Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu về thuế nhà thầu

Được đăng lên bởi Trần Nga
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 197 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tìm hiểu về Thuế Nhà thầu
(Nguồn: Datasoft | Ngày: 24/02/2012 | Lượt xem: 14260)
Trong số các sắc thuế của Việt Nam thì "Thuế Nhà thầu" không được ban hành theo bất cứ Luật hay Pháp lệnh nào. Bộ Tài
chính quy định việc thu loại thuế này dựa trên hai Luật Thuế Giá trị gia tăng (GTGT) và Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN),
trước đây là thuế Doanh thu và thuế Lợi tức. Sắc thuế này hình thành ngay từ đầu năm 1992, sau khi Luật Đầu tư nước ngoài sửa
đổi năm 1991 có hiệu lực. Đối tượng chịu thuế là những nhà thầu nước ngoài có phát sinh thu nhập tại Việt Nam, nhưng đối tượng
nộp thuế lại là đối tác Việt Nam thông qua cái gọi là... nộp hộ
Những chặng đường tính thuế nhà thầu
Văn bản đầu tiên quy định về thuế nhà thầu là Thông tư số 30/TC-TCT ngày 18/7/1992 của Bộ Tài chính. Tại thời điểm này, thuế
nhà thầu chỉ áp dụng cho 5 lĩnh vực bao gồm: sản xuất, xây dựng cơ bản, vận tải, dịch vụ và thương nghiệp. Trong đó, hai lĩnh vực
sản xuất, xây dựng cơ bản được tính thuế 4% trên doanh thu. Ba lĩnh vực còn lại chịu mức thuế cao hơn gấp đôi đến 8%
Đến năm 1994, khi thị trường chuyển giao công nghệ trở nên sôi động, Bộ Tài chính ban hành thêm Thông tư số 08/TC-TCT
ngày 5/2/1994 nhằm không bỏ sót việc tính thuế nhà thầu đối với thu nhập từ việc mua bán bản quyền, bí quyết công nghệ... Thuế
suất được xác định dựa theo đối tượng có thu nhập là cá nhân hay pháp nhân. Nếu là cá nhân thì thu nhập từ 1,8 triệu đồng trở lên
mới bị tính thuế và tính theo thuế suất 5%. Nếu là pháp nhân thì thuế suất được xác định là 10 hay 15% tùy thời hạn hợp đồng
chuyển giao công nghệ kéo dài không quá hay nhiều hơn 5 năm.
Năm 1996, đến lượt các khoản tiền thuê máy móc, thiết bị, xe cộ của nước ngoài để sử dụng tại Việt Nam bị đưa vào diện chịu
thuế nhà thầu theo Thông tư số 61/TC-TCT ngày 23/10/1996. Cũng trong năm này, các đại lý chuyển phát nhanh quốc tế khi nhận
được thù lao chuyển phát của nước ngoài phải trích nộp thuế nhà thầu theo Thông tư số 83/TC-TCT ngày 25/12/1996.
Năm 1999, Việt Nam chính thức áp dụng Luật thuế GTGT số 02/1997/QH9 và Luật thuế TNDN 03/1997/QH9, thay thế Luật thuế
Doanh thu và thuế Lợi tức bị cho là thuế chồng thuế. Bàn chất của thuế GTGT là chỉ tính thuế trên phần giá trị gia tăng của hàng hóa
hoặc sản phẩm. Do đó, "luật" thuế Nhà thầu của Bộ Tài chính cũng buộc phải thay đổi cách xác định trị giá tính thuế. Ngày
22/12/1998, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số169/1998/TT-BTC quy định lại cách tính thuế nhà thầu dựa trên tỷ lệ GTGT và thuế
suất GTGT, đồng thời bổ sung nh...
Tìm hiểu về Thuế Nhà thầu
(Nguồn: Datasoft | Ngày: 24/02/2012 | Lượt xem: 14260)
Trong số các sắc thuế của Việt Nam thì "Thuế Nhà thầu" không được ban hành theo bất cứ Luật hay Pháp lệnh nào. Bộ Tài
chính quy định việc thu loại thuế này dựa trên hai Luật Thuế Giá trị gia tăng (GTGT) và Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN),
trước đây là thuế Doanh thu và thuế Lợi tức. Sắc thuế này hình thành ngay từ đầu năm 1992, sau khi Luật Đầu tư nước ngoài sửa
đổi năm 1991 có hiệu lực. Đối tượng chịu thuế là những nhà thầu nước ngoài có phát sinh thu nhập tại Việt Nam, nhưng đối tượng
nộp thuế lại là đối tác Việt Nam thông qua cái gọi là... nộp hộ
Những chặng đường tính thuế nhà thầu
Văn bản đầu tiên quy định về thuế nhà thầu là Thông tư số 30/TC-TCT ngày 18/7/1992 của Bộ Tài chính. Tại thời điểm này, thuế
nhà thầu chỉ áp dụng cho 5 lĩnh vực bao gồm: sản xuất, xây dựng cơ bản, vận tải, dịch vụ và thương nghiệp. Trong đó, hai lĩnh vực
sản xuất, xây dựng cơ bản được tính thuế 4% trên doanh thu. Ba lĩnh vực còn lại chịu mức thuế cao hơn gấp đôi đến 8%
Đến năm 1994, khi thị trường chuyển giao công nghệ trở nên sôi động, Bộ Tài chính ban hành thêm Thông tư số 08/TC-TCT
ngày 5/2/1994 nhằm không bỏ sót việc tính thuế nhà thầu đối với thu nhập từ việc mua bán bản quyền, bí quyết công nghệ... Thuế
suất được xác định dựa theo đối tượng có thu nhập là cá nhân hay pháp nhân. Nếu là cá nhân thì thu nhập từ 1,8 triệu đồng trở lên
mới bị tính thuế và tính theo thuế suất 5%. Nếu là pháp nhân thì thuế suất được xác định là 10 hay 15% tùy thời hạn hợp đồng
chuyển giao công nghệ kéo dài không quá hay nhiều hơn 5 năm.
Năm 1996, đến lượt các khoản tiền thuê máy móc, thiết bị, xe cộ của nước ngoài để sử dụng tại Việt Nam bị đưa vào diện chịu
thuế nhà thầu theo Thông tư số 61/TC-TCT ngày 23/10/1996. Cũng trong năm này, các đại lý chuyển phát nhanh quốc tế khi nhận
được thù lao chuyển phát của nước ngoài phải trích nộp thuế nhà thầu theo Thông tư số 83/TC-TCT ngày 25/12/1996.
Năm 1999, Việt Nam chính thức áp dụng Luật thuế GTGT số 02/1997/QH9 và Luật thuế TNDN 03/1997/QH9, thay thế Luật thuế
Doanh thu và thuế Lợi tức bị cho là thuế chồng thuế. Bàn chất của thuế GTGT là chỉ tính thuế trên phần giá trị gia tăng của hàng hóa
hoặc sản phẩm. Do đó, "luật" thuế Nhà thầu của Bộ Tài chính cũng buộc phải thay đổi cách xác định trị giá tính thuế. Ngày
22/12/1998, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số169/1998/TT-BTC quy định lại cách tính thuế nhà thầu dựa trên tỷ lệ GTGT và thuế
suất GTGT, đồng thời bổ sung nhóm thu nhập về lãi tiền vay nước ngoài vào diện chịu thuế nhà thầu. Thông tư này có thêm bản
sửa đổi là Thông tư số 95/1999/TT-BTC ngày 06/08/1999.
Năm 2005, sau khi thuế GTGT và thuế TNDN được sửa đổi theo Luật số 07/2003/QH11 và 09/2003/QH11, Bộ Tài chính cũng đã
làm mới lại các quy định về thuế Nhà thầu theo Thông tư 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005. Khác với quy định tại Thông tư
số 169/1998/TT-BTC chỉ bắt buộc đối tác Việt Nam của Nhà thầu nộp thay thuế nhà thầu, Thông tư nào cho phép Nhà thầu nước
ngoài nếu có đăng ký mã số thuế tại Việt Nam và có thực hiện chế độ kế toán Việt Nam thì được tự kê khai thuế GTGT và thuế
TNDN theo quy định hiện hành của 2 luật thuế này. Ngược lại, nếu không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam thì bên Việt Nam nộp
thay và xác định doanh thu tính thuế theo tỷ lệ
Đến 2009, Luật thuế GTGT và thuế TNDN lại một lần nữa thay đổi theo Luật số 13/2008/QH12 và 14/2008/QH12. Cùng thời điểm
này, việc tính thuế thu nhập cá nhân cũng được chuyển đổi từ Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao thành Luật
thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Bộ Tài chính lại phải thay đổi "luật" thuế nhà thầu của mình bằng Thông tư 134/2008/TT-BTC ngày
31/12/2008. Thông tư này đến ngày 9/10/2009 thì có thêm Thông tư sửa đổi số 197/2009/TT-BTC . Để phù hợp với thông lệ quốc tế
sau khi gia nhập WTO, Thông tư 134/2008/TT-BTC gỡ bỏ việc đánh thuế vào các dịch vụ cung cấp cho đối tác Việt Nam nhưng thực
hiện (hoặc tiêu dùng) ngoài lãnh thổ Việt Nam.
Ví dụ:
Công ty H của Hongkong cung cấp dịch vụ thu xếp hàng hoá tại cảng ở Hongkong cho đội tàu vận tải quốc tế của Công ty A ở
Việt Nam. Công ty A phải trả cho Công ty H phí dịch vụ thu xếp hàng hoá tại cảng ở Hongkong. Nếu căn cứ theo quy định của Thông
tư 05/2005/TT-BTC trước đó thì khi trả khoản phí dịch vụ này, Công ty A phải kê khai và nộp thay thuế nhà thầu cho Công ty H.
Nhưng với Thông tư 134/2008/TT-BTC, do dịch vụ được cung cấp và tiêu dùng tại Hongkong (tức ngoài lãnh thổ Việt Nam) được
miễn tính thuế nhà thầu
Cách tính thuế nhà thầu
Như đã nói ở trên, kể từ Thông tư 05/2005/TT-BTC, Bộ Tài chính đã cho phép các Nhà thầu nước ngoài được đăng ký mã số
thuế để kê khai nộp thuế Nhà thầu theo Phương pháp khấu trừ, nếu có văn phòng điều hành tại Việt Nam và đăng ký thực hiện
chế độ kế toán Việt Nam. Với phương pháp khấu trừ, việc tính thuế GTGT và thuế TNDN tương tự như một doanh nghiệp Việt Nam
Tìm hiểu về thuế nhà thầu - Trang 2
Tìm hiểu về thuế nhà thầu - Người đăng: Trần Nga
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Tìm hiểu về thuế nhà thầu 9 10 384