Ktl-icon-tai-lieu

Tổng quan Nhà máy nhiệt điện phả lại

Được đăng lên bởi hatreds
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 8398 lần   |   Lượt tải: 25 lần
Phần 1: Tìm hiểu chung về nhà máy
Tổng quan Nhà máy nhiệt điện phả lại
Nhà máy nhiệt điện Phả Lại hiện nay là công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại. Được xây dựng trên
địa bàn Phường Phả Lại Thị Xã Chí Linh Tỉnh Hải Dương. Cách thành phố Hà Nội 65 km về
phía đông bắc.
Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại gồm dây chuyền 1 và dây chuyền 2.
Dây chuyền 1 khởi công xây dựng vào ngày 17 tháng 5 năm 1980 với công suất thiết kế là 440
MW, gồm 4 tổ máy phát và 8 lò hơi theo kiểu 2 lò một máy, mỗi tổ máy có công suất là 110 MW.
Nhiệt điện Phả Lại là nhà máy điện lớn nhất trong hệ thống điện miền Bắc lúc bấy giờ và có các
chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cao. Các tổ máy của nhiệt điện Phả Lại lần lượt vào vận hành đã đáp ứng
kịp thời tốc độ tăng trưởng phụ tải điện trong thập kỷ 80. Đến năm 1994 khi có đường dây tải
điện 500 kV Bắc Nam, thống nhất hệ thống điện trên toàn quốc, nhà máy điện Phả Lại được tăng
cường khai thác. Thông số kỹ thuật, sản lượng điện của dây chuyền 1 Công ty cổ phần nhiệt điện
Phả Lại.
Sản điện hàng năm là 2,86 tỷ kW/h
Điện tự dùng là 10,15 %.
Hiệu suất khử bụi 99%.
Lượng than tiêu thụ hàng năm 1254400 tấn.
Lượng dầu FO tiêu thụ hàng năm là 149760 tần.
Suất tiêu hao than tiêu chuẩn 439 g/kWh.
Dây chuyền 2 Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại được thành lập căn cứ quyết định 226
EVN/TCCB_LĐ ngày 14/01/2000 với số vốn khổng lồ là 600 triệu USD của vốn ODA.
Các tổ hợp nhà thầu tham gia xây dựng nhà máy bao gồm:
•

Công ty Sumitomo (Nhật) trách nhiệm lãnh đạo tổng hợp.

•

Công ty dịch vụ kỹ thuật Stone&Webster (Mỹ) trách nhiệm điều phối lãnh đạo kỹ thuật
của dự án.

•

Công ty dịch vụ và kỹ thuật xây dựng Hyundai (Hàn Quốc) thầu chính xây lắp.

•

Công ty năng lượng Mitsui Babock (Anh) cung cấp hai tổ hợp lò hơi của dự án.

•

•

Hai nhà thầu phụ cung cấp thiết bị của Sumitomo là:
-

Công ty General Electric (Mỹ) cung cấp 2 tổ máy Tuabin- Máy phát
2x300MW.

-

Công ty xây dựng Barclay Mowlem (Úc) cung cấp hệ thống bốc dỡ than.

Hai nhà thầu phụ xây lắp của Việt Nam : Lilama, Coma.
Nhiên liệu được sử dụng là than Anthracite từ 5 mỏ than Hòn gai, Mạo khê, Tràng bạch,

Vàng danh và Cẩm phả được pha trộn theo tỉ lệ Cẩm phả + Hòn gai : 40%: Mạo khê + Tràng
bạch : 40%: Vàng danh : 20%.Được vận chuyển theo đường sông và đường sắt. Ngoài than là
nhiên liệu đốt chính trong nhà máy thì để khởi động lò, ủ lò, giấm lò nhà máy sử dụng dầu FO.
Dầu cung cấp cho nhà máy nhiệt điện Phả lại 1 và 2 được vận chuyển bằng đường sông, qua 2
bơm bốc dỡ bờ sông vào 2 đường ống (một đ...
Phần 1: Tìm hiểu chung về nhà máy
Tổng quan Nhà máy nhiệt điện phả lại
Nhà máy nhiệt điện Phả Lại hiện nay là công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại. Được xây dựng trên
địa bàn Phường Phả Lại Thị Chí Linh Tỉnh Hải Dương. Cách thành phố Nội 65 km về
phía đông bắc.
Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại gồm dây chuyền 1 và dây chuyền 2.
Dây chuyền 1 khởi công xây dựng vào ngày 17 tháng 5 năm 1980 với công suất thiết kế 440
MW, gồm 4 tổ máy phát và 8 lò hơi theo kiểu 2 lò một máy, mỗi tổ máy có công suất là 110 MW.
Nhiệt điện Phả Lại nhà máy điện lớn nhất trong hệ thống đin miền Bắc lúc bấy giờ các
chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cao. Các tổ máy của nhiệt điện Phả Lại lần lượt vào vận hành đã đáp ứng
kịp thời tốc độ tăng trưởng phụ tải điện trong thập kỷ 80. Đến năm 1994 khi đường y tải
điện 500 kV Bắc Nam, thống nhất hệ thống điện trên toàn quốc, nhà máy điện Phả Lại được tăng
cường khai thác. Thông số kỹ thuật, sản lượng điện của dây chuyền 1 Công ty cổ phần nhiệt điện
Phả Lại.
Sản điện hàng năm là 2,86 tỷ kW/h
Điện tự dùng là 10,15 %.
Hiệu suất khử bụi 99%.
Lượng than tiêu thụ hàng năm 1254400 tấn.
Lượng dầu FO tiêu thụ hàng năm là 149760 tần.
Suất tiêu hao than tiêu chuẩn 439 g/kWh.
Dây chuyền 2 Công ty cổ phần nhiệt điện Ph Lại được thành lập căn cứ quyết định 226
EVN/TCCB_LĐ ngày 14/01/2000 với số vốn khổng lồ là 600 triệu USD của vốn ODA.
Các tổ hợp nhà thầu tham gia xây dựng nhà máy bao gồm:
Công ty Sumitomo (Nhật) trách nhiệm lãnh đạo tổng hợp.
Công ty dịch vụ kỹ thuật Stone&Webster (Mỹ) trách nhiệm điều phối lãnh đạo kỹ thuật
của dự án.
Công ty dịch vụ và kỹ thuật xây dựng Hyundai (Hàn Quốc) thầu chính xây lắp.
Công ty năng lượng Mitsui Babock (Anh) cung cấp hai tổ hợp lò hơi của dự án.
Tổng quan Nhà máy nhiệt điện phả lại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng quan Nhà máy nhiệt điện phả lại - Người đăng: hatreds
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Tổng quan Nhà máy nhiệt điện phả lại 9 10 670