Ktl-icon-tai-lieu

Tổng quan dự án đầu tư

Được đăng lên bởi Lại Hợp Vũ
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1365 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
1.1 GIỚI THIỆU ( Đỗ Thị Hà Mi )
Giám đốc điều hành sẽ phải đối mặt với những thách thức ngày càng phức
tạp trong thập kỷ tới,đó là kết quả của các yếu tố leo thang lương cao và
nguyên liệu, tăng nhu cầu công đoàn, áp lực từ các cổ đông, và khả năng
lạm phát cao dài hạn kèm theo một cuộc suy thoái nhẹ và thiếu mượn với
các tổ chức tài chính
Trong quá khứ, giám đốc điều hành đã cố gắng để giảm bớt tác động của
các điều kiện môi trường khi tham gia vào các chương trình cắt giảm chi
phí lớn. Kết quả là giảm nguồn nhân lực thông qua tiêu hao. Điều đó đã
tạo cho giám đốc điều hành nhiều áp lực để hoàn thành khối lượng công
việc với nguồn lực ít hơn. Bởi vì chi phí người có nhiều lạm phát so với chi
phí của thiết bị, phương tiện, giám đốc điều hành được tài trợ nhiều hơn
và nhiều hơn nữa các dự án thiết bị cơ bản trong một nỗ lực để tăng hoặc
tăng năng suất mà không tăng lao động.
Hầu như tất cả các giám đốc điều hành ngày nay đều đồng ý rằng giải
pháp cho phần lớn các vấn đề của công ty liên quan đến việc có được
kiểm soát tốt hơn và sử dụng các nguồn lực của công ty hiện có, tìm kiếm
nội bộ chứ không phải bên ngoài. Là một phần của nỗ lực để đạt được một
giải pháp nội bộ, giám đốc điều hành đang dùng một cái nhìn nghiêm
khắc những cách hoạt động của công ty được quản lý. Quản lý dự án là
một trong những kỹ thuật được xem xét.
Các phương pháp quản lý dự án là tương đối hiện đại. Nó được đặc trưng
bằng các phương pháp tái cơ cấu quản lý và thích ứng với các kỹ thuật
quản lý đặc biệt, với mục đích đạt được kiểm soát tốt hơn và sử dụng các
nguồn lực hiện có.. Ngày nay, khái niệm đằng sau quản lý dự án đang
được áp dụng trong các ngành công nghiệp như đa dạng, tổ chức và chính
phủ, quốc phòng, xây dựng, dược phẩm, hóa chất, ngân hàng, bệnh viện,
kế toán, quảng cáo, pháp luật, nhà nước và địa phương, và Liên Hợp Quốc.
Quản lý dự án từ lâu đã được thảo luận bởi giám đốc điều hành của công
ty và các viện nghiên cứu như là một trong một vài khả năng hoàn toàn
khả thi cho các hình thức tổ chức của tương lai mà có thể tích hợp các nỗ
lực phức tạp và giảm quan liêu. Việc chấp nhận quản lý dự án đã không
được dễ dàng, tuy nhiên nhiều nhà quản lý không sẵn sàng để chấp nhận
thay đổi và không linh hoạt khi nói đến việc thích nghi với một môi trường
khác nhau. Các phương pháp quản lý dự án đòi hỏi phải có một khởi hành
từ hình thức tổ chức kinh doanh truyền thống, đó là cơ bản theo chiều dọc
và nhấn mạnh mối quan hệ cấp trên-cấp dưới mạnh mẽ.

1.2 QUẢN LÝ D...
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
1.1 GIỚI THIỆU ( Đỗ Thị Hà Mi )
Giám đốc điều hành sẽ phải đối mặt với những thách thức ngày càng phức
tạp trong thập kỷ tới,đó là kết quả của các yếu tố leo thang lương cao và
nguyên liệu, tăng nhu cầu công đoàn, áp lực từ các cổ đông, và khả năng
lạm phát cao dài hạn kèm theo một cuộc suy thoái nhẹ và thiếu mượn với
các tổ chức tài chính
Trong quá khứ, giám đốc điều hành đã cố gắng để giảm bớt tác động của
các điều kiện môi trường khi tham gia vào các chương trình cắt giảm chi
phí lớn. Kết quả là giảm nguồn nhân lực thông qua tiêu hao. Điều đó đã
tạo cho giám đốc điều hành nhiều áp lực để hoàn thành khối lượng công
việc với nguồn lực ít hơn. Bởi vì chi phí người có nhiều lạm phát so với chi
phí của thiết bị, phương tiện, giám đốc điều hành được tài trợ nhiều hơn
và nhiều hơn nữa các dự án thiết bị cơ bản trong một nỗ lực để tăng hoặc
tăng năng suất mà không tăng lao động.
Hầu như tất cả các giám đốc điều hành ngày nay đều đồng ý rằng giải
pháp cho phần lớn các vấn đề của công ty liên quan đến việc có được
kiểm soát tốt hơn và sử dụng các nguồn lực của công ty hiện có, tìm kiếm
nội bộ chứ không phải bên ngoài. Là một phần của nỗ lực để đạt được một
giải pháp nội bộ, giám đốc điều hành đang dùng một cái nhìn nghiêm
khắc những cách hoạt động của công ty được quản lý. Quản lý dự án là
một trong những kỹ thuật được xem xét.
Các phương pháp quản lý dự án là tương đối hiện đại. Nó được đặc trưng
bằng các phương pháp tái cơ cấu quản lý và thích ứng với các kỹ thuật
quản lý đặc biệt, với mục đích đạt được kiểm soát tốt hơn và sử dụng các
nguồn lực hiện có.. Ngày nay, khái niệm đằng sau quản lý dự án đang
được áp dụng trong các ngành công nghiệp như đa dạng, tổ chức và chính
phủ, quốc phòng, xây dựng, dược phẩm, hóa chất, ngân hàng, bệnh viện,
kế toán, quảng cáo, pháp luật, nhà nước và địa phương, và Liên Hợp Quốc.
Quản lý dự án từ lâu đã được thảo luận bởi giám đốc điều hành của công
ty và các viện nghiên cứu như là một trong một vài khả năng hoàn toàn
khả thi cho các hình thức tổ chức của tương lai mà có thể tích hợp các nỗ
lực phức tạp và giảm quan liêu. Việc chấp nhận quản lý dự án đã không
được dễ dàng, tuy nhiên nhiều nhà quản lý không sẵn sàng để chấp nhận
thay đổi và không linh hoạt khi nói đến việc thích nghi với một môi trường
khác nhau. Các phương pháp quản lý dự án đòi hỏi phải có một khởi hành
từ hình thức tổ chức kinh doanh truyền thống, đó là cơ bản theo chiều dọc
và nhấn mạnh mối quan hệ cấp trên-cấp dưới mạnh mẽ.
1.2 QUẢN LÝ D ÁN HIỂU BIẾT
Tổng quan dự án đầu tư - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng quan dự án đầu tư - Người đăng: Lại Hợp Vũ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Tổng quan dự án đầu tư 9 10 696