiều ngành, lĩnh vực kinh tế,
hội của Việt Nam. Trong đó, Nhật Bản nhà tài trợ song phương
lớn nht cho Việt Nam trong giai đoạn 1993-2013 với khoảng 19,81
tỉ USD (Theo số liệu từ Vụ Kinh tế đối ngoại (Bộ KHĐT)).Nguồn viện
trợ u dài của Nhật Bản cho Việt Nam nhằm vào 5 lĩnh vực chính là:
phát triển nguồn nhân lực y dựng thể chế; xây dựng và cải tạo
các công trình giao thông và điện lực; phát triển nông nghiệp và xây
dựng sở hạ tầng nông thôn; phát triển giáo dục đào tạo và y tế;
bảo vệ môi trường. Vào thời gian gần đây, Nhật Bản đã công bố
chính sách viện trợ ODA mới cho Việt Nam với 3 mục tiêu chính:
Thúc đẩy tăng trưởng, cải thiện đời sống - hi, hoàn thiện
cấu.Nhờ vào nguồnHỗ trợ phát triển chính thức” này mà tình hình
kinh tế của Việt Nam ngày càng khởi sắc và nhưng biến đổi rõ
rệt, nhưng mặt khác cũng không tránh khỏi những điều bất lợi.
1) Lợi ích khi đầu tư vào Việt Nam:
- Việt Nam có vị trí chiến lược quan trọng ở khu vực Đông Nam Á.
- Việt Nam nằm trên các tuyến giao thông bin khu vực Tây Thái
Bình Dương nhiều cửa ngõ thông thương ra biển, những hải cảng
lớn (như Hải Phòng, Cam Ranh, Đà Nẵng, Vũng Tàu,...) đều rất ý
nghĩa lớn về mặt quân sự, có thể được xem như một yếu tố tác động
đến chiến lược an ninh của Nhật Bản . Trong tương lai không xa Việt
1
Tìm hiểu vai trò của nguồn vốn ODA Nhật Bản đối với sự phát triển của Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiểu vai trò của nguồn vốn ODA Nhật Bản đối với sự phát triển của Việt Nam - Người đăng: phuongthaotc236
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Tìm hiểu vai trò của nguồn vốn ODA Nhật Bản đối với sự phát triển của Việt Nam 9 10 291