Ktl-icon-tai-lieu

Tình hình kinh tế Campuchia năm 2011

Được đăng lên bởi yenlinh2293
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 656 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TÌNH HÌNH KINH TẾ CAMPUCHIA NĂM 2011
1. Tình hình kinh tế Campuchia năm 2011
- Về mức tăng trưởng GDP: Năm 2011, nền kinh tế Campuchia tiếp tục đà
phục hồi và tăng trưởng. Thủ tướng Campuchia Hun Sen khẳng định, tăng trưởng
GDP của Campuchia năm 2011 đạt khoảng 7%, tăng hơn so với mức dự đoán
trước đó là 6,4% do sự phục hồi mạnh mẽ của các ngành kinh tế mũi nhọn (xuất
khẩu hàng dệt may, du lịch, nông nghiệp và xây dựng).
- Về xuất khẩu:Theo thông kê củaBộ Thương mại Campuchia, Đến hết 11
tháng năm 2011, xuất khẩu của Campuchia đạt 4,5 tỷ USD, tăng 42% so với con
số 3,16 tỷ USD cùng kỳ năm 2010. Xuất khẩu hàng may mặc đạt 3,95 tỷ USD,
tăng 40%; xuất khẩu gạo đạt 87,5 triệu USD, tăng 196%; xuất khẩu hàng nông sản
khác và cao su đạt 285,6 triệu USD, tăng 123% so với cùng kỳ năm 2010.
- Về nhập khẩu: Campuchia nhập khẩu giá trị hàng hóa đạt 5,98 tỷ USD,
tăng 40% so với con số 4,28 tỷ USD cùng kỳ năm 2010. Đáng chú ý, xuất khẩu các
mặt hàng chủ chốt của Campuchia trong năm 2011 như may mặc, gạo, cao su, sản
phẩm nông nghiệp, đều tăng cao so với năm 2010 nhờ vào nhu cầu trên thị trường
thế giới tăng cao; các hiệp định thương mại mới mà Campuchia ký với các nước
trong khu vực đang phát huy tác dụng và việc EU cho Campuchia hưởng thuế suất
bằng 0 cho hàng may mặc sang thị trường này từ đầu năm 2011.
- Về tỷ lệ lạm phát: Theo Viện Thống kê Quốc gia Campuchia, trong 11
tháng năm 2011, chỉ số giá tiêu dùng tại Campuchia tăng khoảng 5,7% và tỷ lệ lạm
phát cả năm của Campuchia sẽ ở khoảng dưới 6%. Đánh giá chung của các chuyên
gia kinh tế Campuchia cho rằng, tỷ lệ lạm phát trên cho thấy, Chính phủ CPC đã
thành công trong việc duy trì tỷ lệ lạm phát ở mức hợp lý, nằm trong tầm kiểm soát
của Chính phủ, thấp hơn nhiều nước trong khu vực ASEAN.
- Về thu hút FDI của CPC: Hội đồng Phát triển Campuchia (CDC) cho biết,
trong 10 tháng năm 2011, Campuchia đã thu hút được thêm 126 dự án đầu tư của
các nhà đầu tư trong và ngoài nước, với số vốn đăng ký là 6 tỷ USD, tăng hơn 200
triệu USD so với con số thu hút FDI của cả năm 2010 (5,8 tỷ USD). Trong các dự
án đầu tư trên, các nhà đầu tư Campuchia có 23 dự án với số vốn đăng ký là 1,39 tỷ
USD; Anh có một dự án đầu tư sản xuất phân bón trị giá 2,2 tỷ USD liên doanh với
Tập đoàn Royal Group của CPC. Trung quốc với số vốn là 1,16 tỷ USD, Việt Nam
với số vốn đầu tư 246 triệu USD, Malaysia với số vốn là 230 triệu USD. TTK
CDC Sok Chenda cho biết, tính từ 1994 đến hết tháng 11/2011, tổng FDI của
Trung quốc vào Campuchia là 8,8 tỷ USD, đứn...
TÌNH HÌNH KINH TẾ CAMPUCHIA NĂM 2011
1. Tình hình kinh tế Campuchia năm 2011
- Vmức tăng trưởng GDP: m 2011, nền kinh tế Campuchia tiếp tục đà
phục hồi và tăng trưởng. Thủ tướng Campuchia Hun Sen khẳng định, tăng trưởng
GDP của Campuchia năm 2011 đạt khoảng 7%, tăng hơn so vi mức dự đoán
trước đó 6,4% do sự phục hồi mạnh m của các ngành kinh tế mũi nhọn (xuất
khẩu hàng dệt may, du lịch, nông nghiệp và xây dựng).
- Về xuất khẩu:Theo thông củaBộ Thương mi Campuchia, Đến hết 11
tháng năm 2011, xuất khẩu của Campuchia đạt 4,5 tỷ USD, tăng 42% so với con
số 3,16 tỷ USD cùng km 2010. Xuất khẩu hàng may mặc đạt 3,95 tỷ USD,
tăng 40%; xuất khẩu gạo đạt 87,5 triệu USD, tăng 196%; xuất khẩu hàng nông sản
khác và cao su đạt 285,6 triệu USD, tăng 123% so với cùng kỳ năm 2010.
- Vnhập khẩu: Campuchia nhập khẩu giá trhàng hóa đạt 5,98 tỷ USD,
tăng 40% so với con số 4,28 tỷ USD cùng kỳ năm 2010. Đáng chú ý, xuất khẩu các
mặt hàng chủ chốt của Campuchia trong m 2011 như may mặc, gạo, cao su, sản
phẩm nông nghiệp, đều ng cao so vi năm 2010 nhờ vào nhu cầu trên thị trường
thế gii ng cao; c hiệp định thương mại mới Campuchia ký với các ớc
trong khu vực đang phát huy tác dụng việc EU cho Campuchia hưởng thuế suất
bằng 0 cho ng may mặc sang thị trường này từ đầu năm 2011.
- V tỷ lệ lạm phát: Theo Viện Thống Quốc gia Campuchia, trong 11
tháng m 2011, chỉ sgiá tiêu dùng tại Campuchia tăng khoảng 5,7% tỷ lệ lm
phát cả năm của Campuchia sẽ khoảng dưới 6%. Đánh giá chung của các chuyên
gia kinh tế Campuchia cho rằng, tlệ lạm phát trên cho thấy, Chính phủ CPC đã
thành công trong việc duy trì tỷ lệ lm phát mức hợp lý, nằm trong tầm kiểm soát
của Chính phủ, thấp hơn nhiều nước trong khu vực ASEAN.
- V thu hút FDI của CPC: Hội đồng Phát trin Campuchia (CDC) cho biết,
trong 10 tháng m 2011, Campuchia đã thu hút được thêm 126 dán đầu của
các nhà đầu tư trong và ngoài nước, vi số vn đăng ký là 6 tỷ USD, ng hơn 200
triệu USD so vi con số thu t FDI của cả năm 2010 (5,8 tỷ USD). Trong các dự
án đầu tư trên, các nhà đầu tư Campuchia có 23 dự án với số vốn đăng ký 1,39 tỷ
USD; Anh có một dự án đầu tư sản xuất phân bón trị giá 2,2 tỷ USD liên doanh với
Tập đoàn Royal Group của CPC. Trung quốc với svốn là 1,16 tỷ USD, Việt Nam
với số vn đầu 246 triệu USD, Malaysia với s vốn 230 triu USD. TTK
CDC Sok Chenda cho biết, tính t 1994 đến hết tháng 11/2011, tổng FDI của
Trung quốc vào Campuchia 8,8 tỷ USD, đứng thứ nhất; tiếp đến Hàn quốc
với số vốn FDI 4 tỷ USD; Malaysia đứng thứ ba với số vốn FDI là 2,6 tỷ USD.
- Về mức dự trữ ngoại tệ của Campuchia: Ngày 07/12/2011, Nguon
Sokha, Phát ngôn viên Ngân ng Quốc gia Campuchia cho biết, tính đến tháng
6/2011, tổng mức dtrữ ngoại tệ của CPC 3 tỷ USD, ng so với mức 2,7 t
USD vào cuối năm 2010. Ngun dtrữ ngoại tệ này đã giúp Campuchia củng cố
Tình hình kinh tế Campuchia năm 2011 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tình hình kinh tế Campuchia năm 2011 - Người đăng: yenlinh2293
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Tình hình kinh tế Campuchia năm 2011 9 10 788