Ktl-icon-tai-lieu

Tổ chức như một bộ não

Được đăng lên bởi dovanvn2002
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 48 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tổ chức được nhìn nhận như một bộ não

3 Votes
Liệu có thể thiết kế những tổ chức có thể linh hoạt, bền vững và có khả năng phát
triển như bộ não được không? Người ta thường thiết kế các tổ chức như một hệ
thống các mối liên hệ giữa các bộ phận chuyên môn với nhau bằng các mạng lưới
thông tin và kiểm tra, một cấu trúc ngôi thức trên dưới. Thâm chí ngay cả khi
chúng ta từ bỏ mô hình máy móc, như trường hợp với các tổ chức ma trận và hữu
cơ thì hình như chúng ta chỉ tìm thấy các phương tiện mới để gắn liều các phần
khác nhau của tổ chức mà thôi. Trong trường hợp tổ chức ma trận, người ta đạt tới
cách kết kết hợp các mô hình quyền lực và trách nhiệm đồng thời khuyến khích
cách quản lý dân chủ hơn. Trong trường hợp tổ chức kiểu hữu cơ, người ta đạt tới
cách cho các phần tử khác nhau tạo nên tổ chức có các mức độ tự do, cho phép nó
có được cách thức hòa nhập riêng của mình.
Tổ chức kiểu hữu cơ rõ ràng là tổ chức gần nhất với sự hoạt động của bộ não trong
chừng mực nó hướng tới nguyên lý tự tổ chức, nhưng lý thuyết không giải thích
cho ta biết những tổ chức như vậy được xây dựng như thế nào. Các nhà lý luận tính
ngẫu nhiên cho rằng điều tốt đẹp nhất nên làm đó là cử những người thích hợp thực
sự vào các vị trí thích hợp, xây dựng các cơ cấu quyền lực, thông tin và thưởng để
khuyến khích mọi người thỏa mãn nhu cầu của chính mình bằng cách thực hiện
ngay chính mục đích của tổ chức. Các khảo sát về các xí nghiệp hữu cơ thịnh
vượng có thể cho chúng ta biết nhiều về điều cần thiết trong thực tế, nhưng không
thấy được điều gì lớn trong ẩn dụng thực sự sinh vật cho phép xây dựng một lý
thuyết thực sự. Khi xem xét đúng sự việc, chúng ta phải trở lại tư tưởng là trong
một tổ chức, sự chỉ đạo đúng đắn sẽ đi đến thành công trong việc xây dựng chiến
lược, cơ cấu và phong cách quản lý hàng ngày cho phép có được tính sáng tạo và
sáng chế.
Dùng bộ não làm ẩn dụng tổ chức có thể cho phép chúng ta nâng cao khả năng tổ
chức sao cho thúc đẩy được hành động linh hoạt và sáng tạo. Trong khi xây dựng
tổ chức trên nguyên tắc máy móc, chúng ta ưu tiên cho tính hợp lý “công cụ”, theo
đó, người ta quý mến những con người có khả năng thích nghi và góp phần vào
hoạt động hữu hiệu của một cấu trúc định trước. Điều đó diễn ra trôi chảy khi thực
hiện một nhiệm vụ cố định trong những hoàn cảnh ổn định, nhưng như ta biết, khi
không còn những điều kiện này nữa thì những tổ chức như thế này phải đối phó với

nhiều vấn đề. Khi hoàn cảnh thay đổi, thì điều quan trọng là các yếu tổ của tổ chức
phải...
Tổ chức được nhìn nhận như một bộ não
3 Votes
Liệu có thể thiết kế những tổ chức có thể linh hoạt, bền vững và có khả năng phát
triển như bộ não được không? Người ta thường thiết kế các tổ chức như một hệ
thống các mối liên hệ giữa các bộ phận chuyên môn với nhau bằng các mạng lưới
thông tin và kiểm tra, một cấu trúc ngôi thức trên dưới. Thâm chí ngay cả khi
chúng ta từ bỏ mô hình máy móc, như trường hợp với các tổ chức ma trận và hữu
cơ thì hình như chúng ta chỉ tìm thấy các phương tiện mới để gắn liều các phần
khác nhau của tổ chức mà thôi. Trong trường hợp tổ chức ma trận, người ta đạt tới
cách kết kết hợp các mô hình quyền lực và trách nhiệm đồng thời khuyến khích
cách quản lý dân chủ hơn. Trong trường hợp tổ chức kiểu hữu cơ, người ta đạt tới
cách cho các phần tử khác nhau tạo nên tổ chức có các mức độ tự do, cho phép nó
có được cách thức hòa nhập riêng của mình.
Tổ chức kiểu hữu cơ rõ ràng là tổ chức gần nhất với sự hoạt động của bộ não trong
chừng mực nó hướng tới nguyên lý tự tổ chức, nhưng lý thuyết không giải thích
cho ta biết những tổ chức như vậy được xây dựng như thế nào. Các nhà lý luận tính
ngẫu nhiên cho rằng điều tốt đẹp nhất nên làm đó là cử những người thích hợp thực
sự vào các vị trí thích hợp, xây dựng các cơ cấu quyền lực, thông tin và thưởng để
khuyến khích mọi người thỏa mãn nhu cầu của chính mình bằng cách thực hiện
ngay chính mục đích của tổ chức. Các khảo sát về các xí nghiệp hữu cơ thịnh
vượng có thể cho chúng ta biết nhiều về điều cần thiết trong thực tế, nhưng không
thấy được điều gì lớn trong ẩn dụng thực sự sinh vật cho phép xây dựng một lý
thuyết thực sự. Khi xem xét đúng sự việc, chúng ta phải trở lại tư tưởng là trong
một tổ chức, sự chỉ đạo đúng đắn sẽ đi đến thành công trong việc xây dựng chiến
lược, cơ cấu và phong cách quản lý hàng ngày cho phép có được tính sáng tạo và
sáng chế.
Dùng bộ não làm ẩn dụng tổ chức có thể cho phép chúng ta nâng cao khả năng t
chức sao cho thúc đẩy được hành động linh hoạt và sáng tạo. Trong khi xây dựng
tổ chức trên nguyên tắc máy móc, chúng ta ưu tiên cho tính hợp lý “công cụ”, theo
đó, người ta quý mến những con người có khả năng thích nghi và góp phần vào
hoạt động hữu hiệu của một cấu trúc định trước. Điều đó diễn ra trôi chảy khi thực
hiện một nhiệm vụ cố định trong những hoàn cảnh ổn định, nhưng như ta biết, khi
không còn những điều kiện này nữa thì những tổ chức như thế này phải đối phó với
Tổ chức như một bộ não - Trang 2
Tổ chức như một bộ não - Người đăng: dovanvn2002
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Tổ chức như một bộ não 9 10 738