Ktl-icon-tai-lieu

tóm tắt incoterm 2010

Được đăng lên bởi Sinh Viên
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 5705 lần   |   Lượt tải: 18 lần
Họ và tên: Nguyễn Thị Lan Anh
Lớp: A4 – TCNH – K50
STT: 12
MSSV: 1113310093
TÓM TẮT INCOTERM 2010:
Incoterm: Tính chất pháp lý: là tập hợp các tập quán quốc tế về giao hàng: bản thân nó
không có giá trị bắt buộc mà do sự thoả thuận lựa chọn giữa hai bên. Hợp đồng nào
muốn/chọn sử dụng nó thì phải dẫn chiếu đầy đủ; ko dẫn chiếu ko có giá trị đương
nhiên.
Nội dung của incoterm:

− 11 Điều kiện chia thành 2 nhóm
− Mỗi điều kiện được viết tắt bằng 3 chữ cái tiếng Anh, sau đó là tên địa điểm giao
nhận hàng.

Trong mỗi điều kiện qui định về 10 nghĩa vụ mang tính đối ứng giữa người bán,
người mua

− Incoterms là một văn bản pháp lý mang tính tuỳ chọn
− Incoterms chỉ sử dụng trong thương mại hàng hoá hữu hình
− Incoterms chỉ giải thích các nghĩa vụ chung nhất, chưa hoàn toàn đầy đủ
− Các bên có thể tăng giảm nghĩa vụ cho nhau nhưng không được làm thay đổi bản
chất của các điều kiện, không nên sử dụng các thuật ngữ vận tải vào trong HĐ
mua bán.

− Khi giao hàng bằng container, xà lan, cần chuyển sang các điều kiện FCA,CPT,
CIP.

• Cung cấp một hệ thống trọn vẹn các quy tắc quốc tế giải thích các điều kiện
thương mại

• Đưa ra các qy tắc giải thích điều kiện thích hợp cho nhiều phương thức vận
tải khác nhau, phân chia trách nhiệm, chi phí, rủi ro giữa người bán, người
mua

Các điều khoản E: EXW

Người bán giao hàng cho người mua địn đoạt ngay tại kho, xưởng của mình
Các điều khoản F: FCQ, FAS, FOB
Người bán thu xếp và thanh toán tiền vận chuyển nhưng không chịu trách nhiệm
và rủi ro trong quá tình vận chuyển.
Các điều khoản D: DAT, DAP, DDP
Người bán chịu tất cả các chi phí giao dịch và rủi ro cho đến điểm giao hàng – điểm đích
Nhóm E

Nhóm F

Nhóm C

EXW

FCA, FAS, FOB CPT, CIP;
CFR, CIF,

Nhóm D
DAF, DES, DEQ,
DDU, DDP,

Đặc điểm

Người bán
Cước vận
chịu nghĩa vụ chuyển chính
tối thiểu
chưa trả

Cước vận
Hàng hóa phải đến
chuyển chính điểm đích quy định
đã trả

Địa điểm di chuyển rủi
ro

Nơi đi

Nơi đi

Nơi đi

Nơi đến

Thuê phương tiện VT

Bên mua

Bên mua

Bên bán

Bên bán

Tiến hành thủ tục XK

Bên mua

Bên bán

Bên bán

Bên bán

Tiến hàng thủ tục NK

Bên mua

Bên mua

Bên mua

Bên mua: DES,
DEQ, DDU, DAF
Bên bán: DDP

Kết cấu Incoterms 2010 theo phương thức vận tải tương ứng
Tên điều kiện

Phương thức vận tải

EXW

Giao hàng tại xưởng

Mọi phương tiện

FCA

Giao hàng cho người chuyên chở

Mọi phương tiện

CPT

Cước phí trả tới đích

Mọi phương tiện vận tải

CIP

Cước phí bảo hiểm trả tới đích

Mọi phương tiện vận tải

DAT

Giao hàng tại bến

Mọi phương tiện v...
Họ và tên: Nguyễn Thị Lan Anh
Lớp: A4 TCNH – K50
STT: 12
MSSV: 1113310093
TÓM TẮT INCOTERM 2010:
Incoterm: Tính chất pháp lý: là tập hợp các tập quán quốc tế về giao hàng: bản thân nó
không có giá trị bắt buộc mà do sự thoả thuận lựa chọn giữa hai bên. Hợp đồng nào
muốn/chọn sử dụng nó thì phải dẫn chiếu đầy đủ; ko dẫn chiếu ko có giá trị đương
nhiên.
Nội dung của incoterm:
11 Điều kiện chia thành 2 nhóm
Mỗi điều kiện được viết tắt bằng 3 chữ cái tiếng Anh, sau đó là tên địa điểm giao
nhận hàng.
Trong mỗi điều kiện qui định về 10 nghĩa vụ mang tính đối ứng giữa người bán,
người mua
Incoterms là một văn bản pháp lý mang tính tuỳ chọn
Incoterms chỉ sử dụng trong thương mại hàng hoá hữu hình
Incoterms chỉ giải thích các nghĩa vụ chung nhất, chưa hoàn toàn đầy đủ
Các bên có thể tăng giảm nghĩa vụ cho nhau nhưng không được làm thay đổi bản
chất của các điều kiện, không nên sử dụng các thuật ngữ vận tải vào trong HĐ
mua bán.
Khi giao hàng bằng container, xà lan, cần chuyển sang các điều kiện FCA,CPT,
CIP.
Cung cấp một hệ thống trọn vẹn các quy tắc quốc tế giải thích các điều kiện
thương mại
Đưa ra các qy tắc giải thích điều kiện thích hợp cho nhiều phương thức vận
tải khác nhau, phân chia trách nhiệm, chi phí, rủi ro giữa người bán, người
mua
Các điều khoản E: EXW
tóm tắt incoterm 2010 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tóm tắt incoterm 2010 - Người đăng: Sinh Viên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
tóm tắt incoterm 2010 9 10 729