Ktl-icon-tai-lieu

Tổng quan về quản trị sự thay đổi

Được đăng lên bởi Dương Đình Vũ
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1304 lần   |   Lượt tải: 10 lần
1. Tổng quan về quản trị sự thay đổi
1.1. Sự thay đổi là gì ?
Sự thay đổi là việc áp dụng hành vi, ý tưởng, hoạt động mới vào tổ chức.
Mà ý tưởng, hành vi hay hoạt động đó chỉ mới đối với chính bản thân của
tổ chức.
Sự thay đổi cũng chính là một quá trình được duy trì trong một tổ chức,
một doanh nghiệp chứ không phải là một sự kiện diễn ra nhất thời.
Bên cạnh đó sự thay đổi là do các cá nhân và sau đó là các tổ chức tạo
nên.
Cuối cùng sự thay đổi gắn liền với trải nghiệm riêng của mỗi cá nhân và
liên quan đến sự phát triên của cảm xúc, của kỹ năng.
1.2. Quản trị sự thay đổi
Quản trị sự thay đổi chính là quá trình đặt được sự thay đổi bằng cách lập
kế hoạch và khởi sướng sự thay đổi một cách có hệ thống, có tính đến
khả năng sự thay đổi bị phản đối. Đồng thời nó cũng là một quá trình
được tổ chức với một loạt các công cụ đễ lãnh đạo con người thực hiện
sự thay đổi.
1.3. Các kiểu thay đổi trong một tổ chức
Thay đổi trong một tổ chức được chia ra làm kiểu khác nhau:
Thay đổi gián đoạn: chính là sự một sự chuyển biến đơn lẻ và bất ngờ
từ trong quá khứ và tiếp theo sau là một thời kỳ ổng định lâu dài. Tại thời
điểm đó, Những thay đổi lớn cần phải được thực hiện thường xuyên.
Thay đổi gia tăng liên tục: được đặc trưng bởi một loạt những thay đổi
nhỏ và riêng rẽ trong một thời gian dài.
Những thay đổi nhỏ thường dễ quản lý, ít bị phá vỡ hơn, và mức độ thành
công cao hơn so với những thay đổi lớn. Ngoài ra những thay đổi nhỏ có
thể giúp một công ty tạo được sức cạnh tranh trên thị trường.

2. Công thức thay đổi của Beckhard và Harris
2.1.

Bối cảnh lịch sử ra đời của công thức thay đổi

1

Từ năm 1970, quá trình toàn cầu hóa và công nghệ hiện đại đã mở ra
nhiều cơ hội mới cũng như nhiều thách thức mới cho các nhà quản lý, theo
đó, buộc các nhà quản lý phải áp dụng các chiến lược mới và có lối tư duy
mới. Bên cạnh đó, các mối đe dọa từ bên ngoài như tuổi thọ dân số cao, trái
đất nóng dần lên, mức độ phát triển thấp, cạnh tranh tăng… đã đặt các nhà
quản lý trước nhu cầu phải luôn đổi mới cơ cấu tổ chức cho phù hợp với
những thay đổi đó.
Beckhard và Harris (1987) đã phát triển công thức thay đổi của họ từ một số
công việc ban đầu của Gelicher. Là một cách ngắn gọn về nắm bắt được quá
trình thay đổi, và xác định những yếu tố cần phải được mạnh mẽ tại chỗ cho
sự thay đổi xảy ra.
2.2.

Công thức đổi mới là gì ?

Mục tiêu của Công thức đổi mới là đòi hỏi tình trạng không thỏa mãn trong
bộ máy tổ chức, tầm nhìn khả thi trong tương lai và sự nhận biết các bước
thực hiện ...
1. Tổng quan về quản trị sự thay đổi
1.1. Sự thay đổi là gì ?
Sự thay đổi là việc áp dụng hành vi, ý tưởng, hoạt động mới vào tổ chức.
Mà ý tưởng, hành vi hay hoạt động đó chỉ mới đối với chính bản thân của
tổ chức.
Sự thay đổi cũng chính một q trình được duy trì trong một tổ chức,
một doanh nghiệp chứ không phải là một sự kiện diễn ra nhất thời.
Bên cạnh đó sự thay đổi do các nhân sau đó các tổ chức tạo
nên.
Cuối cùng sự thay đổi gắn liền với trải nghiệm riêng của mỗi nhân
liên quan đến sự phát triên của cảm xúc, của kỹ năng.
1.2. Quản trị sự thay đổi
Quản trị sự thay đổi chính là quá trình đặt được sự thay đổi bằng cách lập
kế hoạch khởi sướng sự thay đổi một cách hệ thống, tính đến
khả ng sự thay đổi bị phản đối. Đồng thời nó cũng một quá trình
được tổ chức với một loạt các công cụ đễ lãnh đạo con người thực hiện
sự thay đổi.
1.3. Các kiểu thay đổi trong một tổ chức
Thay đổi trong một tổ chức được chia ra làm kiểu khác nhau:
Thay đổi gián đoạn: chính là smột sự chuyển biến đơn lẻ bất ngờ
từ trong quá khứ và tiếp theo sau là một thời kỳ ổng định lâu dài. Tại thời
điểm đó, Những thay đổi lớn cần phải được thực hiện thường xuyên.
Thay đổi gia tăng liên tục: được đặc trưng bởi một loạt những thay đổi
nhỏ và riêng rẽ trong một thời gian dài.
Những thay đổi nhỏ thường dễ quản lý, ít bị phá vỡ hơn, và mức độ thành
công cao hơn so với những thay đổi lớn. Ngoài ra những thay đổi nhỏ
thể giúp một công ty tạo được sức cạnh tranh trên thị trường.
2. Công thức thay đổi của Beckhard và Harris
2.1. Bối cảnh lịch sử ra đời của công thức thay đổi
1
Tổng quan về quản trị sự thay đổi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng quan về quản trị sự thay đổi - Người đăng: Dương Đình Vũ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Tổng quan về quản trị sự thay đổi 9 10 901