Ktl-icon-tai-lieu

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM (20082012)

Được đăng lên bởi hotvitlon1711
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 590 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM
GIAI ĐOẠN 2008-2012
Hồ Thuỷ Tiên
Bối cảnh kinh tế Việt Nam giai đoạn 2008-2012.
Giai đoạn trước năm 2008, tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam thể hiện
qua chỉ tiêu GDP khá cao, trung bình 8%/năm. Cuộc khủng hoảng kinh tế tài
chính thế giới n ă m 20 08 làm xấu đi tốc độ tăng trưởng trước đó. Năm 2008,
là 6,2%, 2009 là 5,3%, Kết thúc năm 2010, GDP tăng trưởng 6,2%, 2011 là
5,9%. Bước sang năm 2012, dự báo tỷ lệ tăng trưởng 6,5%. Tuy nhiên, tình hình
thực tế của nền kinh tế trong năm 2012 đã buộc chính phủ điều chỉnh tỷ lệ này
xuống chỉ còn 5,5% và thực tế chỉ đạt tỷ lệ tăng trưởng là 5,2%. Như vậy, trong
giai 2008-2012, tốc độ tăng trưởng của Việt Nam là gần 5,9% năm. Đây có thể
xem là một cố gắng lớn của chính phủ khi duy trì tốc độ tăng trưởng trong bối
cảnh hậu quả của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới vẫn còn âm ỉ tác động đến
nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, lạm phát bình quân năm của Việt Nam giai đoạn
này lại là 12,6%/năm, cao gấp 2 lần so với tốc độ tăng trưởng. Nếu so sánh với
Trung Quốc cũng trong cùng giai đoạn, ta thấy điều này ngược lại, tăng trưởng
GDP là 9,3%/năm nhưng lạm phát chỉ có một nữa là 3,3%/năm.
Theo công bố vào tháng 5/2013 của nhóm nghiên cứu thuộc Học viện
Chính sách và Phát triển tại buổi hội thảo “Lạm phát và tăng trưởng kinh tế ở Việt
Nam” do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thì trong tất cả các giai đoạn 5 năm suốt
từ năm 1991 đến năm 2012, Việt Nam đã đứng đầu tất cả các nước trong khu vực
về một chỉ tiêu đáng buồn là lạm phát. Đặc biệt trong 2 năm gần nhất, mức lạm
phát của Việt Nam lên tới hơn 18% năm 2011 và 6,8% năm 2012, cao hơn nhiều
so với mức trung bình khoảng 3% của các nước như Trung Quốc, Indonesia,
Phillippines và Thái Lan. Quốc gia có lạm phát cao nhất trong hai năm qua là
Indonesia, song mức lạm phát của họ cũng chỉ 3,8-5%, thấp hơn nhiều so với của
Việt Nam.

Chính vì tăng trưởng thấp, lạm phát cao cùng với các nhân tố tác động khác
đã làm cho các doanh nghiệp thực sự khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn, chi
phí đầu vào lớn... hậu quả là sản phẩm của các doanh nghiệp tính cạnh tranh kém,
mất thị trường, hàng loạt các doanh nghiệp thua lỗ, phá sản, thất nghiệp gia tăng...
tất cả điều này tác động rất lớn đến thị trường bảo hiểm, làm cho thị trường tăng
trưởng thấp hơn so với tiềm năng.
Bảng 1. Tăng trưởng GDP và lạm phát ở Việt Nam giai đoạn 2008-2012
2008

2009

2010

2011

2012

Tốc độ tăng trưởng

6,2%

5,3%

6.16%

5.9%

5,2 %

Lạm phát

19,9%

6,52%

8,4%

18,1%

6,...
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM
GIAI ĐOẠN 2008-2012
Hồ Thuỷ Tiên
Bối cảnh kinh tế Việt Nam giai đoạn 2008-2012.
Giai đoạn trước năm 2008, tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam thể hiện
qua chỉ tiêu GDP khá cao, trung bình 8%/năm. Cuộc khủng hoảng kinh tế tài
chính thế giới năm 2008 làm xấu đi tốc độ tăng trưởng trước đó. Năm 2008,
là 6,2%, 2009 5,3%, Kết thúc năm 2010, GDP tăng trưởng 6,2%, 2011
5,9%. Bước sang năm 2012, dự báo tỷ lệ tăng trưởng 6,5%. Tuy nhiên, tình hình
thực tế của nền kinh tế trong năm 2012 đã buộc chính phủ điều chỉnh tỷ lệ này
xuống chỉ còn 5,5% và thực tế chỉ đạt tỷ lệ tăng trưng 5,2%. Như vậy, trong
giai 2008-2012, tốc độ tăng trưởng của Việt Nam gần 5,9% năm. Đây thể
xem một cố gắng lớn của chính phủ khi duy trì tốc độ tăng trưởng trong bối
cảnh hậu quả của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới vẫn còn âm tác động đến
nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, lạm phát bình quân năm của Việt Nam giai đoạn
này lại 12,6%/năm, cao gấp 2 lần so với tốc độ tăng trưởng. Nếu so sánh với
Trung Quốc cũng trong cùng giai đoạn, ta thấy điều này ngược lại, tăng trưởng
GDP là 9,3%/năm nhưng lạm phát chỉ có một nữa là 3,3%/năm.
Theo công b vào tháng 5/2013 của nhóm nghiên cứu thuộc Học viện
Chính sách và Phát triển tại buổi hội thảo “Lạm phát và tăng trưởng kinh tế ở Việt
Nam” do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thì trong tất cả các giai đoạn 5 m suốt
từ năm 1991 đến năm 2012, Việt Nam đã đứng đầu tất ccác nước trong khu vực
về một chỉ tiêu đáng buồn lạm phát. Đặc biệt trong 2 năm gần nhất, mc lạm
phát của Việt Nam lên tới hơn 18% năm 2011 6,8%m 2012, cao hơn nhiều
so với mức trung bình khoảng 3% của các nước như Trung Quốc, Indonesia,
Phillippines Thái Lan. Quốc gia lạm phát cao nhất trong hai năm qua
Indonesia, song mức lạm phát của họ cũng chỉ 3,8-5%, thấp hơn nhiều so với của
Việt Nam.
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM (20082012) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM (20082012) - Người đăng: hotvitlon1711
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM (20082012) 9 10 915