Ktl-icon-tai-lieu

Tổng hợp kinh nghiệm bóc dự toán

Được đăng lên bởi phanquocnam1994
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1991 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Mai Bá Nhẫn – maibanhan@gmail.com

TỔNG HỢP KINH NGHIỆM KHI BÓC KHỐI LƢỢNG DỰ TOÁN
PHẦN 1: QUY ĐỊNH CHUNG TRONG QĐ788/2010 VỀ ĐO BÓC KHỐI LƢỢNG
*** 1/ Bóc phần bê tông không trừ thép hay dây buộc chiếm chỗ. Điều này nhiều người biết nhưng
cũng có những người không biết quy ước ở đâu. Xin thưa được quy định tại mục 3.3 phần II trong
Quyết định 788/2010/BXD về việc công bố hướng dẫn việc đo bóc khối lượng công trình.
Tuy nhiên khi lập hồ sơ thanh quyết toán mọi người cũng cần chú ý: Vì là không trừ thép chiếm chỗ
nên nhiều khi khối lượng vữa bê tông trong thực tế dùng ít hơn rất nhiều, ví dụ: 1000m3 bê tông
đáng ra phải dùng hết 1015m3 khối vữa (đổ bằng bơm), tuy nhiên thực tế đi mua vữa chỉ mua có
990m3 chẳng hạn. Điều này ko ổn nếu bạn xuất trình hóa đơn chứng từ khi quyết toán, nguyên tắc
hóa đơn vẫn phải ghi đủ 1015m3.
***2/ Bóc bê tông phải trừ đi các khe co giãn, lỗ rỗng trên bề mặt kết cấu bê tông có thể
tích>0,1m3.Điều này cũng quy định tại Mục 3.3 phần II – QĐ788 – BXD. Mọi người đọc câu này có
thể sẽ suy nghĩ ngay: với khối lượng các khe, lỗ trên bề mặt có thể tích <=0,1m3 thì không phải trừ.
Tuy nhiên không hẳn như thế, điều này có nghĩa bạn không trừ thì cũng không sai, nhưng nếu Chủ
đầu tư yêu cầu phải trừ đi thì vẫn trừ bình thường. Vì chỉ nói phải trừ khi thể tích >0,1m3 chứ không
nói là <0,1m3 thì “không trừ” như trường hợp thép như trên
***3/ Bóc cốp pha phải trừ đi đi các phải trừ các khe co giãn, các lỗ rỗng trên bề mặt kết cấu bê
tông có diện tích > 1m2. Điều này quy định tại Mục 3.4 phần II – QĐ788 – BXD. Nhiều bạn có thể
nghĩ dưới 1m2 không phải trừ, tuy nhiên cũng như trường hợp bóc bê tông thì việc dưới 1m2 Chủ
đầu tư vẫn có thể yêu cầu nhà thầu trừ là bình thường. Nhưng xin lưu ý: không trừ thì không tính cốp
pha thành, nhưng đã trừ thì lại phải tính cốp pha thành.
***4/ Tương tự ở mục 3.10- Phần II cũng quy định với công tác hoàn thiện, nếu các khe co giãn
hay lỗ rỗng có diện tích bề mặt >0,5m2 thì phải trừ. Nếu <=0,5m2 thì bạn có thể trừ hoặc không trừ
vào bản tính toán.
***5/ Bóc cốp pha cột, cọc vuông BTCT đúc sẵn tính 2 mặt hay 3 mặt? Có một số đơn vị kiểm
toán khi kiểm tra việc bóc tách công tác ván khuôn cột hay cọc btct đúc sẵn thường tính chỉ có hai
mặt, họ lý luận, do định nghĩa, diện tích ván khuôn là phần diện tích ván có tiếp xúc với bê tông (quy
định tại QĐ 788- BXD). Tuy nhiên việc này là không đúng, nếu như chỉ tính hai mặt thì nhà thầu cần
được tính chi phí để làm bãi đúc, tức muốn đúc được cọc thì cần phải có bãi đú...
Mai Bá Nhẫn maibanhan@gmail.com
1
TỔNG HỢP KINH NGHIỆM KHI BÓC KHỐI LƢỢNG DỰ TOÁN
PHẦN 1: QUY ĐỊNH CHUNG TRONG QĐ788/2010 VỀ ĐO BÓC KHỐI LƢỢNG
*** 1/ Bóc phần tông không trừ thép hay y buộc chiếm chỗ. Điều này nhiều người biết nhưng
cũng những người không biết quy ước đâu. Xin thưa được quy định tại mục 3.3 phần II trong
Quyết định 788/2010/BXD về việc công bố hướng dẫn việc đo bóc khối lượng công trình.
Tuy nhiên khi lập hồ sơ thanh quyết toán mọi người cũng cần chú ý: không trừ thép chiếm chỗ
nên nhiều khi khối lượng vữa tông trong thực tế dùng ít hơn rất nhiều, dụ: 1000m3 tông
đáng ra phải dùng hết 1015m3 khối vữa (đổ bằng m), tuy nhiên thực tế đi mua vữa chỉ mua
990m3 chẳng hạn. Điều y ko ổn nếu bạn xuất trình hóa đơn chứng từ khi quyết toán, nguyên tắc
hóa đơn vẫn phải ghi đủ 1015m3.
***2/ Bóc bê tông phải trừ đi các khe co giãn, lỗ rỗng trên bề mặt kết cấu bê tông có thể
tích>0,1m3.Điều này cũng quy định tại Mục 3.3 phần II QĐ788 BXD. Mọi người đọc câu này có
thể sẽ suy nghĩ ngay: với khối lượng các khe, lỗ trên bề mặt có thể tích <=0,1m3 thì không phải trừ.
Tuy nhiên không hẳn như thế, điều này nghĩa bạn không trừ thì cũng không sai, nhưng nếu Chủ
đầu tư yêu cầu phải trừ đi thì vẫn trừ bình thường. chỉ nói phải trừ khi thể tích >0,1m3 chứ không
nói là <0,1m3 thì “không trừ” như trường hợp thép như trên
***3/ Bóc cốp pha phải trừ đi đi các phải trừ các khe co giãn, các lỗ rỗng trên bề mặt kết cấu
tông diện tích > 1m2. Điều này quy định tại Mục 3.4 phần II QĐ788 BXD. Nhiều bạn thể
nghĩ dưới 1m2 không phải trừ, tuy nhiên cũng như trường hợp bóc tông thì việc dưới 1m2 Chủ
đầu tư vẫn có thể yêu cầu nhà thầu trừbình thường. Nhưng xin lưu ý: không trừ thì không tính cốp
pha thành, nhưng đã trừ thì lại phải tính cốp pha thành.
***4/ Tương tự mục 3.10- Phần II cũng quy định với công tác hoàn thiện, nếu các khe co giãn
hay lỗ rỗng diện tích bề mặt >0,5m2 thì phải trừ. Nếu <=0,5m2 thì bạn thể trừ hoặc không trừ
vào bản tính toán.
***5/ Bóc cốp pha cột, cọc vuông BTCT đúc sẵn tính 2 mặt hay 3 mặt? một số đơn vị kiểm
toán khi kiểm tra việc bóc tách công tác ván khuôn cột hay cọc btct đúc sẵn thường tính chỉ hai
mặt, họ lý luận, do định nghĩa, diện tích ván khuôn là phần diện tích ván có tiếp xúc với bê tông (quy
định tại QĐ 788- BXD). Tuy nhiên việc này là không đúng, nếu như chỉ tính hai mặt thì nhà thầu cần
được tính chi phí để m bãi đúc, tức muốn đúc được cọc thì cần phải bãi đúc đó một phần
chi phí để có được cọc bê tông. Như vậy tính ván khuôn cột, cọc vuôn BTCT 3 mặt là phù hợp.
***6/ Bóc tách không chia chiều cao công trình. Trước đây, khi bóc tách người ta đã chia chiều
cao công trình thành các mức <4m, từ 4- 16m, từ 16- 50m >50m để bóc các công việc. Thực ra
việc y không đúng. Chiều cao quy định trong Định mức được Viện kinh tế Bộ y dựng xác nhận
là chiều cao công trình, và khi bóc tách, nếu chiều cao công trình ở mức nào thì bóc các hiệu ứng
Tổng hợp kinh nghiệm bóc dự toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng hợp kinh nghiệm bóc dự toán - Người đăng: phanquocnam1994
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Tổng hợp kinh nghiệm bóc dự toán 9 10 698