Ktl-icon-tai-lieu

Tính toán & thiết kế HTXLNT Công ty CPKDTHS Sài Gòncông suất 450m3ngđ

Được đăng lên bởi 06ktmt2
Số trang: 75 trang   |   Lượt xem: 2220 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tính toán & thiết kế HTXLNT Công ty CPKDTHS Sài Gòn-công suất 450m 3/ngđ

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ NGÀNH THỦY SẢN
VIỆT NAM

1. Tổng quan về ngành thủy sản Việt Nam:
Nước ta có khí hậu nhiệt đới gió mùa, ẩm ướt cũng như chịu sự chi phối của
các yếu tố như gió, mưa địa hình thổ nhưỡng, thảm thực vật nên tạo điều kiện hình
thành dòng chảy với hệ thống sông ngòi dày đặt. Theo thống kê của bộ thủy sản
hiện nay chúng ta có hơn 1.470.000 ha mặt nước sông ngòi có thể dùng cho nuôi
trồng thủy sản. Ngoài ra còn có khoảng 544.500.000 ha ruộng trũng và khoảng
56.200.000 ha hồ có thể dùng để nuôi cá. Mặt khác đường bờ biển của Việt Nam
kéo dài từ Móng Cái (Quảng Ninh) đến Hà Tiên (Kiên Giang), đi qua hơn 13 vĩ độ
với nhiều vùng sinh thái khác nhau, diện tích vùng nội thuỷ và lãnh hải rộng 226
nghìn km2, diện tích vùng biển đặc quyền kinh tế hơn 1 triệu km 2, gấp 3 lần diện
tích đất liền. Vùng biển Việt Nam thuộc phạm vi ngư trường Trung tây Thái Bình
Dương, có nguồn lợi sinh vật phong phú, đa dạng, là một trong những ngư trường
có trữ lượng hàng đầu trong các vùng biển trên thế giới.
Trong vùng viển có 4.000 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó có những đảo lớn có dân cư
như Vân Đồn, Cát Bà, Phú Quý, Côn Đảo, Phú Quốc, có nhiều vịnh, vũng, eo
ngách, các dòng hải lưu, vừa là ngư trường khai thác hải sản thuận lợi, vừa là nơi
có nhiều điều kiện tự nhiên để phát triển nuôi biển và xây dựng các khu căn cứ
hậu cần nghề cá. Theo số liệu điều tra của những năm 1980-1990 thì tổng trữ
lượng cá ở tầng trên vùng biển việt nam khoảng 1,2 – 1,3 triệu tấn, khả năng khai
thác cho phép là 700 – 800 nghìn tấn năm. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ thì
tôm he khoảng 55 – 70 nghìn tấn/năm và khả năng cho phép là 50 nghìn
tấn/năm.Các nguồn lợi giáp xác khác là 22 nghìn tấn/năm. Nguồn lợi nhuyễn thể
SVTH : Nhóm 3

1

Tính toán & thiết kế HTXLNT Công ty CPKDTHS Sài Gòn-công suất 450m 3/ngđ
(mực) là 64 – 67 nghìn tấn/năm với khả năng khai thác cho phép là 13 nghìn
tấn/năm. Cùng với ngành nuôi trồng thủy sản, khai thác thủy sản thì ngành chế
biến thủy sản đã đóng góp xứng đáng chung trong thành tích ngành thủy sản của
Việt Nam. Nguồn ngoại tệ cơ bản của ngành đem lại cho đất nước là của ngành
chế biến thủy sản. Trong đó mặt hàng đông lạnh chiếm khoảng 80%. Chế biến
thủy sản xuất khẩu là lĩnh vực phát triển rất nhanh, Việt Nam đã tiếp cận với trình
độ công nghệ và quản lý tiên tiến của khu vực và thế giới trong một số lĩnh vực
chế biến thuỷ sản. Sản phẩm thuỷ sản xuất khẩu đảm bảo chất lượng và có tính
cạ...
Tính toán & thiết kế HTXLNT Công ty CPKDTHS Sài Gòn-công suất 450m
3
/ngđ
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ NGÀNH THỦY SẢN
VIỆT NAM
1. Tổng quan về ngành thủy sản Việt Nam:
Nước ta khí hậu nhiệt đới gió mùa, ẩm ướt cũng như chịu sự chi phối của
các yếu tố như gió, mưa địa hình thổ nhưỡng, thảm thực vật nên tạo điều kiện hình
thành dòng chảy với hthống sông ngòi dày đặt. Theo thống của bộ thủy sản
hiện nay chúng ta n 1.470.000 ha mặt nước sông ngòi thể dùng cho nuôi
trồng thủy sản. Ngoài ra còn khoảng 544.500.000 ha ruộng trũng khoảng
56.200.000 ha hồ thể dùng để nuôi cá. Mặt khác đường bờ biển của Việt Nam
kéo dài từ Móng Cái (Quảng Ninh) đến Hà Tiên (Kiên Giang), đi qua hơn 13 vĩ độ
với nhiều vùng sinh thái khác nhau, diện tích vùng ni thu lãnh hải rộng 226
nghìn km
2
, diện tích vùng biển đặc quyền kinh tế hơn 1 triệu km
2
, gấp 3 lần diện
tích đất liền. Vùng biển Việt Nam thuộc phạm vi ngư trường Trung tây Thái Bình
Dương, nguồn lợi sinh vật phong phú, đa dạng, là một trong những ngư trường
có trữ lượng hàng đầu trong các vùng biển trên thế giới.
Trong vùng viển 4.000 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó những đảo lớn dân
như Vân Đồn, Cát , Phú Quý, Côn Đảo, Phú Quốc, nhiều vịnh, vũng, eo
ngách, các dòng hải lưu, vừa ngư trường khai thác hải sản thuận lợi, vừa nơi
nhiều điều kiện tự nhiên để phát triển nuôi biển xây dựng c khu căn cứ
hậu cần nghề cá. Theo số liệu điều tra của những năm 1980-1990 thì tổng trữ
lượng tầng trên vùng biển việt nam khoảng 1,2 1,3 triệu tấn, khả năng khai
thác cho phép 700 800 nghìn tấn năm. Theo số liệu thống chưa đầy đủ thì
tôm he khoảng 55 70 nghìn tấn/năm khả năng cho phép 50 nghìn
tấn/năm.Các nguồn lợi giáp xác khác 22 nghìn tấn/năm. Nguồn lợi nhuyễn thể
SVTH : Nhóm 3
1
Tính toán & thiết kế HTXLNT Công ty CPKDTHS Sài Gòncông suất 450m3ngđ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tính toán & thiết kế HTXLNT Công ty CPKDTHS Sài Gòncông suất 450m3ngđ - Người đăng: 06ktmt2
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
75 Vietnamese
Tính toán & thiết kế HTXLNT Công ty CPKDTHS Sài Gòncông suất 450m3ngđ 9 10 693