Ktl-icon-tai-lieu

Tính tôn giáo trong luật thực phẩm

Được đăng lên bởi Nguyễn Linh
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 696 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
---oOo---

TIỂU LUẬN MÔN

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ LUẬT THỰC PHẨM

ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU VỀ TÍNH TÔN GIÁO TRONG LUẬT
THỰC PHẨM
GVHD:

NGUYỄN THỊ THANH BÌNH

LỚP:

DHTP9ATT

NHÓM: THI NGỌC HỒNG HẠNH
NGUYỄN THỊ LINH
NGUYỂN NGỌC DUNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, THÁNG 9 NĂM 2015

DANH SÁCH NHÓM

STT
1
2
3

TÊN
THI NGỌC HỒNG HẠNH
NGUYỄN THỊ LINH
NGUYỂN NGỌC DUNG

MSSV
13085471
13051341
13100321

LỚP
DHTP9ATT
DHTP9ATT
DHTP9ATT

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU
CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
 Nhóm nhân tố bên trong ( Nguyên tắc 4M )

-

Nhóm yếu tố nguyên vật liệu( Materials).

-

Nhóm yếu tố kỹ thuật - công nghệ - thiết bị (Machines).

-

Nhóm yếu tố phương pháp tổ chức quản lý (Methods).

-

Nhóm yếu tố con người ( Men ).

 Nhóm nhân tố bên ngoài
-

Nhu cầu của nền kinh tế.

-

Trình độ tiến bộ khoa học – công nghệ.

-

Hiệu lực của cơ chế quản lý.

-

Điều kiện tự nhiên.

-

Các yếu tố về phong tục, văn hóa, thói quen tiêu dùng.

Bài tiểu luận này của nhóm em sẽ tìm hiểu rõ hơn về yếu tố bên ngoài có liên quan về phong tục
và văn hóa cũng như tính tôn giáo trong luật thực phẩm. Đây là một yếu tố ảnh hưởng mạnh đến
chất lượng sản phẩm mà các nhà sản xuất phải cố gắng đáp ứng. Từ sở thích tiêu dùng của từng
nước, từng dân tộc, từng tôn giáo, từng độ tuổi, các nhà doanh nghiệp phải tiến hành điều tra
nghiên cứu nhu cầu của từng thị trường cụ thể nhằm thõa mãn những yêu cầu về số lượng và chất
lượng. Trong đó có 2 đạo luật quan trọng mang tính tôn giáo là KOSHER và HALAL.

1

1. KOSHER

Giới thiệu chung

1.1.

-

Từ “Kosher” xuất phát từ ngôn ngữ của người Do Thái và mang ý nghĩa là “thích hợp”
hoặc “phù hợp” để đề cập đến những mặt hàng thực phẩm đáp ứng các yêu cầu về chế độ
ăn uống của Đạo Luật Do Thái. Các luật lệ ăn uống này được gọi “Kashrus”. Chứng nhận
Kosher là một quá trình mà một công ty đảm bảo rằng thức ăn phù hợp cho tiêu dùng của
người Do Thái.

-

Kosher đề cập đến một chế độ ăn uống tôn giáo mà bắt nguồn từ truyền thống Do Thái.
Trái ngược với niềm tin phổ biến, thực phẩm không đề cập đến các món ăn của người Do
Thái mà ngay cả thực phẩm Thái Lan cũng có thể được chứng nhận Kosher nếu nó phù

2

hợp với pháp luật Kosher. Giống như thực phẩm của người Do Thái có thể không được
công nhận Kosher nếu nó không phù hợp.

-

Luật Kosher phức tạp hơn và có vẻ đặc biệt chú ý hơn khi mà công nghệ ngày càng hiện
đại. Ví dụ, khoai tây chiên,nghĩ rằng sẽ đạt Kosher vì chúng không đượ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
---oOo---
TIỂU LUẬN MÔN
ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ LUẬT THỰC PHẨM
ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU VỀ TÍNH TÔN GIÁO TRONG LUẬT
THỰC PHẨM
GVHD: NGUYỄN THỊ THANH BÌNH
LỚP: DHTP9ATT
NHÓM: THI NGỌC HỒNG HẠNH
NGUYỄN THỊ LINH
NGUYỂN NGỌC DUNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, THÁNG 9 NĂM 2015
Tính tôn giáo trong luật thực phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tính tôn giáo trong luật thực phẩm - Người đăng: Nguyễn Linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Tính tôn giáo trong luật thực phẩm 9 10 928