Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm

Được đăng lên bởi Nguyễn Trần Bích Phượng
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 244 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I. Lý thuyết (40 câu – 8 điểm)
1. Người nhận cầm cố tài sản có quyền gì đối với tài sản?
a. Quyền sở hữu
b. Quyền chiếm hữu
c. Quyền sử dụng
d. Quyền định đoạt
2. Khi tổng hợp nhiều bản án có hình phạt tù có thời hạn thì mức cao nhất là
a. 20 năm
b. 30 năm
c. 35 năm
d. 50 năm
3. Yếu tố nào sau đây không thể hiện nội dung mối quan hệ nhân quả giữa hành vi trái pháp luật và sự thiệt hại
của xã hội
a. Hành vi trái pháp luật là nguyên nhân trực tiếp
b. Sự thiệt hại của xã hội là kết quả tất yếu
c. Hậu quả của vi phạm pháp luật phù hợ với mục đích của chủ thể
d. Hành vi xảy ra trước sự thiệt hại
4. Khi người chết thuộc thế hệ thứ 2 thì người thụôc hàng thừa kế thứ nhất là:
a. Vợ
b. Con
c. Bố mẹ nuôi
d. Bố mẹ đẻ
e. Tất cả đều đúng
5. Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là
a. Không xác định đựơc thời điểm kết thúc
b. Có thời gian từ 12 tháng đến 36 tháng
c. Có thời hạn trên 36 tháng
d. Tất cả đều đúng
6. Giao dịch dân sự bi vô hiệu khi:
a. Vi phạm điều cấm của pháp luật
b. Một bên đơn phương chấm dứt hợp đồng
c. Không tuân thủ quy định và hình thức
d. Cả a và c đúng
e. Tất cả đều đúng
7. Nội dung của trách nhiệm pháp lý thể hiện
a. Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia
b. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm pháp lý
c. Căn cứ truy cứu trách nhiệm pháp lý
d. Việc chủ thể vi phạm pháp luật có nghĩa vụ gánh chịu hậu quả bất lợi
8. Thời hạn chuẩn b5i xét xử đối với tội rất nghiêm trọng là
a. 60 ngày
b. 45 ngày
c. 2 tháng
d. 3 tháng
9. Đối tượng không thuộc trường hợp có thể áp dụng tạm giữ là người bị bắt khi
a. Người phạm tội tự thú, đầu thú
b. Trường hợp khẩn cấp
c. Phạm tội quả tang
d. Phạm tội đặc biệt nghiêm trọng
10. Trong thời hạn 15 đến 30 ngày phải mở phiên toà xét xử được tính từ
a. Ngày thẩm phán nhận đựơc hồ sơ vụ án
b. Ngày Viện kiểm sát chuyển hồ sơ sang toà án
c. Ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử
d. Ngày có quyết định truy tố
11. Hình phạt …. đựơc áp dụng khi
a. Bản án có hiệu lực pháp luật
b. Chấp hành xong án phạt tù
c. Thi hành xong án phạt tiền
d. Được hưởng án treo
12. Vịêc xét lại bản án, quyết định chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị thuộc giai đoạn
a. Xét xử tái thẩm
b. Xét xử sơ thẩm
c. Xét xử phúc thẩm
d. Xét xử giám đốc thẩm
13. Trình tự tố tụng đựơc sắp xếp theo thứ tự nào sau đây

a. Điều tra - khởi tố - truy tố - xét xử
b. Khởi tố - truy tố - điều tra – xét xử
c. Truy tố - điều tra - khởi tố - xét xử
d. Khởi tố - điều tra – truy tố - xét xử
14. Khi có những tình tiết mới đựơc phát hiện có thể làm thay đổi cơ bản nội dung củ...
I. Lý thuyết (40 câu – 8 điểm)
1. Người nhận cầm cố tài sản có quyền gì đối với tài sản?
a. Quyền sở hữu
b. Quyền chiếm hữu
c. Quyền sử dụng
d. Quyền định đoạt
2. Khi tổng hợp nhiều bản án có hình phạt tù có thời hạn thì mức cao nhất là
a. 20 năm
b. 30 năm
c. 35 năm
d. 50 năm
3. Yếu tố nào sau đây không thể hiện nội dung mối quan hệ nhân quả giữa hành vi trái pháp luật và sự thiệt hại
của xã hội
a. Hành vi trái pháp luật là nguyên nhân trực tiếp
b. Sự thiệt hại của xã hội là kết quả tất yếu
c. Hậu quả của vi phạm pháp luật phù hợ với mục đích của chủ thể
d. Hành vi xảy ra trước sự thiệt hại
4. Khi người chết thuộc thế hệ thứ 2 thì người thụôc hàng thừa kế thứ nhất là:
a. Vợ
b. Con
c. Bố mẹ nuôi
d. Bố mẹ đẻ
e. Tất cả đều đúng
5. Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là
a. Không xác định đựơc thời điểm kết thúc
b. Có thời gian từ 12 tháng đến 36 tháng
c. Có thời hạn trên 36 tháng
d. Tất cả đều đúng
6. Giao dịch dân sự bi vô hiệu khi:
a. Vi phạm điều cấm của pháp luật
b. Một bên đơn phương chấm dứt hợp đồng
c. Không tuân thủ quy định và hình thức
d. Cả a và c đúng
e. Tất cả đều đúng
7. Nội dung của trách nhiệm pháp lý thể hiện
a. Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia
b. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm pháp lý
c. Căn cứ truy cứu trách nhiệm pháp lý
d. Việc chủ thể vi phạm pháp luật có nghĩa vụ gánh chịu hậu quả bất lợi
8. Thời hạn chuẩn b5i xét xử đối với tội rất nghiêm trọng là
a. 60 ngày
b. 45 ngày
c. 2 tháng
d. 3 tháng
9. Đối tượng không thuộc trường hợp có thể áp dụng tạm giữ là người bị bắt khi
a. Người phạm tội tự thú, đầu thú
b. Trường hợp khẩn cấp
c. Phạm tội quả tang
d. Phạm tội đặc biệt nghiêm trọng
10. Trong thời hạn 15 đến 30 ngày phải mở phiên toà xét xử được tính từ
a. Ngày thẩm phán nhận đựơc hồ sơ vụ án
b. Ngày Viện kiểm sát chuyển hồ sơ sang toà án
c. Ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử
d. Ngày có quyết định truy tố
11. Hình phạt …. đựơc áp dụng khi
a. Bản án có hiệu lực pháp luật
b. Chấp hành xong án phạt tù
c. Thi hành xong án phạt tiền
d. Được hưởng án treo
12. Vịêc xét lại bản án, quyết định chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị thuộc giai đoạn
a. Xét xử tái thẩm
b. Xét xử sơ thẩm
c. Xét xử phúc thẩm
d. Xét xử giám đốc thẩm
13. Trình tự tố tụng đựơc sắp xếp theo thứ tự nào sau đây
a. Điều tra - khởi tố - truy tố - xét xử
b. Khởi tố - truy tố - điều tra – xét xử
c. Truy tố - điều tra - khởi tố - xét xử
d. Khởi tố - điều tra – truy tố - xét xử
14. Khi có những tình tiết mới đựơc phát hiện có thể làm thay đổi cơ bản nội dung của bản án, quyết định có hiệu lực
pháp luật sẽ đựơc giải quyết theo trình tự:
a. Giám đốc thẩm
b. Tái thẩm
c. Phúc thẩm
d. Tất cả đều đúng
15. Năng lực pháp luật của pháp nhân chấm dứt khi pháp nhân:
a. Không hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng
b. Bị giải thể
c. Tất cả đều đúng
d. Bị tuyên bố phá sản
e. Cả b và c đúng
16. Quan hệ pháp luật hình thành do
a. Ý chí của cá nhân tham gia quan hệ xã hội
b. Ý chí của Nhà nước
c. Ý chí của pháp nhân
d. Ý chí của tổ chức xã hội
17. Một trong những điều kiện để di chúc bằng văn bản có người làm chứng có hiệu lực là
a. Phải đựơc công chứng, chứng thực
b. Phải có một người làm chứng
c. Phải đánh số từng trang
d. Người làm chứng phải xác nhận chữ ký của người lập di chúc
18. Năng lực hành vi xuất hiện ở cá nhân khi
a. Có khả năng nhận thức
b. Được sinh ra
c. Đạt đến độ tuổi nhất định
d. Đạt đến độ tuổi nhất định và có khả năng nhận thức
19. Năng lực hành vi của pháp nhân xuất hiện
a. Khi được cấp con dấu và mã số thuế
b. Cùng với năng lực pháp luật
c. Khi có quyết định thành lập pháp nhân
d. Tất cả đều đúng
20. Sự biến pháp lý là những sự kiện thực tế:
a. Không phản ánh ý chí của con người
b. Phản ánh ý chí của con người
c. Được pháp luật quy định
d. Không phản ánh ý chí của con người và đựơc pháp luật quy định
21. Hợp đồng dân sự được thể hiện qua hình thức
a. Hợp đồng miệng
b. Hợp đồng bằng văn bản không có công chứng, chứng thực
c. Hợp đồng có công chứng, chứng thực
d. Tất cả đều đúng
22. Toà án nhân dân tối cao có thẩm quyền xét xử
a. Sơ thẩm vụ án hình sự có khung hình phạt đến chung thân hoặc tử hình
b. Phúc thẩm bản án Hình sự của toà án nhân dân cấp quận huyện chưa có hiệu lực pháp luật
c. Phúc thẩm bản án hình sự của toà án nhân dân cấp tỉnh (thành phố) chưa có hiệu lực pháp luật
d. Tất cả đều đúng
23. Trong bộ máy nhà nước ta, cơ quan quyền lực Nhà nước al2?
a. Chính phủ
b. Chủ tịch nước
c. Ủy ban nhân dân
d. Quốc hội
24. Cơ quan hành chính Nhà nước trong bộ máy Nhà nước ta là:
a. Hội đồng nhân dân
b. Viện Kiểm sát nhân dân
c. Toà án nhân dân
d. Bộ tư pháp
25. Hình phạt cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định đựơc áp dụng khi
a. Chấp hành xong án phạt tù
b. Từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật nếu hình phạt là cảnh cáo
c. Từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật nếu hình phạt là cải tạo không giam giữ
d. Từ ngày đựơc hưởng án treo
Trắc nghiệm - Trang 2
Trắc nghiệm - Người đăng: Nguyễn Trần Bích Phượng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Trắc nghiệm 9 10 237