Ktl-icon-tai-lieu

Tổng quan về quản lý

Được đăng lên bởi hgntptagore
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 384 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trình bày: TS. Trần Thị Tuyết Mai

1

MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
• Học viên nắm được khái quát một số vấn đề về
quản lý làm cơ sở cho việc nghiên cứu và thực
hiện công tác quản lý;
• Học viên có ý thức vận dụng lý luận để phân
tích, lý giải các vấn đề trong thực tế quản lý;
• Xây dựng thái độ, tình cảm đúng đắn, tích cực
trong công tác quản lý.
2

NỘI DUNG
I. Tổng quan về quản lý
1. Tại sao phải quản lý?
2. Quản lý là gì?
3. Quản lý vừa là khoa học vừa là nghệ thuật
II. Nhà quản lý
1. Nhà quản lý là ai?
2. Các vai trò của nhà quản lý
3. Các kỹ năng của nhà quản lý
III. Sự phát triển của các tư tưởng quản lý
3

TỔNG
QUAN
VỀ quản
QUẢN lý?
LYÙ
Tại sao
phải
C.Marx: “Một người chơi vĩ cầm thì tự
điều khiển lấy mình, còn một dàn nhạc
thì cần phải có nhạc trưởng”

4

NGÀY

NAY, VAI TRÒ CỦA QUẢN LÝ NGÀY

CÀNG TĂNG

tế xã hội ngày càng phát triển thì các yếu tố có
tính ngẫu nhiên, bất định, rủi ro ngày càng tăng.
 Các nguồn lực mà con người có thể sử dụng ngày
càng cạn kiệt và bị giới hạn, trong khi đó nhu cầu và
mong muốn của xã hội đòi hỏi phải thoả mãn ngày
càng tăng và luôn có xu hướng vượt trước khả năng
đáp ứng.
 Nhờ tiềm năng sáng tạo của quản lý, trên thực tế có
rất nhiều quốc gia không được ưu đãi về tài nguyên,
điều kiện tự nhiên, nhưng do quản lý tốt nên họ vẫn5
trở thành các cường quốc về kinh tế trên thế giới.
 Kinh

QUẢN LÝ LÀ GÌ?
F. Taylor: Quản lý là biết được chính xác điều
bạn muốn người khác làm và sau đó hiểu được
rằng họ đã hoàn thành công việc một cách tốt
nhất và rẻ nhất
 H. Fayol: Quản lý nghĩa là dự kiến, tổ chức,
lãnh đạo, phối hợp và kiểm tra.
 C. Marx: Quản lý như là lao động để điều
khiển lao động
lao động quản lý
lao động xã hội


6

LAO ĐỘNG QUẢN LÝ

o Kết quả của lao động quản lý không thể đo một
cách trực tiếp mà chỉ có thể đo gián tiếp;
o Đối tượng của lao động quản lý là thông tin, do đó
o

o
o

người quản lý thường tốn nhiều công sức, thời
gian, trí tuệ cho việc thu nhận, xử lý thông tin;
Công cụ của lao động quản lý: tư duy, phong cách
tư duy, các phương pháp thâm nhập khoa học, hệ
thống các phương tiện kĩ thuật…
Sản phẩm của lao động quản lý là quyết định quản
lý mà hệ quả của nó có thể liên quan đến nhiều
người, ảnh hưởng phạm vi rộng hẹp khác nhau;
Lao động quản lý rất đa dạng, phức tạp và biến
hóa. Lao động quản lý là nặng nhọc và đầy trách
nhiệm.
7

Một cách khái quát: Quản lý là hoạt
động, là tác động có định hướng, có
chủ đích của chủ thể quản lý đến đối
tượng quản lý trong một tổ chức nhằm
làm cho tổ chức vận hành và ...
Trình bày: TS. Trn Th Tuyết Mai
1
Tổng quan về quản lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng quan về quản lý - Người đăng: hgntptagore
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Tổng quan về quản lý 9 10 101