Ktl-icon-tai-lieu

TKMH Tổ Chức Khai Thác Vận Tải Thủy

Được đăng lên bởi Thuỷ Thân Thiện
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 1091 lần   |   Lượt tải: 3 lần
THIẾT KẾ MÔN HỌC VẬN TẢI THỦY

LỜI MỞ ĐẦU
Hiện nay giao thông vận tải đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc
phát triển nền kinh tế. Giao thông vận tải được coi là huyết mạch của nền kinh
tế. Giao thông vận tải đáp ứng nhu cầu vận chuyển trong mọi lĩnh vực của nền
kinh tế cũng như cầu vận tải của toàn xã hội. Ngành vận tải bao gồm nhiều
phương thức vận tải khác nhau như vận tải đường sắt, vận tải đường thủy, vận
tải ô tô...các phương thức vận tải hợp thành hệ thống vận tải hợp nhất và có liên
quan mật thiết với nhau, trong đó vận tải thủy có vai trò rất quan trọng. Nó nối
liền các vùng, các châu lục, các quốc gia với nhau. Đặc biệt với Việt Nam có
chiều dài đường bờ biển dài hơn chiều dài của quốc gia nên phát triển vận tải
thủy rất thuận lợi . Vận tải thủy giúp các quốc gia nối liền các hoạt động Hiện
nay giao thông vận tải chiếm một phần vô cùng quan trọng đối với nền kinh tế.
Giao thông vận tải được coi là huyết mạch của nền kinh tế. Giao thông vận tải
đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế, nó đáp ứng nhu thương mại
với nhau thúc đẩy quá trìn xuất, nhập khẩu hàng hóa và là động lực phát triển
công nghiệp. Vận tải phát triển góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế
và xã hội.

SV: Bùi Thị Thủy Lớp KTVTK13A
.

THIẾT KẾ MÔN HỌC VẬN TẢI THỦY

CHƯƠNG 1: PHÂN TÍCH SỐ LIỆU BAN ĐẦU
1.1 Phân tích tình hình hàng hóa.
• Trong năm 2015, Công ty vận tải X có ba đơn chào hàng cơ bản sau:
Bảng 1: Đơn chào hàng.
No

Các điều khoản

ĐCH 1

ĐCH 2

ĐCH 3

Nông sản

Bách hóa

Than

1

Chủ yếu
Tên hàng hoá

2

Khối lượng hàng hoá(T/M3)

10.000

10.000

20.000

3
4

Cảng xếp
Cảng dỡ

Sài Gòn
Singapore

Sài Gòn
Singapore

Cửa Ông
Pusan

5

Mức xếp [T(M3)/ngày]

1.000

6
7

Mức dỡ [T(M3)/ngày]
Lay/can

8

800

3.000

1.200
22-23/2

1.200
25-26/2

4.000
27-28/2

Cước phí [USD/T(M3)]

20

21

23

9

Điều khoản chi phí xếp dỡ

FIOS

FIOS

FIOT

8

Hoa hồng phí (%)

1,25

1,25

2,5

• Trên cơ sở đơn chào hàng, để lựa chọn dược phương tiện vận chuyển phù
hợp với loại hàng, đảm bảo chất lượng hàng hóa trong quá trình vận chuyển thì
trước hết phải nắm được đặc tính lý hóa của hàng hóa cần vận chuyển.
1.1.1 Nông sản.
• Đặc điểm:
-Hàng kị nước, dễ hút ẩm, bao bì bằng sợi PP, sợi đay
-Kích thước bao: 750x600x200m, trọng lượng 50kg hoặc 80kg
Đặc điểm của một số mặt hàng nông sản xuất khẩu chính.
Để đảm bảo yêu cầu xuất khẩu, các mặt hàng nông sản cần có các tiêu
chuẩn sau:
• Gạo

SV: Bùi Thị Thủy Lớp KTVTK13A
.

THIẾT KẾ MÔN HỌC VẬN TẢI THỦY

Gạo được hiểu ...
THIẾT KẾ MÔN HỌC VẬN TẢI THỦY
LỜI MỞ ĐẦU
Hiện nay giao thông vận tải đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc
phát triển nền kinh tế. Giao thông vận tải được coi huyết mạch của nền kinh
tế. Giao thông vận tải đáp ứng nhu cầu vận chuyển trong mọi lĩnh vực của nền
kinh tế cũng như cầu vận tải của toàn hội. Ngành vận tải bao gồm nhiều
phương thức vận tải khác nhau n vận tải đường sắt, vận tải đường thủy, vận
tải ô tô...các phương thức vận tải hợp thành hệ thống vận tải hợp nhất và có liên
quan mật thiết với nhau, trong đó vận tải thủy vai trò rất quan trọng. nối
liền các vùng, các châu lục, các quốc gia với nhau. Đặc biệt với Việt Nam
chiều i đường b biển dài hơn chiều dài của quốc gia nên phát triển vận tải
thủy rất thuận lợi . Vận tải thủy giúp c quốc gia nối liền các hoạt động Hiện
nay giao thông vận tải chiếm một phần cùng quan trọng đối với nền kinh tế.
Giao thông vận tải được coi huyết mạch của nền kinh tế. Giao thông vận tải
đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế, nó đáp ứng nhu thương mại
với nhau thúc đẩy quá trìn xuất, nhập khẩu hàng hóa và động lực phát triển
công nghiệp. Vận tải phát triển góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế
và xã hội.
SV: Bùi Thị Thủy Lớp KTVTK13A
.
TKMH Tổ Chức Khai Thác Vận Tải Thủy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TKMH Tổ Chức Khai Thác Vận Tải Thủy - Người đăng: Thuỷ Thân Thiện
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
TKMH Tổ Chức Khai Thác Vận Tải Thủy 9 10 809