Ktl-icon-tai-lieu

Tổ chức hành vi doanh nghiệp

Được đăng lên bởi trangty2403
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 390 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hiện nay, văn hóa doanh nghiệp có ảnh hưởng rất lớn tới hoạt
động kinh doanh
của doanh nghiệp. văn hóa doanh nghiệp không chỉ làm tăng
doanh thu cho công ty mà nó còn là tài sản vô hình của doanh
nghiệp .Văn hóa doanh nghiệp đã tạo môi trường làm việc thân thiện, hiệu quả,
tạo sự gắn kết, thống nhất ý chí; kiểm soát định hướng thái độ và hành vi của các
thành viên làm sự ổn định của doanh nghiệp. . Nhưng việc xây dựng nền
văn hóa doanh nghiệp là rất khó, lâu dài, liên tục
Công ty sữa vinamilk là một trong rất ít công ty của việt nam có nền văn hoá doanh
nghiệp mạnh.Vinamilk không chỉ quan tâm đến doanh thu mà còn
rất quan tâm đến trách nhiệm xã hội: là chăm sóc sức khỏe của
người dân đặc biệt là thế hệ tương lai của đất nước. bên cạnh đó ,
văn hóa doanh nghiệp nơi đây có tác động mạnh mẽ tới hành vi
của người lao động .
Kết luận
Vinamilk là 1 công ty có nền văn hóa doanh nghiệp mạnh . nền văn hóa này đã có
rất nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển của công ty , đưa vinamilk trở thành 1
thương hiệu được ưa chuộng cả ở trong nước lẫn nước ngoài. Với nét văn hóa
doanh nghiệp đẹp đẽ này đã có những ảnh hưởng tích cực tới người lao động .
Chính vì vậy mọi người trong tổ chức đã luôn hết sức cống hiến cho doanh nghiệp
và phát triển mạnh mẽ tới ngày hôm nay
1.

Khái niệm và bản chất của văn hóa tổ chức

Văn hóa của tổ chức được xem là một nhận thức chỉ tồn tại trong một tổ chức chứ không phải trong
một cá nhân. Vì vậy, các cá nhân có những nền tảng văn hóa, lối sống, nhận thức khác nhau, ở
những vị trí làm việc khác nhau trong một tổ chức, có khuynh hướng hiển thị văn hóa tổ chức đó
theo cùng một cách hoặc ít nhất có một mẫu số chung.
Văn hóa của tổ chức có liên quan đến cách nhận thức và lối hành xử của các thành viên đối với bên
trong và bên ngoài tổ chức đó.
Đồng thời, văn hóa của tổ chức chính là sự hiện diện sinh động và cụ thể nhất của tổ chức đó mà
mọi người có thể dễ dàng nhận ra. Hình ảnh đó có thể do nhiều yếu tố cấu thành nên. Vì thế, chỉ
cần một yếu tố có sự thay đổi, thì về lý thuyết, hình ảnh về tổ chức đó sẽ bị khác đi. Do đó, trên
phương diện lý thuyết, sẽ không có tổ chức này có văn hóa giống tổ chức kia, dù họ có thể giống
nhau nhiều điểm.

2.Các đặc tính của văn hóa tổ chức
Sự tự quản của các cá nhân trong tổ chức(trách nhiệm, tính độc lập, ứng xử, phong cách làm
việc...).
- Các cơ chế của tổ chức đó (các qui tắc, quy chế, điều lệ… riêng)
- Sự hỗ trợ của các nhà quản lý với nhân viên.
- Tinh thần đoàn kết và thể hiện tinh thần đồng đội tro...
Hiện nay, văn hóa doanh nghiệp có ảnh hưởng rất lớn tới hoạt
động kinh doanh
của doanh nghiệp. văn hóa doanh nghiệp không chỉ làm tăng
doanh thu cho công ty mà nó còn là tài sản vô hình của doanh
nghiệp .Văn hóa doanh nghiệp đã tạo môi trường làm việc thân thiện, hiệu quả,
tạo sự gắn kết, thống nhất ý chí; kiểm soát định hướng thái độ và hành vi của các
thành viên làm sự ổn định của doanh nghiệp. . Nhưng việc xây dựng nền
văn hóa doanh nghiệp là rất khó, lâu dài, liên tục
Công ty sữa vinamilk là một trong rất ít công ty của việt nam có nền văn hoá doanh
nghiệp mạnh.Vinamilk không chỉ quan tâm đến doanh thu mà còn
rất quan tâm đến trách nhiệm xã hội: là chăm sóc sức khỏe của
người dân đặc biệt là thế hệ tương lai của đất nước. bên cạnh đó ,
văn hóa doanh nghiệp nơi đây có tác động mạnh mẽ tới hành vi
của người lao động .
Kết luận
Vinamilk là 1 công ty có nền văn hóa doanh nghiệp mạnh . nền văn hóa này đã có
rất nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển của công ty , đưa vinamilk trở thành 1
thương hiệu được ưa chuộng cả ở trong nước lẫn nước ngoài. Với nét văn hóa
doanh nghiệp đẹp đẽ này đã có những ảnh hưởng tích cực tới người lao động .
Chính vì vậy mọi người trong tổ chức đã luôn hết sức cống hiến cho doanh nghiệp
và phát triển mạnh mẽ tới ngày hôm nay
1. Khái niệm và bản chất của văn hóa tổ chức
Văn hóa của tổ chức được xem là một nhận thức chỉ tồn tại trong một tổ chức chứ không phải trong
một cá nhân. Vì vậy, các cá nhân có những nền tảng văn hóa, lối sống, nhận thức khác nhau, ở
những vị trí làm việc khác nhau trong một tổ chức, có khuynh hướng hiển thị văn hóa tổ chức đó
theo cùng một cách hoặc ít nhất có một mẫu số chung.
Văn hóa của tổ chức có liên quan đến cách nhận thức và lối hành xử của các thành viên đối với bên
trong và bên ngoài tổ chức đó.
Đồng thời, văn hóa của tổ chức chính là sự hiện diện sinh động và cụ thể nhất của tổ chức đó mà
mọi người có thể dễ dàng nhận ra. Hình ảnh đó có thể do nhiều yếu tố cấu thành nên. Vì thế, chỉ
cần một yếu tố có sự thay đổi, thì về lý thuyết, hình ảnh về tổ chức đó sẽ bị khác đi. Do đó, trên
phương diện lý thuyết, sẽ không có tổ chức này có văn hóa giống tổ chức kia, dù họ có thể giống
nhau nhiều điểm.
Tổ chức hành vi doanh nghiệp - Trang 2
Tổ chức hành vi doanh nghiệp - Người đăng: trangty2403
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Tổ chức hành vi doanh nghiệp 9 10 365